Muscoflex Ne İşe Yarar, Yan Etkileri Nelerdir?

Muscoflex, kapsül formunda olup etkin madde olarak 8mg tiyokolşikosid içerir. Yarısı şeffaf, yarısı mor renkli olan sert jelatin kapsül, sarı renkli granül içerir.

Kas gevşetici bir etki gösterir. Muscoflex, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

Muscoflex hap ve jel formları mevcuttur.

Muscoflex Nasıl Kullanılır?

Bir kapsül (8 mg tiyokolşikosid) günde 2 kez, yani bir günde en fazla 2 kapsül (16 mg tiyokolşikosid) yemeklerden sonra alınız.

Normalde Muscoflex 8 mg kapsül ile tedavi süresi 5-7 gündür.

Muscoflex sadece ağızdan kullanım içindir. Kapsülleri çiğnemeyiniz.

Kapsülleri yeterli miktarda su ile alınız (örneğin, bir bardak su ile) Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Muscoflex ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Muscoflex’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir

Böbrek ve karaciğer yetmezliği hastalarında Muscoflex kullanımı

Muscoflex’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer Muscoflex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

https://www.youtube.com/watch?v=TvKCZ5Axk7w

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Muscoflex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Muscoflex Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Muscoflex Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa.

Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa.

Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagülan kullanıyor iseniz.

Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.

Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Muscoflex Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise

İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Muscoflex İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Muscoflex Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Muscoflex Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Muscoflex Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önce Muscoflex veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

Muscoflex, 214.30mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Muscoflex, 0.033mg karmoizin içerir. Bu durum alerjik durumlara sebep olabilir.

Muscoflex’in  Alkol ile kullanımına dair bilgi bulunamamıştır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Muscoflex Kullanılır mı?

Muscoflex’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

Kanın pıhtılaşmasını geçiktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız Muscoflex’i kullanmayınız.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Muscoflex Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Muscoflex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Muscoflex’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
 • Baygınlık (vazovagal senkop),
 • Deri döküntüleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Muscoflex’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Sersemlik, uyuklama hali
 • Kaşıntı
 • Deri döküntüleri
 • Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Mide ağrısı

Bunlar Muscoflex’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Araç ve makina kullanımı
Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Kas gevşeticiler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kas_gev%C5%9Feticiler

Yorum yapın