Monoket Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

MONOKET nedir ve ne için kullanılır?

 • MONOKET kalp hastalıklarında kullanılan damarların genişlemesini sağlayan (vazodilatör) ilaç grubuna (organik nitratlar) dahildir.
 • Tabletler beyaz ve yuvarlak şekilli olup, üst yüzü düz çentikli, alt yüzü kavislidir. Tablet iki eşit parçaya bölünebilir. Bir kutu 20 tablet içerir.
 • MONOKET kalbin kılcal damarlarının (koroner) hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (anjina pektoris) önlenmesi ve kalp üzerine güçlendirici etkisi olan ilaçlar (kardiyak glikozidler), idrar söktürücüler (diüretikler) veya damar genişleticilerle birlikte kronik kalp yetmezliğinin uzun süreli tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MONOKET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 < 1/100), seyrek (> 1/10.000 < 1/1.000), çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Sinir sistemi bozuklukları

  Çok yaygın: Baş ağrısı

  Yaygın: Baş dönmesi (ayakta iken baş dönmesi dahil), uyku hali

  Kalp bozuklukları

  Yaygın: Kalp atım hızında artış

  Yaygın olmayan: Kalp spazmı (anjina pektoris) şikayetlerinde artış Damar bozuklukları

  Yaygın: Ayağa kalkarken kan basıncında düşme (ortostatik hipotansiyon)

  Yaygın olmayan: Dolaşımın birden iflas etmesi (kollaps) (kalp atımının yavaşlaması (bradiaritmi) ve bayılma (senkop) ile ilişkili olarak)

  Bilinmeyen: Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

  Sindirim sistemi bozuklukları

  Yaygın olmayan: Bulantı, kusma Çok seyrek: Mide yanması

  Deri ve deri altı doku bozuklukları

  Yaygın olmayan: Aleıjik deri reaksiyonlan (örneğin döküntü), kızarma

  Çok seyrek: Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), Stevens Johnson sendromu adı verilen ve ilaç alerjisinin neden olduğu nadir görülen bir hastalık.

  Bilinmeyen: Bazı vakalarda kızarıklık ve kabuklanmayla seyreden deri iltihabı

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Yaygın: Bitkinlik

  Organik nitratlar için bulantı, kusma, huzursuzluk, solgunluk ve sık nefes almayı da içeren şiddetli hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) belirtileri bildirilmiştir.

  MONOKET ile tedavi sırasında, akciğerde az havalanma nedeniyle kan akışının göreceli yeniden dağılımına bağlı olarak geçici oksijensizlik görülebilir. Koroner arter (kalp kasındaki kılcallar) hastalığı olan hastalarda bu durum kalp kasının az oksijenlenmesine (miyokardiyal hipoksiye) sebep olabilir.

  MONOKET Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınızın durumuna göre gerekli MONOKET dozunu ve tedavi süresini ayarlayacaktır.

  MONOKET doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 1 kez 1 tablet (40 mg isosorbid mononitrata eşdeğer) alınır. Daha yüksek nitrata ihtiyaç duyan hastalarda doz günde

  2 kez 1 er tablete (80 mg isosorbid mononitrata eşdeğer) yükseltilebilir, ikinci doz ilk dozdan 8 saat sonra alınır.

  Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak bir bardak su ile alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  MONOKET ‘in çocuklar üzerinde güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.

  Doktor tarafından önerilen şekilde ve dozda kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği / karaciğer yetmezliği

  Değişik derecede böbrek ve karaciğer hastalığınız varsa, herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak, ciddi karaciğer, böbrek hastalıklarında dikkatle ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz MONOKET ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Eğer MONOKET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MONOKET

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MONOKET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Fazla doz alınması durumunda kalp atım hızında artış (taşikardi) ile birlikte kan basıncında ciddi düşüş (hipotansiyon), solgunluk, terleme, zayıf kalp atışı, ayakta iken baş dönmesi, başağnsı, güç kaybı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve ishal görülebilir.

  Diğer organik nitratlan alan hastalarda bir tür zehirlenme (methemoglobinemi) bildirilmiştir, fakat bu isosorbid mononitratın aşırı doz alınmasında da ortaya çıkacağını göstermez. Methemoglobinemi denilen bu durumda parmaklarda ve dudaklarda morarma (siyanoz), hızlı nefes alıp verme, bilinç kaybı ve kalp durması gözlenebilir.

  Yine yüksek dozlarda, kafa içi basınç artışına ve beyinle ilgili bazı diğer belirtilere yol açabilir.

  MONOKET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MONOKET ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  MONOKET’le tedavi, diğer nitratlarda olduğu gibi, aniden kesilmemelidir. Hem dozaj hem de dozaj sıklığı yavaş yavaş azaltılmalıdır. Aksi takdirde kesilme (yoksunluk) belirtilerine neden olabilir.

  MONOKET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MONOKET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İsosorbid mononitrata, diğer nitrat bileşiklerine ya da içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kalp hastalığına bağlı şok geçiriyorsanız,
 • Tıkayıcı kalp kası bozukluğunuz (hipertrofık obstrüktif kardiyomiyopati) varsa,
 • Kalp zarı iltihabınız (konstriktif perikardit) varsa,
 • Kalp zarınızla kalp kasınız arasında sıvı oluştuysa (kardiyak tamponat),
 • Ani dolaşım bozukluğunuz varsa (şok, kollaps),
 • Kan basıncınız çok düşükse (büyük kan basıncının 90 mmHg’nın altında olması)
 • Ciddi kansızlık, ciddi kan hacminin azalması (hipovolemi) veya göz içi basıncının artması (dar açılı glokom) şikayetiniz varsa
 • Kafatası içinde kanama (serebral hemoraji)
 • Kafa travması (kafaya darbe alma)
 • Nitrat tedavisi sırasında erkeklerde sertleşme sorununda kullanılabilen fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) kullanılmayınız (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız).
 • MONOKET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalp krizi geçirdiyseniz, sol kalp işlevlerinde bozulma (sol karıncık yetmezliği) şeklindeki düşük kalp dolum basıncınız varsa,
 • Kalp kapakları olan aort kapağı ve/veya mitral kapak hastalığınız varsa,
 • Yükselmiş kafa içi basınçla ilişkili hastalıklarınız varsa (Bu zamana kadar yükselmiş kafa içi basıncı, sadece yüksek doz nitrogliserinin damar yolu ile alınması sonucu gözlenmiştir.)
 • Ayağa kalktığınızda kan basıncınız düşüyorsa
 • Ciddi karaciğer ve böbrek hastasıysanız
 • Tiroid bezinin az çalışmasına bağlı tiroid hormonlarının azlığı (hipotiroidi), vücut
 • sıcaklığında düşme (hipotermi), beslenme yetersizliği (malnutrisyon) hastalığınız varsa

 • Özellikle dolaşımı değişken olan hastalarda, dolaşım çökmesi belirtilerinde ilk tabletten sonra artış gözlenebilir.
 • Nitrata bağlı düşük tansiyona, kalbin yavaş atması (paradoksikal bradikardi) ve kalp ağrısı atağı (anjina) eşlik edebilir.
 • MONOKET’in etki başlangıcı ani kalp ağrısı (anjina) atakların tedavisinde kullanmak için yeterince hızlı değildir.

  Tolerans gelişimi (zaman içinde etkinin azalması) ve diğer nitrat bileşenlerine karşı çapraz tolerans gelişimi (başka bir nitrat ilacının evvelki terapide kullanılması durumunda etkinin azalması) tanımlanmıştır. İlacın etkisinin azalmasının ya da kaybolmasının önlenmesi için sürekli yüksek doz kullanımından kaçınılmalıdır.

  MONOKET ile devam tedavisi yapılan hastalara fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) kullanmamaları gerektiği söylenmelidir.

  MONOKET tedavisi fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil,vardenafıl) almak için kesilmemelidir, zira bu durumda ani kalp ağrısı (anjina) ataklarının başlaması riski artabilir (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız.).

  MONOKET bazı hastalarda ayağa kalkınca görülen tansiyon düşüklüğü (postüral hipotansiyon) ve bayılmaya yol açabilir. Alkol ile birlikte alımında sersemlik ve baş dönmesiyle birlikte şiddetli ayağa kalkınca görülen düşük kan basıncı (postüral hipotansiyon) sıkça gözlenmiştir.

  MONOKET’le tedavi, diğer nitratlarda olduğu gibi, aniden kesilmemelidir. Hem dozaj hem de dozaj sıklığı yavaş yavaş azaltılmalıdır.

  İlacın laktoz içermesi sebebiyle galaktoz intoleransı, Lapp-laktaz eksikliği ve glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir görülen kalıtsal hastalıkları olan hastalar tarafından alınmaması gerekir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MONOKET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MONOKET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkol ile birlikte kullanmayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MONOKET’ in hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim olmadığı için sadece gereken durumlarda ve doktorunuzun kontrolünde kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  MONOKET tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanma yeteneklerinizi bozabilir. Bu etki alkol ile birlikte kullanıldığında daha da artar.

  MONOKET Etken Maddesi Nedir?

  MONOKET laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Kan basıncını düşürme özelliği olan bazı ilaçların (beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, damar genişleticiler) ve/veya alkolün eş zamanlı kullanımı MONOKET’in kan basıncını düşürücü (hipotansif) etkisini güçlendirebilir. Bu durum depresyon (ruhsal çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlarla da görülebilir.

  Fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünlerin (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) birlikte kullanımı MONOKET’in kan basıncını düşürme etkisini artırır (Bakınız kullanılmaması gereken durumlar ve dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümleri). Bu durum hayatı tehdit edebilecek kalp problemlerine sebep olabilir. Bu nedenle MONOKET kullanan hastalar, fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) kullanmamalıdır. Raporlar, MONOKET’in beraberinde dihidroergotamin kullanıldığında, dihidroergotaminin kandaki seviyesinin ve kan basıncında artışa neden olan etkisinin artabileceğini öne sürmektedir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MONOKET prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın