Molcef Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

MOLCEF nedir ve ne için kullanılır?

MOLCEF, sefiksim adlı bir ilaç etkin maddesini içermektedir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir.

MOLCEF bakterilere bağlı gelişen bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. MOLCEF’in kullanıldığı enfeksiyonlar şunlardır:

 • Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Orta kulak, sinüs, bademcik, boğaz ve ses yolları iltihabı gibi kulak-burun-boğaz enfeksiyonları
 • Böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları
 • Safra yolu enfeksiyonları
 • Gonokok adlı bakterilere bağlı gelişen idrar yollarının en dış bölümünün enfeksiyonu MOLCEF’in görünümü ve kutunun içeriği
 • MOLCEF, beyaz renkli, bikonveks, ucu düz, oblong, çentikli film kaplı tabletler şeklindedir.MOLCEF, 10 film kaplı tablet içeren şeffaf PVC/PE/PVDC-Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MOLCEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, MOLCEF’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok seyrek olarak ölümcül olabilen şoka kadar her şiddette aşırı duyarlılık reaksiyonları (örn.yüzde ödem, dilin şişmesi, solunum yollarının daralması ile birlikte içsel üst solunum yolları ödemi, kalp atım hızının artması, solunum zorluğu, kan basıncında şoka neden olabilecek kadar düşme). Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) bildirilmiştir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Çok seyrek olarak bildirilen (Sefiksim alan bireylerin % 0.01’inden fazla ama % 0.Tinden azında görülen) olası yan etkiler kan pıhtılaşma bozuklukları, antibiyotiğe bağlı kolit (örn.psödomembranöz enterokolit), ilaç ateşi, serum hastalığı benzeri reaksiyon, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile seyreden kansızlık olabilir.

  Yalancı membranlarla karakterize bağırsak iltihabı (psödomembranöz kolit) gelişmesi halinde doktorunuz uygun tedavileri verecektir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın (Sefiksim alan kişilerin % 10’undan fazlasında görülen) yan etkiler midede dolgunluk, bulantı, kusma, gaz ve iştahsızlıktır.

  Yaygın olarak bildirilen diğer olası yan etkiler (Sefiksim alan kişilerin %1’inden fazla ama % 10’undan azında görülen) baş dönmesi, dokunmada his kaybı, yumuşak dışkı veya ishaldir.

  Seyrek olarak bildirilen (Sefiksim alan bireylerin % 0.Tinden fazla ama % Tinden azında görülen) olası yan etkiler alerjik cilt döküntüleri, bulantı, gaz, karın ağrısı, hazımsızlık, kusma. Karaciğer enzimlerinde yükselme ve sarılık görülebilir.

  Çok seyrek olarak baş ağrısı, böbrekte iltihap, hepatit, tıkanma sarılığı, geçici aşırı aktivite, kasılma tipi nöbete eğilimdir.

  Diğer sefalosporinlerde de olduğu gibi bazen kanama-pıhtılaşma süreçleri etkilenebilir, bu nedenle pıhtılaşma tedavisi alan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  MOLCEF Nasıl Kullanılır?

  MOLCEF günde bir tablet olarak kullanılır. Arzu edildiğinde günlük toplam doz 2 eşit parçada kullanılabilir.

  MOLCEF, ağız yoluyla doğrudan alınır.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği

  Önemli derecede böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer MOLCEF’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MOLCEF

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MOLCEF’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MOLCEF Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir MOLCEF dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

  Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

  MOLCEF Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MOLCEF tedavisi sonrası olumsuz bir etki beklenmemektedir.

  MOLCEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MOLCEF Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer sefıksime ya da MOLCEF’deki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
 • MOLCEF Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer daha önce kolit (kalın bağırsak enfeksiyonu) geçirmiş iseniz
 • Eğer böbrek yetmezliği sorununuz varsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MOLCEF İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MOLCEF besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütünde MOLCEF saptanmamıştır ancak, yeterli klinik araştırma sonuçları elde edilene kadar ya emzirmenin kesilmesi ya da MOLCEF tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Sefıksimin araç ve makine kullanımım doğrudan etkilediğini düşündürecek bir bilgi yoktur.Bununla birlikte, altta yatan hastalık ya da sefıksimin bazı yan etkileri (örn. mide-bağırsak sistemi rahatsızlığı) araç ve makine kullanımını etkileyebilir.

  MOLCEF Etken Maddesi Nedir?

  MOLCEF lesitin (soya (E322)) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Karbamazepin; MOLCEF bu ilacın kandaki miktarını arttırır.
 • Probenesid; MOLCEF ilacın kandaki miktarını arttırır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MOLCEF prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  “Molcef Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri” üzerine bir yorum

  Yorum yapın