Miyorel İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

MIYOREL nedir ve ne için kullanılır?

MİYOREL 375 mg metokarbamol, 300 mg parasetamol içeren ateş düşürücü, ağrı kesici ve kas gevşetici bir ilaç grubundandır.

MİYOREL beyaz, iki yüzü bombeli tablettir ve kutuda 20 ve 40 tablet olacak şekilde ambalajlanmıştır.

Doktorunuz aşağıdaki durumların tedavisinde, MİYOREL’in ağrı kesici, ateş düşürücü ve kas gevşetici etkisinden yararlanmak amacıyla size ilacınızı reçete etmiştir:

 • Yaralanma veya zedelenme sonucu oluşan eklem ve adale ağrıları,
 • Burkulma, kırık gibi nedenlerle (bilhassa sportif nedenler ve iş kazaları) meydana gelen ağrılı kasılmalar,
 • Sırtın alt ve orta bölümlerinde hissedilen romatizmal ağn (lumbago),
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MIYOREL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  MİYOREL’in tedavi dozlarında yan etkileri hafif ve seyrektir.

  Tüm ilaçlar gibi MIYOREL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa MİYOREL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı, hırıltılı soluma
 • Kan basıncında (tansiyonda) aşın düşme, baş dönmesi, denge kaybı
 • Yüz, dil, boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yaygın kızank cilt üzerinde, çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde içi iltihapla dolu kabartılar ve yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı soması, gelişen bir hastalık), fiks ilaç erüpsiyonu (neden olan ilaç alındıktan soma hep aynı yerde çıkan, madeni para büyüklüğünde yuvarlak kızarıklıklar)
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)
 • Aleıjik reaksiyona eşlik eden ve göğüs ağrısı, göğüste sıkışma (Kounis sendromu)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİYOREL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Bildirilen diğer yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Yaygın; 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Çok yaygın:

 • Laboratuvar sonuçlarında görülen karaciğer enzimlerinde yükselme Yaygın:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, el ve/veya ayakta uyuşmalar
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu, enfeksiyon
 • Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı
 • Yüz ödemi
 • Çekilme sonrası azı dişi kanaması
 • Yaygın olmayan:

 • El ve/veya ayakta şişme (ödem)
 • Sindirim sistemi kanaması
 • Denge bozukluğu
 • Bademcik alma ameliyatı sonrası kanama
 • Çok seyrek:

 • Ateş, halsizlik
 • Purpura (kırmızımsı mor renkte, basmakla solmayan deri döküntüsü)
 • Laboratuvar test sonuçlarında görülen akyuvar sayısında azalma (agranülositoz) ve kan pulcuklarında azalma (trombositopeni)

  Bilinmiyor:

 • Kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına bağlı kansızlık (hemolitik anemi)
 • Laboratuvar test sonuçlarında görülen akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Huzursuzluk, kaygı hali, titreme, kafa karışıklığı, havaleler, uyku hali, uykusuzluk
 • Karaciğer dokularında hasar veya bozukluklar (hepatik nekroz, karaciğer yetmezliği) (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık, yüzde lekeler)
 • Bronşlarda daralma sonucu hırıltılı solunum
 • Böbrek yetmezliği
 • Çift görme
 • Konjunktivit (bir çeşit göz iltihabı)
 • Gözün istemsiz, hızlı ve ritmik hareketleri, göz titremesi
 • Bulanık görme
 • Yüzde kızarma, kalp atımının yavaşlaması, tansiyon düşüklüğü, bayılma
 • Metalik tat, hazımsızlık
 • Burun tıkanıklığı
 • Böbrek yetmezliği
 • MIYOREL Nasıl Kullanılır?

  12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler için günde 3-4 defa 2 tablettir Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Ağız yoluyla alınır.

  Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin, bir bardak su ile).

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda erişkin dozunun yansı tavsiye edilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Alkol alan kişilerde karaciğerin hasar görme riski nedeniyle günlük alman parasetamol dozunun 2 gramı (6 tablet) aşmaması gerekir.

  Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer MIYOREL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınıza ile konuşunuz.

  MIYOREL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MIYOREL’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

  t

  Doz aşımında solgunluk, ishal, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide krampları, aşın terleme görülebilir.

  Kısa sürede, yüksek dozda alındığında bile karaciğer hasanna, pankreas iltihabma, böbrek yetmezliğine ve kan hücrelerinin tümünde azalmaya neden olabilir. Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdır

  Aşın doz tedavisi için kusturmak veya yıkamak suretiyle mide boşaltılır. Görülen belirtilere göre destekleyici tedavi uygulanır.

  MIYOREL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MIYOREL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MIYOREL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MIYOREL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Parasetamol ve metokarbamole ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • 12 yaşından küçük çocuklarda
 • Sara hastalığınız (epilepsi) veya bilinen beyin hasarınız varsa
 • Mıyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) hastası iseniz
 • Koma ve koma öncesi durumlarda
 • İlerlemiş böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • MIYOREL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Akciğer hastalığınız var İse
 • Karaciğer hastalığınız var ise
 • Böbrek fonksiyon yetersizliğiniz var ise
 • Kansızlık şikayetiniz var ise
 • Alkol kullanımına bağlı olarak karaciğer bozukluğu yaşıyorsanız
 • Hamile iseniz.
 • MİYOREL’in içerdiği parasetamol, kronik (uzun süreli) günlük dozlarda, normal tedavi dozlarında, kısa süreli tedavi sonrasında ve daha önceden karaciğer hastalığınız olmasa bile karaciğer hasarına neden olabilir.
 • MİYOREL’i ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız, ilk dozda veya sonraki dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçerek ilacın kullanımını bırakınız. Bu durumda doktorunuz size başka bir ilaç reçete edecektir. MİYOREL’in içerdiği parasetamol ile sizde deri reaksiyonu gözlendiyse, bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir İlacı kullanmayınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Aspirine ve/veya steroid olmayan iltihap giderici ilaçlara karşı altta yatan duyarlılığınız varsa, bu durumda MİYOREL bronşlarda daralma sonucu hırıltılı solunuma neden olabilir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damsınız.

  1

  MIYOREL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkolle birlikte MİYOREL kullanmayınız.

  Alkolle birlikte MİYOREL kullanılması parasetamole bağlı yan etkilerin görülme olasılığını arttırabilir. Eğer alkol alıyorsanız, karaciğer üzerinde zararlı etkiye neden olabileceğinden, günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  2/8

  MİYOREL ancak beklenen fayda hamilelik sırasında fetüse verilebilecek zararı aşıyorsa, hamilelik sırasında kullanılabilir.

  Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek hamilelik sırasında MİYOREL tedavisi uygulanıp uygulanmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer ilacın mutlaka kullanılması gerekiyorsa, doktorunuza danışmadan bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Metokarbamol, uyku hali ve uyuşukluk yapabileceğinden araba kullanırken, tehlikeli makinalar ile çalışırken ve dikkat gerektiren işlerle uğraşırken dikkatli olmalısınız.

  MIYOREL Etken Maddesi Nedir?

  Özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MİYOREL, parasetamol içeren diğer ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Parasetamol için:

 • Alkol
 • Özellikle yüksek dozlarda barbitüratlar (santral sinir sistemini baskılayan ilaçlar),
 • Karbamazepin, fenitoin, pirimidon gibi antikonvülsanlar (sara nöbetlerini önleyici ilaçlar) ve rifampisin (bir antibiyotik) gibi ilaçlar parasetamolün metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltır ve zehirli ara ürün oluşumunu hızlandım. Bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında karaciğerin hasar görme riski artar.
 • Antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen ve geciktiren ilaçlar) ile birlikte uzun süre ve yüksek dozda kullanılırsa antikoagülan etki artabilir.
 • Aspirin, diğer salisilatlar ve nonsteroidal antienflamatuar analjeziklerle (steroid yapısında olmayan iltihap giderici ağrı kesicilerle) uzun süre kullanılırsa böbreklerin zehirlenme riski artar.
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin, parasetamolün etkisini yavaşlatabileceği için MİYOREL alındıktan sonraki bir saat içerisinde kullanmayınız.
 • Bulantı ve kusmayı önleyen metoklopramid ve domperidon, parasetamolün emilimini arttırır.

 • Bir antibiyotik olan kloramfenikol MİYOREL’in etkisi artırabilir.
 • Bir antibiyotik olan flukloksasilin ile birlikte kullanıldığında özellikle ağır enfeksiyon (sepsis), beslenme bozukluğu (malnütrisyon) ve kronik alkol bağımlılığı olan hastalarda kanda asit fazlalaşması ile gelişen metabolik bozukluğa (metabolİk asidoz) yol açabilir.
 • Makrolidler (bir antibiyotik sınıfı), anabolizanlar (organizmada protein sentezi artırarak etki gösteren maddeler), statinler (kan yağlarını düşüren ilaçlar), etionamid ve izoniazid, (verem tedavisinde kullanılan ilaçlar), nİasin (bir vitamin), fenotiazinler (psikiyatride kullanılan ilaçlar) gibi karaciğere zararlı ilaçlar parasetamolün karaciğere zararlı etkisini artım.
 • Steroid yapısında olmayan iltihap giderici bir ilaç olan diflunisal, parasetamolün kandaki düzeylerini arttırır ve karaciğere zararlı etki riskinin fazlalaşmasına neden olur.
 • Gut tedavisinde kullanılan bir ilaç olan probenesid, parasetamolle birlikte verildiğinde parasetamoliin kandan uzaklaşması azalır, yanlanma ömrü uzar.
 • Bitkisel ürünlerle etkileşim

 • Hibiscus’un (bamya çiçeği) parasetamolün kan düzeylerini azalttığı bildirilmiştir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.
 • • Parasetamol karaciğer üzerine zararlı etki potansiyeli olan ekinazya (Echinacea augustifoiia), kava (Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Saiix alba ) ve çayır güzeli (Spiraea uimaria) gibi bitkisel ürünlerle birlikte alındığında karaciğer üzerine zararlı etki riski artabilir.

 • Parasetamol kan pıhtılaşmasını azaltıcı etkileri olan gingko (Gingko biloba), ginseng (Panax ginseng), sarımsak (Aliium sativum), yaban mersini (Vaccinium myrtillis), kasımpatı (Chrysanthemum parthenium) ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.
 • • Parasetamol kumarin içeren sanpapatya (Anthemis nobilis), atkestanesi (Aesculus hippocastaneum), çemenotu (Trigonella foenum graecum), kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus) ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.

 • Meryem ana dikeni (Silybum marianum) ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.
 • Metokarbamol için:

 • Alkol
 • Anestezikler (ağrı ve duyu işlevlerini ortadan kaldıran ilaçlar)
 • Merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlar
 • Monoaminoksidaz inhibitörleri (kaygı, depresyon [bunaltı, ruhsal çökkünlük] veya diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • -Narkotik analjezikler ile birlikte kullanıldığında merkezi sinir sistemini baskılayıcı, hipotansif (tansiyon düşürücü) ve solunumu bozan etki artabilir.

 • Metokarbamol, antikolineıjikler (atropin gibi sinir sistemi üzerine etki eden ilaçlar) ve bazı psikotropik ilaçların etkisini arttırabilir.
 • MIYOREL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın