Metpamid Nedir Ne için Kullanılır ve Yan Etkileri

Metpamid her bir 2 ml’lik ampul 10 mg metoklopramid HC1 (10,540 mg metoklopramid HC1 monohidrat olarak) içerir.

Metpamid berrak, renksiz, kokusuz enjeksiyonluk solüsyon içeren ampuller içinde sunulur. Her kutuda 2 mİ Tik 5 adet ampul mevcuttur.

Metpamid, metoklopramid etkin maddesini içeren kusmayı önleyen bir ilaçtır (antiemetiktir). Beynin mide bulantısını ve kusmayı engelleyen bölgesi üzerinde etkinlik gösterir.

Bulantı ve kusmanın tedavisinde,

Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde,

Radyoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde,

Akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde,

Metpamid 1-18 yaş arası genç erişkin ve çocuklarda diğer tedavilerin başarısız olduğu ya da uygulanamadığı durumlarda:

Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde

Genel olarak “Mepamid nedir?” cevabı bu kadar, diğer kategorilere bakmak için makalenin devamını okuyabilirsiniz

Metpamid Nasıl Kullanılır?

Akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın; radyoterapinin sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi dahil olmak üzere bulantı ve kusmanın tedavisi için:

Önerilen tek doz 10 mg’dır, günde en fazla 3 kere tekrarlanabilir.

Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde 10 mg’lık tek doz uygulanması önerilir.

Önerilen maksimum günlük doz 30 mg veya 0.5 mg/kg vücut ağırlığıdır.

Enjektabl tedavi süresi mümkün olduğuca kısa olmalı ve mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş yapılmalıdır.

1-18 yaş arasındaki genç yetişkin ve çocuklar:

önerilen doz 0.1 ila 0.15 mg/kg vücut ağırlığı arasındadır. Bu doz yavaş i.v enjeksiyon şeklinde günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir.

24 saat içinde uygulanabilir maksimum günlük doz 0.5 mg/kg vücut ağırlığını geçmemelidir.

Günde 3 defaya kadar

Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde maksimum uygulama süresi 5 gündür.

Ameliyat sonrası oluşan bulantı ve kusmanın tedavisinde maksimum uygulama süresi 48 saattir.

Metpamid doktorunuz ya da hemşireniz tarafından damar içine yavaş enjeksiyon şeklinde ya da kas içine uygulanır.

İki uygulama arasında, kusma ve alman dozun çıkan İması da dahil 6 saat ara verilmelidir.

Çocuklarda Metpamid Kullanımı

Çocuklarda ve genç erişkinlerde istemsiz hareketler (ekstrapiramidal bozukluklar) oluşabilir.

Metpamid 1 yaşın altındaki çocuklarda istemsiz hareket oluşma riskinde artış sebebiyle kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Metpamid Kullanımı

Yaşlılarda böbrek rahatsızlıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak doz azaltımına gidilebilir.

Karaciğer yetmezliği/Böbrek yetmezliği Hastalığında Metpamid

Orta veya şiddetli böbrek hastalıklarında Metpamid dozu azaltılmalıdır. Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Şiddetli karaciğer hastalıklarında Metpamid dozu azaltılmalıdır. Eğer karaciğer rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer Metpamid9,in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla Metpamid aldıysanız derhal doktorunuz ya da eczacınız ile iletişime geçiniz. İlacın yüksek dozda alındığı durumlarda istemsiz hareketler (ekstrapiramidal bozukluklar), sersemlik hissi, bilinç bozuklukları, zihin bulanıklığı, varsam, hayal görme (halüsinasyon) ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Doktorunuz bu belirtilere yönelik uygun tedaviyi size uygulayabilir.

Metpamid”ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Metpamid Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer Metpamid’in bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Metpamid Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Metoklopramide ya da bu ilacın yardımcı maddelerinden birine aleıjiniz varsa,

Mide ya da barsağımzda kanama, tıkanma ya da yırtılma varsa.

Feokromasitoma hastasıysanız veya feokromasitoma hastası olduğunuzdan şüpheleniliyorsa (Böbrek üstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olur),

Daha önce ilaç kullanımına bağlı istemsiz kas spazmı (tardif diskinezi) yaşadıysamz

Sara (epilepsi) hastasıysanız.

Parkinson hastasıysanız,

Diğer İlaçlar İle Birlikte Metpamid Kullanılır mı?

Daha önce anormal kan pigment seviyeleriniz (methemglobinemi) ya da NADH sitokrom b5 eksikliğiniz olduysa,

Son 3-4 gün içinde mide-bağırsak ameliyatı geçirdiyseniz

Metpamid ampul 1 yaşm altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Metpamid Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Daha önceden kalp ritim bozukluğu (QT aralığı uzaması) ya da başka kalp rahatsızlığı geçmişiniz varsa,

Kanınızdaki potasyum, sodyum, magnezyum seviyeleri ile ilgili problemleriniz varsa Kalp ritmini etkilediği bilmen başka ilaçlar kullanıyorsanız Nörolojik (beyin ile ilgili) problemleriniz varsa

Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa (doz bu durumda düşürülebilir)

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastasıysanız

Atopi (kişinin aleıji gelişimine eğilimli olması (astım dahil)) veya porfiri (nadir görülen kalıtımsal kan hastalığı) geçmişiniz varsa

Doktorunuz kan pigment seviyelerinizi ölçmek için size bazı kan testleri uygulayabilir. Normal olmayan değerler görüldüğünde (methemglobinemi) tedavi hızla ve tamamen kesilmelidir.

İstemsiz kas spazmlarının (tardif diskinezi) oluşma riski sebebiyle 3 aylık tedavi süresi aşılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Metpamid İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Metpamid alkolle birlikte kullanıldığı takdirde sedatif etkileri (uyuşukluk, uykulu hissetme) artabileceğinden bu ilacı kullanılırken alkol almayınız.

Metpamid’i kullanılırken alkol almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Metpamid Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Metpamid almadan önce doktorunuza danışınız. Gerekli görülen durumlarda Metpamid hamilelik süresince kullanılabilir. Doktorunuz Metpamid kullanıp kullanmayacağınız konusunda gereken karan verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Metpamid Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Metpamid anne sütüne geçer ve bebeğinize etkileri olabilir. Dolayısıyla emzirme döneminde Metpamid kullanımı önerilmez.

Metpamid’ içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

Metpamid ampul her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasmda “sodyum içermediği kabul edilebilir”.

Araç ve makina kullanımı
Metpamid uyuşukluk, sersemlik hissi ve istemsiz kas hareketleri oluşmasına neden olabilir. Bu durum görme yeteneğini ve ayrıca araç ve makine kullanım yeteneğini etkileyebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Metpamid  Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile Metpamid etkileşime girerek Metpamid’in mekanizmasını etkileyebilir ya da Metpamid bazı ilaçların etki mekanizmasını değiştirebilir. Bu ilaçlar:

Levodopa veya Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

Antikolineıjik ilaçlar (mide kramp ve spazmlarım gidermek için kullanılan ilaçlar)

Morfin türevi ilaçlar (şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Sedatif (sakinleştirici, yatıştırıcı) ilaçlar

Ruhsal sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Siklosporin (bağışıklık sistemi kaynaklı bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Mivakuryum ve suksametonyum (kasları gevşetmek için kullanılan ilaçlar)

Fluoksetin ve paroksetin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Alkol

Meksiletin (kalp ritim bozukluklarında kullanılan bir ilaç)

Apomorfin (kusturucu ilaç)

Bromokriptin (parkinson hastalığında kullanılır)

Aspirin ve parasetamol (ağrı kesici, ateş düşürücü ilaç)

Atovakuon (infeksiyonlara karşı kullanılan bir tür ilaç)

Metpamid Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Metpamid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Metpamid’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Baş veya boyunda istemsiz hareketler. Bu etkiler çocuklarda ve genç erişkinler ile ilacın yüksek dozda uygulanması sonucu meydana gelebilmektedir. Bu belirtiler genellikle tedavinin başlangıcında oluşabildiği gibi bazen tek doz ilaç atımından sonra da meydana gelebilir. Uygun tedavi ile istenmeyen bu etkiler ortadan kalkar.
 • Yüksek ateş, kan basmcında yükselme, istem dışı kas kasılmaları (konvülsiyonlar), terleme, tükürük salgısında artış nöroleptik maling sendrom adı verilen bir rahatsızlığın belirtileri olabilir.
 • Kaşıntı, deri kızarıklığı, yüzde, dilde ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, ciddi bir aleıjik reaksiyonun belirtileri olabilir.

Metpamidin Yan Etkileri En Yaygın Olandan Seyreğe Göre Sıralanmıştır

 1. Uyuklama
 2. Depresyon
 3. Tik, titreme, kas kasılmaları (sertlik, katılık) gibi istemsiz hareketler
 4. Parkinson hastalığına benzer belirtiler (titreme, katılık)
 5. Huzursuzluk
 6. Kan basıncında düşme (özellikle i.v uygulamada)
 7. İshal
 8. Güçsüzlük
 9. Kanda, prolaktin adı verilen hormonun seviyelerinde artış ile erkeklerde ve kadınlarda süt oluşturması (hiperprolaktinemi)
 10. Adet olamama veya adet döngüsünde düzensizlik (amenore)
 11. Halüsinasyon (varsam, hayal görme)
 12. Bilinçte azalma
 13. Kalp atım hızında azalma (bradikardi,özellikle i.v uygulamada)
 14. Aşın duyarlılık (hipersensitivite)
 15. Kaslarda istemsiz kasılmalann neden olduğu hareket bozukluğu (distoni)
 16. İstemli hareketlerde bozukluk (diskinezi)
 17. Zihin kanşıklığı (konfüzyon)
 18. İstem dışı kas kasılmalan (konvülsiyonlar, genellikle sara hastalarında)
 19. Memelerden süt boşalması (galaktore)
 20. Anormal kan pigment seviyeleri; bu durum derinizde renk değişikliğine neden olabilir (methemoglobinemi, sülfhemoglobinemi)
 21. Meme büyümesi (jinekomasti)
 22. Özellikle yaşlı hastalarda uzun süreli kullanımda (ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvlarda) istemsiz kas spazmlan (tardif diskinezi)
 23. Nöroleptik maling sendrom adı verilen bir rahatsızlığın belirtileri olabilen yüksek ateş, kan basmcında yükselme, istem dışı kas kasılmalan (konvülsiyonlar), terleme, tükürük salgısında artış
 24. EKG ölçümleri ile görülebilen kalp atım hızında değişiklikler
 25. Kalp durması (kardiyak arrest)
 26. Şok (kan basıncında şiddetli düşüş, özellikle i.v uygulamada)
 27. Bayılma (özellikle i.v uygulamada)
 28. Ciddi olabilen alerjik reaksiyon (özellikle i.v uygulamada)
 29. Çok yüksek kan basıncı (feokromasitoma hastalarında)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum Yapın

Yorumlar (1)

Levent Eremkara
Yüksek tansiyonun oluşturduğu mide bulantısı için kullanılabilir mi?