Melanda Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

MELANDA nedir ve ne için kullanılır?

• MELANDA8 tedaviye başlama paketi, 28 film tabletten oluşmaktadır. Bu film tabletlerin 7 tanesi MELANDA Başlangıç Paketi (5 mg film tablet), 7 tanesi MELANDA8 Başlangıç Paketi (10 mg film tablet), 7 tanesi MELANDA Başlangıç Paketi (15 mg film tablet) ve 7 tanesi MELANDA Başlangıç Paketi (5 mg film tablet)’den oluşmaktadır.

• Etkin madde, memantin hidroklorür’dür.

• Memantin, anti demans ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptör antagonistidir. Alzheimer hastalığındaki hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerindeki bozukluğa bağlıdır. Beyinde, öğrenme ve hafızada önemli olan sinir sinyallerinin iletilmesinde görevli olan N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri yer alır. Memantin, bu NDMA reseptörlerini etkileyerek, sinir sinyallerinin iletimini ve hafızayı geliştirir.

• MELANDA, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Ortadan şiddetliye doğru ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MELANDA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

MELANDA’nın yan etkileri genelde hafif ve orta derecelidir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):

Baş ağrısı, uyku hali, kabızlık, sersemlik ve yüksek kan basıncı Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide)

Yorgunluk, mantar enfeksiyonu, zihin karışıklığı, halüsinasyonlar, kusma, anormal yürüyüş, kalp krizi, toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu)

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az):

Nöbet

Bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):

Pankreas iltihabı ve psikotik reaksiyonlar

Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar Alzheimer hastalığına bağlı olarak gelişir. Bu olaylar memantin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir.

MELANDA Nasıl Kullanılır?

Tedavinin ilk 3 haftası süresince, MELANDA dozu kademeli olarak arttırılarak ulaşılan 20 mg’lık doz, günlük önerilen tedavi dozudur. Günde bir tablet alınız.

1. Hafta (1-7 gün):

İlk hafta boyunca günde bir defa 5 mg memantin HCI alınız. [1 tablet MELANDA Başlangıç Paketi (5 mg film tablet)]

2.Hafta (8-14 gün):

İkinci hafta boyunca günde bir defa 10 mg memantin HCI alınız. [1 tablet MELANDA Başlangıç Paketi (10 mg film tablet)]

3.Hafta (15-21 gün):

Üçüncü hafta boyunca günde bir defa 15 mg memantin HCI alınız. [1 tablet MELANDA Başlangıç Paketi (15 mg film tablet)]

4. Hafta:

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir defa 20 mg memantin HCI ile devam ediniz. [ 1 tablet MELANDA Başlangıç Paketi (20 mg film tablet)]

Devam dozu:

Önerilen günlük doz 20 mg’dır.

Doktorunuzun önerdiği miktarda ve önerdiği süre boyunca ilacınızı kullanmaya devam ediniz.

Yaşlılarda kullanımı:

Günde bir defa, ağız yolundan kullanınız.

Tabletler, bir miktar su ile yutulmalıdır.

Tableti besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok kama) kullanabilirsiniz.

Çocuklarda kullanımı

MELANDA11, aksi doktorunuz tarafından önerilmediği sürece 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmez

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz yukarıda belirtildiği gibidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ihtiyacınız olan dozu belirleyecektir. Doktorunuz belirli aralıklarda böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda MELANDA* kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer MELANDA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MELANDA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Gerekenden fazla MELANDA kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz.

MELANDA K ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MELANDA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MELANDA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

MELANDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MELANDA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• İçindeki maddelerden herhangi birine aleıjiniz varsa kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız.)

MELANDA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Daha önce sara nöbeti geçirdiyseniz,

• Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa, MELANDA*’yı dikkatli kullanınız.

• Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan amantadin, genel anestezide kullanılan bir ilaç olan ketamin veya öksürük kesici bir ilaç olan dekstrometorfan gibi N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistleri ile birlikte kullanımdan kaçınmalısınız.

• Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş), asit giderici mide ilaçlarını aşın miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem hastalığınız mevcutsa, idrar pH’sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir.

• Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MELANDA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş) olursa, doktorunuza danışınız. Renal tubuler asidoz (Renal tübüler asidoz, böbrek yetmezliği sonucu kanda asit formundaki maddelerin birikmesi durumu) veya şiddetli idrar yolu iltihabı geçiriyorsanız doktorunuza danışınız. Doktorunuzun dozu ayarlaması gerekecektir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MELANDA1 gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız MELANDA’yı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz, hastalığınızın durumuna göre araç ve makine kullanmanıza izin verecektir. MELANDA, tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanım yeteneğinizin azalmasına neden olabilir.

MELANDA Etken Maddesi Nedir?

MELANDA8 10 mg film tablet laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

(Jt) •

MELANDA Başlangıç Paketi (5 mg film tablet); 1,25 mg kroskarmelloz sodyum ve sodyum lauril sülfat içerir. MELANDA Başlangıç Paketi (15 mg film tablet); 3,75 mg kroskarmelloz sodyum içerir. MELANDA18 Başlangıç Paketi (20 mg film tablet); 5,00 mg kroskarmelloz sodyum içerir. İçeriğindeki sodyum miktan, 1 mmol (23 mg)’dan daha azdır; yani esasında “sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

MELANDA , aşağıdaki ilaçlann etkilennı etkileyebilir. Bu nedenle dozlan doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MELANDA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın