Magnesie Calcinee Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

MAGNESIE CALCINEE nedir ve ne için kullanılır?

MAGNESİE CALCİNEE, beyaz renkli, kokusuz, tatsız, ince akıcı toz halinde olup sulandırılarak kullanılır.

MAGNESİE CALCİNEE, bir mineral olan magnezyum içerir ve aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Flatulans (mide ve bağırsaklarda gaz olması)
 • Mide ekşimesi
 • Dispepsi (hazımsızlık)
 • Hafif laksatif (yumuşatıcı) etkisinden dolayı kabızlık tedavisinde
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MAGNESIE CALCINEE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, MAGNESİE CALCİNEE’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir. eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Yaygın: İshal

  Seyrek: Karında spazm şeklinde ağrı

  MAGNESIE CALCINEE Nasıl Kullanılır?

  1 ölçek 400 mg magnezyum hidroksit içermektedir.

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

  Mide asitinin dengelenmesi (antiasit) amacıyla:

  3 ölçek alınır. Günde en fazla

  12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde 4 saatte bir 1 -dört kere alınabilir.

  Kabızlık tedavisinde yumuşatıcı (laksatif) olarak:

  12 ölçek alınır.

  12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde yatmadan önce 6

  Önerilen ölçekteki toz bir bardak suda karıştırılarak alınır.

  Kaşığın kullanımı:

  Şekilde görüldüğü gibi kutunun içerisinde bulunan kaşık iki taraflı kullanılmaktadır.

  Küçük tarafında 1 ölçeklik doz bulunmaktadır.

  Diğer tarafında 3, 6, 9 ve 12 olarak işaretlenmiş ölçekler bulunmaktadır.

  Kaşık bu doğrultuda kullanılmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Şiddetli böbrek yetmezliğinde kulanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer MAGNESİE CALCİNEE ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MAGNESIE CALCINEE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  .

  MAGNESIE CALCINEE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MAGNESIE CALCINEE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAGNESIE CALCINEE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Magnezyum hidroksite karşı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda,
 • Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, apandisit, diyare, sebebi bilinmeyen rektal kanama semptomlarında,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MAGNESIE CALCINEE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MAGNESIE CALCINEE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  MAGNESIE CALCINEE Etken Maddesi Nedir?

  Herhangi bir özel uyarı veya önlem yoktur.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Magnezyum tuzları, eş zamanlı olarak alınan diğer bazı ilaçların emilimini azaltıp tedaviyi etkileyeceğinden “MAGNESİE CALCİNEE” alındıktan sonraki 2-3 saat içerisinde ağızdan ilaç alınmamalıdır.

  Bunlar;

 • Hipetansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri: kaptopril, enalapril ve fosinapril,
 • Bazı antibakteriyel (bakterilere bağlı oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve antifungaller (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar): azitromisin, sefaklor, sefpodoksim, izoniazid, itrakonazol, nitrofurantoin, rifampisin, tetrasiklin, ketokonazol ve kinolon antibakteriyellerin grubu,
 • Antiviraller (virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar): atazanavir, fosamprenavir, tipranavir,
 • Antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar) (feksofenadin);
 • Osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılan ilaçlar: bifosfonatlar,
 • Kortikosteroidler (Çeşitli sebeplerle bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan ilaçlar): deflazakort,
 • Çeşitli kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan: digoksin, dipiridamol,
 • Ağrı tedavisinde kullanılan: diflunisal,
 • Antiepileptikler (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar): gabapentin, fenitoin,
 • Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar: lansoprazol,
 • Tiroid bezleri ile ilişkili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar: levotiroksin,
 • Organ nakilleri sonrasında kullanılan ilaçlar: mikofenolat,
 • Demir preparatları,
 • Lipit düzenleyici ilaçlar (rosuvastatin),
 • Antipsikotikler (çeşitli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar): sülpirid, fenotiyazinler,
 • Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar: klorokin, hidroklorokin, proguanil,
 • Penisilamin, gibi tedavi edici maddeleri içeren ilaçlar.
 • Kandaki yüksek potasyum seviyesinin tedavi edilmesinde kullanılan sodyum polistiren sülfonat ile birlikte kullanımı, metabolik alkaloza (yavaş ve yüzeysel solunum, tetani veaşırı kas duyarlılığı ile belirti gösteren bir hastalık) neden olabilir. Antiasitler ile birlikte nilotinib (kanser tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) kullanımından kaçınılmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MAGNESIE CALCINEE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın