Luminaletten Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

LUMINALETTEN nedir ve ne için kullanılır?

 • LUMINALETTEN tablet şeklinde piyasaya sunulmuştur. Her tablet, etkin madde olarak 15 mg fenobarbital içerir.
 • LUMINALETTEN’in etkin maddesi olan fenobarbital, barbitüratlar adı verilen ilaç grubuna aittir. Barbitüratlar, merkezi sinir sisteminin çalışmasını baskılayıcı ilaçlardır, nöbetleri önleyici ve sakinleştirici etkiye sahiptir.
 • LUMINALETTEN, 30 tabletlik blister ambalajlarda bulunur tabletler yuvarlak ve beyaz renktedir.
 • LUMINALETTEN, sara hastalığının tedavisi ve nöbetlerin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LUMINALETTEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa LUMINALETTEN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • İntihar düşüncesi ve intihara eğilimli davranışlar,
 • Konfüzyon (bilinç bulanıklığı, çocuklarda ve yaşlılarda zaman zaman),
 • İlacın aniden kesilmesi ile geri çekilme bulguları (yoksunluk sendromu),
 • İntolerans reaksiyonları (Vücudunuz ilaca tepki gösterdiğinde karşılaşabileceğiniz kaşıntı, öksürük, solunum zorluğu gibi durumlar),
 • İlaca bağlı aşırı duyarlılık sendromu olarak da adlandırılan eozinofili (bir tür kan hücresi) ve sistemik bulgular (bütün vücudunuzdaki belirtiler (baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma) ile birlikte ilaca bağlı döküntü veya fotosensitivite (ışığa hassasiyet) reaksiyonu, ciddi deri reaksiyonları (örn. Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin bir deri hastalığı olan Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz, derinin soyulup dökülmesine neden olan deri iltihabı (eksfoliyatif dermatit)),
 • Kemik iliği bozukluklarıyla ilgili semptomlar; (vücutta döküntüler, kanama)
 • Megaloblastik anemi (kan hücrelerinin normalden büyük olmasına bağlı kansızlık)(

  İstisna olarak ve uzun süreli uygulamayı takiben),

 • Agranulositoz (beyaz hücre sayısının azalmasına bağlı enfeksiyonlara yatkınlık),
 • Trombositopeni (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresinde azalmaya bağlı kanama riski),
 • Böbrek bozukluğuyla ilgili bulgular (idrar sıklığında ya da miktarında azalma, idrarda kan),
 • Ateş
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Deri reaksiyonları oluşursa tedavi kesilmelidir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Bradikardi (nabız sayısında düşme) gibi dolaşım bozuklukları,
 • Şok olasılığıyla birlikte hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) gibi dolaşım
 • bozukluklar

 • İltihap sonucu kan damarında şişkinlik, kızarıklık (tromboflebit),
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Sinirlilik hali (çocuklarda ve yaşlılarda zaman zaman),
 • Yorgunluk çoğunlukla tedavinin başında görülür, tedavi süresinde ortadan kalkar,
 • Baş dönmesi
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Depresyon hali,
 • Paradoksikal reaksiyon adı verilen ajitasyon, sinirlilik, saldırganlık, öfke reaksiyonu gibi belirtiler (İstisna olarak ve uzun süreli uygulamayı takiben) ,
 • Erişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen bir kemik hastalığı olan osteomalasi,
 • Çocuklarda D vitamini eksikliğinden kaynaklanan raşitizm,
 • Özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda ve yaşlı erkeklerde görülen bir kemik hastalığı olan osteoporoz.
 • Bunlar LUMINALETTEN’in hafif yan etkileridir.

  LUMINALETTEN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinlerde günde 1-3 mg/kg kullanılmalıdır. Günlük toplam doz genellikle 12 saat arayla olacak şekilde 2 doz halinde alınmalıdır.

  Tabletler yeterli miktarda ılık su ile yutulmalıdır.

  LUMINALETTEN sürekli alınması gereken bir ilaçtır. Tedaviye son verildiğinde nöbet sıklığı artabilir. Tedavi ani olarak kesilmemelidir.

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için günde iki doz halinde 1-6 mg/kg verilir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun azaltılması önerilmektedir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun azaltılması önerilmektedir.

  Doktorunuz LUMINALETTEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Eğer LUMINALETTEN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LUMINALETTEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LUMINALETTEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Uzun süre boyunca yüksek doz LUMINALETTEN kullanıldığında zihin bulanıklığı, sürekli sinirlilik, mantık yürütme kabiliyetinde bozukluk, uyku problemleri, karaciğer lezyonları görülebilir.

  LUMINALETTEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

  LUMINALETTEN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LUMINALETTEN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedaviye son verildiğinde nöbet sıklığı artabilir. Tedavi ani olarak kesilmemelidir.

  LUMINALETTEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LUMINALETTEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Fenobarbitale karşı alerjiniz varsa,

 • Alkol zehirlenmesi geçiriyorsanız,
 • Aynı zamanda uyku ilacı ya da ağrı kesici kullanıyorsanız,
 • Psikiyatrik ilaçlarla zehirlendiyseniz,
 • Belirgin nefes darlığınız ya da tıkayıcı solunum yolu hastalığınız varsa,
 • Kimyasal maddelerin karaciğerde biriktiği porfiriniz varsa,
 • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır kalp kası hasarınız varsa,
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız
 • LUMINALETTEN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa (Bu hastalarda dozun azaltılması önerilir.),
 • Solunum depresyonu riskiniz varsa,
 • Bilinç bozukluğunuz varsa,
 • Sakinleştirici olarak kullanılan benzodiazepin grubu bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Özellikle tedavinin ilk haftalarında kabartılar veya mukozal lezyonlarla birlikte artan döküntü gibi cilt reaksiyonları gözlenirse (bu belirtiler hayatı tehdit edebilecek olan Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz olarak isimlendirilen reaksiyonların göstergesi olabilir; böyle bir durumda acil olarak doktorunuza başvurunuz) ,
 • Çocuklarda
 • Yaşlılarda
 • Uyuşturucu madde bağımlısı iseniz,
 • Eş zamanlı olarak alkol ya da diğer depresan ilaçları kullanıyorsanız,
 • Ağrınız varsa,
 • Baş dönmesi, sersemlik ya da uyuşukluk ortaya çıkarsa,
 • Nefes darlığınız ya da tıkayıcı solunum yolu hastalığınız varsa.
 • LUMINALETTEN alışkanlık yapabilir. Uzun süreli kullanımdan sonra, hem psikolojik hem de fiziksel tolerans ve bağımlılık ortaya çıkabilir.

  Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve girişimi bildirilmiştir. İntihar düşüncesi ve girişimi ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının doktora başvurması önerilmektedir.

  İlaca bağımlılık gelişmiş ise uzun süreli kullanımdan sonra tedavinin aniden kesilmesi, çekilme semptomlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu ilaç, uzun süredir aşırı doz aldığı bilinen hastalarda kademeli olarak sonlandırılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  LUMINALETTEN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LUMINALETTEN’in alkol ile beraber kullanımından kaçınılmalıdır, kullanılması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LUMINALETTEN, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda LUMINALETTEN kullanımı sırasında uygun bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LUMINALETTEN anne sütüne geçer. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  LUMINALETTEN kullanımı sırasında araç ve makine kullanımı önerilmemektedir.

  LUMINALETTEN Etken Maddesi Nedir?

  LUMINALETTEN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (toleransınızın olmadığı) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında LUMINALETTEN’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar,
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (kumarin veya indandion türevleri),
 • Kortizon türü ilaçlar,
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan griseofulvin,
 • Bir antibiyotik olan doksisiklin,
 • Sara hastalığında kullanılan fenitoin, sodyum valproat, valproik asit,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan MAO inhibitörleri,
 • doğum kontrol hapları
 • Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan karbamazepin,
 • Böbrek üstü bezi hormonu olan kortikotropin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • St. John’s wort (sarı kantaron) içeren doğal maddeler veya bitki ekstreleri.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LUMINALETTEN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın