Lucrin Depot Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

LUCRIN DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

• LUCRIN DEPOT 3M 11.25 mg Kullanıma Hazır 3 Aylık Enjektör kutusunda, iğne ile birlikte bir adet önceden doldurulmuş iki hazneli kullanıma hazır enjektör, bir adet

piston ve iki adet alkollü kağıt bulunmaktadır.

• LUCRIN DEPOT 3M, adale içine veya cilt altına zerkedilerek kullanılan steril

liyofilize toz haldeki mikrokürelerden oluşmuştur.

• LUCRIN DEPOT 3M ‘nin aktif maddesi olan leuprolid asetat, vücutta doğal olarak var olan gonadotropin serbestleştirici hormonun (GnRH veya LH-RH) sentetik bir eşdeğeridir. Bu nedenle, doğal hormondan daha güçlü bir etki yapar.

LUCRIN DEPOT 3M aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:

a. Prostat Kanseri: Lucrin Depot 3M, hormonal müdahaleye uygun prostat kanserinde kullanılır.

b. Endometriyozis: Lucrin Depot 3M, 6 ay süre ile endometriyozis tedavisinde kullanılır. Lucrin Depot 3M tek başına veya cerrahi müdahaleye ek olarak kullanılabilir.

c. Rahim Miyomu: Lucrin Depot 3M rahimde bulunan miyomun tedavisinde 6 aya kadar kullanılır. Tedavi miyomun ameliyatla alınması veya rahimin alınmasından önce uygulanabilir; ameliyat olmak istemeyen menapoz dönemine yaklaşmakta olan kadınlarda görülen belirtilerde iyileşme sağlar.

d. Meme Kanseri: LUCRİN Depot 3M, estrojen ve/veya progesteron reseptör pozitif premenopozal ve perimenopozal meme kanserli olguların hormonal tedavisinde (adjuvant veya metastatik olgular) over kaynaklı estrojen sekresyonunu önlemek amacıyla endikedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LUCRIN DEPOT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

LUCRİN DEPOT’un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, LUCRİN DEPOT’u kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kalp ağrısı, kalp ritminde düzensizlik

Kalp damarlarında genişleme

Kalp yetmezliği, kalp krizi

Göğüs ve kalp bölgesinde ağrı

Kan basıncında yükselme/alçalma

Erkeklerde meme gelişimi

Bacaklarda hissizlik

Hemoptizi

Diyabet, tiroid büyümesi

Boğazda sert nodül

Kalp çarpıntısı,

Bayılma

Lenfadenopati

Cinsel olgunlaşmada hızlanma

Rahim ağzı hastalığı

Mide kanaması

Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Rektal polip

Ankilozan spondilit

İdrar yolu tıkanıkları

Deri/kulak karsinomu

Omurga kırığı

Pnömoni (akciğer enfeksiyonu)

Solunum bozuklukları

Nabız yavaşlaması

İnme / geçici hafıza kaybı

Peptik ülser

Felç

Nefes darlığı

Akciğerde pıhtı

Kanama bozuklukları

Kan bileşiminde bozulma

Kas ağrısı

Sanrılar

Nöbet Geçirme

İdrarda Kan

İntihar düşüncesi

İntihar girişimi

Sarılık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kemik ağrısı,

Kas ağrısı, kas gerilmesi

Bacaklarda karıncalanma

İdrarda kan olması, sık idrara gitme, idrar yapamama, idrar enfeksiyonu

Testis ağrısı, testis boyutunda küçülme

Tedirginlik hissi, kişilik bozukluğu, bellek bozukluğu, sinirlilik, uyuşukluk,

Enfeksiyon

Dişeti iltihabı

Burun kanaması

Karında büyüme

Depresyon

Mide ülseri, duodenum ülseri

Adet düzensizlikleri

Düşük tansiyon

Yüksek Tansiyon,

Penis şişmesi,

Penis bozuklukları,

Prostat ağrısı,

Anemi

Hiperlipidemi ( Toplam kolestrol, LDL-kolestrol, trigliserid)

Kas bozuklukları

His bozuklukları

Zatüree

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

İştah kaybı, ağız kuruluğu, susama hissi

Ishal, kabızlık, gaz

Bulantı, kusma

Cinsel istekte azalma/ artışı

Uykusuzluk/uyku hali

Deri döküntüsü, kaşıntı, deride renk değişiklikleri, kıllanma sorunları

Cilt lezyonları,

Ürtiker

Ateş/ürperme

Kilo alma,

Saç dökülmesi

Göz ile ilgili sorunlar

Sinirlilik

Vajinal koku, vücut kokusu

Tırnaklarda bozukluk

Grip benzeri belirtiler

Başağrısı

Ödem

Işığa karşı duyarlılık

Baş dönmesi

Öksürük

Göz kuruması, göz bulanıklığı, anormal görme

Kulak çınlaması, işitme bozuklukları

Tat bozukluğu

Kuvvetsizlik

Genel ağrı

Varis

Eklem bozuklukları,

Eklem ağrısı,

Farenjit,

Üriner bozukluklar, sık idrar yapma, üriner obstrüksiyon, üriner kanal enfeksiyonu,aciliyet

Bunlar LUCRİN DEPOT’un hafif yan etkileridir.

LUCRIN DEPOT Nasıl Kullanılır?

Diğer enjeksiyonluk ilaçlarla olduğu gibi, enjeksiyon yeri her seferinde değiştirilmelidir.

Her ne kadar ilacın, sulandırıldıktan sonra 24 saat dayanıklı olduğu gösterilmişse de; ilaçta herhangi bir koruyucu madde bulunmadığından hemen kullanılmalıdır; kullanılmazsa atılmalıdır.

Diğer enjeksiyonluk ilaçlarla olduğu gibi, enjeksiyon yeri her seferinde değiştirilmelidir.

Her ne kadar ilacın, sulandırıldıktan sonra 24 saat dayanıklı olduğu gösterilmişse de; ilaçta herhangi bir koruyucu madde bulunmadığından hemen kullanılmalıdır; kullanılmazsa atılmalıdır.

• Tavsiye edilen LUCRIN DEPOT 3M dozu üç ayda bir kez 11.25 mg’dır.

• Prostat kanseri olan riskli hastalarda, ilk iki hafta tedaviye günlük leuprolide asetat enjeksiyonu ile başlamak; gerektiğinde ilacı kesmeyi kolaylaştıracaktır.

• LUCRIN DEPOT kas içine ya da deri altına uygulanır.

Uygulama için hazırlama

Önceden doldurulmuş çift bölmeli enjektörün en iyi performansı almak için aşağıdaki talimatları okuyunuz ve uygulayınız:

1. Enjeksiyonu hazırlamak için beyaz pistonu, en sondaki tıpa dönmeye başlayana kadar tıpanın içine vidalayınız.

2. Enjektörü DİK KONUMDA tutunuz. Birinci tıpa haznenin ortasındaki mavi çizgiye gelene kadar pistonu yavaşça iterek (6 8 saniye) seyrelticiyi serbest bırakınız.

3. Enjektörü DİK KONUMDA tutunuz. Homojen bir süspansiyon elde etmek üzere mikroküreleri yavaşça karıştırınız. Süspansiyon süt gibi görünecektir.

4. Enjektörü DİK KONUMDA tutunuz. Diğer elinizle, iğneyi kılıfından çevirmeden çıkarınız.

5. Enjektörü DİK KONUMDA tutunuz. Pistonu hafifçe iterek enjektördeki havayı çıkarınız.

Not: Yanlışlıkla kan damarına girildiğinde, aspire olan kan iğne bağlantı bölümünün hemen altında görünür. Böyle bir durum olduğunda, iğnenin şeffaf kapağında kan görülebilir.

Çocuklarda Kullanımı

Kızlarda 11 yaşından önce ve erkeklerde 12 yaşından önce Lucrin Depot kullanımının bırakılması göz önüne alınmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz LUCRIN DEPOT 3M ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer LUCRIN DEPOT 3M’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LUCRIN DEPOT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz bir sonraki ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

LUCRİN DEPOT 3M’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LUCRIN DEPOT -3M’yi almayı unutursanız:

Doktorunuz bir sonraki dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LUCRIN DEPOT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

LUCRIN DEPOT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LUCRIN DEPOT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

Etkin madde leuprolid asetata ya da LUCRIN DEPOT 3M’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa,

Nedeni belirlenmeyen vajinal kanaması olan kadın hastalarda,

Hamile iseniz ya da ilacı alırken hamile kalma olasılığınız varsa kullanılmamalıdır.

LUCRIN DEPOT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

Kadın ve Erkek

Kontrol altına alınabilen geçici kemik ağrısı artışları ortaya çıkarsa,

Kemik mineral yoğunluğunuzda azalma olursa dikkatli kullanınız.

Sara tedavisi görüyorsanız, hidrokortizon veya prednizolon gibi steroidleri veya bupropion yada SSRI tipi ilaçlar kullanıyorsanız.

Erkek

Vertebral metastazlı ve/veya idrar yolu tıkanıklığı veya idrarda kan görülen hastalarda tedavinin ilk birkaç haftasında belirtilerde kötüleşme ya da ilave belirtiler ortaya çıkarsa,

Şeker hastası iseniz kan şekeri kontrolü zorlaşabilir.Bu yüzden diyabet hastalarının kandaki glukoz seviyelerini daha sık kontrol etmeleri gerekebilir.

Kalp elektro bulgularının değişmesine (Uzun QT sendromuna) neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu hastaları doktoruna danışarak kullanmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LUCRIN DEPOT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LUCRIN DEPOT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Eğer emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların LUCRIN

DEPOT 3M kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

LUCRIN DEPOT başdönmesi ve bayılma gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanma yeteneği üzerine önemli etkisi olabilir.

LUCRIN DEPOT Etken Maddesi Nedir?

LUCRIN DEPOT 3M’ nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden mannitolün hafif ishal etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

LUCRIN DEPOT 3M’ nin diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LUCRIN DEPOT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın