Lincocin Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LINCOCIN nedir ve ne için kullanılır?

■ LINCOCIN, linkomisid grubu bir antibiyotik olan linkomisin içerir.

■ LINCOCIN ampullerde, renksiz ve berrak çözelti halindedir.

■ LINCOCIN, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, linkomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), orta kulak iltihabı, sinüzit.
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Difteri, akut bronşit, kronik bronşitin bulaşıcı alevlenme dönemleri, akciğer iltihabı ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları.
 • Çeşitli deri enfeksiyonları: Selülit, kıl dibi iltihabı (furonkül), abse, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), enfekte yara, etrafı sınırlı kırmızılık ve şişlik (ödem) ile karakterize iltihabi bir deri hastalığı olan erizipel, lenf düğümü iltihabı (lenfadenit), dolama, meme iltihabı (mastit) ve gangren.
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit), kan
 • iltihabı (septik artrit).

  LINCOCIN, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi) ve kalp içi yüzeyinin iltihabı (endokardit) gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi LINCOCIN de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LINCOCIN kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  ■ Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü

  şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin LINCOCIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın olmayan şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal (kramp şeklinde şiddetli karın ağrısı ya da ateşle birlikte seyredebilir). Bu, antibiyotiklerle tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra oluşabilen ve ciddi bir barsak enfeksiyonunu gösteren bir yan etkidir.
 • Ağız içinde ya da vajinada pamukçuk (bir mantarın neden olduğu enfeksiyon)
 • Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)
 • Kan hücrelerinde azalma; berelere, kanamalara ya da immün sistemin zayıflamasına neden olabilir.
 • Deride büyük çaplı soyulma ve kabarıklıklar oluşması
 • Kardiyak tutulma.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  4

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

 • Tat alma duyusunda bozulma
 • Deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü.
 • Yemek borusunda ülserleşme, boğaz ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Karaciğer enzim seviyelerinde azalma (kan testiyle belli olur)
 • Enjeksiyon yerinde sertleşme, tahriş, abse oluşumu.
 • Kulak çınlaması
 • Baş dönmesi
 • Bunlar LINCOCIN’in hafif yan etkileridir.

  Görülebilecek diğer yan etkiler

  LINCOCIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, LINCOCIN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yetişkinlerde, ağır enfeksiyonlarda, her 24 saatte bir ampul (600mg) LINCOCIN kas içine veya günde 2-3 kez 600 mg 1000 mg damar içine uygulanır.

  Daha ağır enfeksiyonlarda, bu doz arttırılabilir.

  Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Kas içine ve damar içine uygulanır.

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz, LINCOCIN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doktorunuz, LINCOCIN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Doktorunuz, LINCOCIN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz, LINCOCIN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer LINCOCIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  LINCOCIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LINCOCIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  LINCOCIN almayı unutursanız:

  Eğer bir LINCOCIN dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LINCOCIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  LINCOCIN’i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

  LINCOCIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LINCOCIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  ■ Linkomisin veya LINCOCIN’in içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (allerjik) iseniz.

  ■ Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda.

  LINCOCIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  ■ İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.

  ■ Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli LINCOCIN kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer LINCOCIN kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.

  ■ Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer LINCOCIN’i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).

  ■ Mide-barsak sistem hastalığı, özellikle koliti olan kişilerde, dikkatli kullanılmalıdır.

  ■ Kas gevşetici ilaçların etkisini arttırdığından, bu ilaçları kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  ■ Allerjik kişilerde kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  ■ Menenjit tedavisinde önerilmez.

  ■ Astım veya belirgin alerjiniz varsa dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LINCOCIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LINCOCIN’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe LINCOCIN kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LINCOCIN’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe LINCOCIN kullanmayanız.

  Araç ve makina kullanımı

  LINCOCIN’in araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

  LINCOCIN tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  LINCOCIN Etken Maddesi Nedir?

  LINCOCIN ampul, her 2 ml’lik ampulde 18 mg benzil alkol içerir.

  Premature bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  • Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

 • Kas gevşeticiler (LINCOCIN bu ilaçların etkisini artırabilir).
 • Kaolin (ishalin kontrol altına alınmasında kullanılır) LINCOCIN’in etkisini azaltabilir.
 • LINCOCIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın