Levemir Flexpen İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LEVEMIR FLEXPEN nedir ve ne için kullanılır?

LEVEMIR FlexPen uzun etki süreli bir modern insülindir (insülin analoğu). Modem insülin ürünleri insan insülininin geliştirilmiş versiyonlarıdır.

LEVEMIR FlexPen , diabetes mellituslu (diyabet; şeker hastalığı) yetişkinlerde, adolesanlarda ve 2 yaş ve üstü çocuklarda yüksek kan şekeri düzeyini düşürmek için kullanılır. Diyabet (şeker hastalığı), vücudunuzun kan şekeri düzeyini kontrol etmek için yeterli miktarda insülin üretemediği bir hastalıktır. LEVEMIR FlexPen diyabet tedavisinde kullanılan tabletlerle birlikte veya yetişkinlerde tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan liraglutid tedavisine ek olarak kullanılabilir. LEVEMIR FlexPen ayrıca yemekle ilişkili hızlı etkili insülin ürünleriyle birlikte kullanılabilir.

LEVEMIR FlexPen , enjekte edildikten sonraki 3 ila 4 saat içerisinde, uzun ve kararlı bir kan şekeri düşürücü etkiye sahiptir. LEVEMIR FlexPen 24 saate kadar uzamış etki sağlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer insülininizi almayı unutursanız kan şekeriniz çok yükselebilir, bu duruma hiperglisemi denir. (Bakınız bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?.)

LEVEMIR FlexPen ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzla konuşmadan insülin almayı durdurmayınız. Doktorunuz size ne yapmanız gerektiğini anlatacaktır. Bu, ciddi hiperglisemiye (çok yüksek kan şekeri) ve ketoasidoza (vücudun şeker yerine yağ parçalamasından kaynaklanan kanda asit birikmesi) yol açabilir.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEVEMIR FLEXPEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diyabetin etkileriYüksek kan şekeri (hiperglisemi)

Hiperglisemi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

 • Yeterli dozda insülin enjekte etmemişseniz,
 • İnsülininizi almayı unutursanız veya insülin almayı durdurursanız,
 • Arka arkaya ihtiyacınızdan daha az insülin alırsanız,
 • Enfeksiyon ve/veya ateşiniz varsa,
 • Her zamankinden fazla yemek yerseniz,
 • Her zamankinden daha az egzersiz yaparsanız.
 • Yüksek kan sekerinin uyarıcı belirtileri:

  Belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu belirtiler: sık idrara çıkma, susuzluk hissi, iştah kaybı, kendini hasta hissetme (bulantı veya kusma), uykulu veya yorgun hissetme, kırmızı kuru deri, ağızda kuruluk ve nefeste meyvemsi (aseton) kokudur.

  Kan sekeriniz yükseldiğinde yapılması gerekenler:

  > Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini hissederseniz: kan şekeri düzeyinizi ve mümkünse idrar ketonunu ölçmelisiniz, daha sonra hemen doktorunuza danışınız.

  Bu belirtiler diyabetik ketoasidoz (vücudun şeker yerine yağ parçalamasından kaynaklanan kanda asit birikmesi) denen çok ciddi bir durumun belirtileri olabilir. Eğer tedavi edilmezse diyabetik koma ve sonunda ölüme neden olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa LEVEMIR FLEXPEN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Ciddi alerjik reaksiyon: LEVEMIR FlexPen ’e veya herhangi bir bileşenine karşı ciddi alerjik reaksiyon sistemik alerjik reaksiyon olarak adlandırılır. Çok seyrek bir yan etkidir, ancak potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir.

  Aşağıdaki durumlarda derhal tıbbi yardım alınız:

 • Eğer alerji belirtileri vücudunuzun diğer bölümlerine yayılırsa,
 • Eğer kendinizi aniden hasta hissederseniz ve terleme, kusma, soluk almada güçlük, hızlı kalp atışı, sersemlik hissi olursa.
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler cok seyrek görülür.

  Çok yaygın görülen yan etkiler

  Kan şekeri düşmesi (hipoglisemi): Çok yaygın bir yan etkidir.

  Hipoglisemi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

 • Çok fazla insülin enjekte ederseniz,
 • Çok az yemek yerseniz veya bir öğünü atlarsanız,
 • Her zamankinden fazla egzersiz yaparsanız,
 • Alkol alırsanız (bakınız “LEVEMIR FlexPen ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması”)
 • Düşük kan sekerinin uyarıcı belirtileri: Soğuk terleme, soğuk solgun deri, baş ağrısı, hızlı kalp atımı, kendini hasta hissetme, aşırı açlık hissi, geçici görme değişiklikleri, baş dönmesi, olağan olmayan yorgunluk veya güçsüzlük, sinirlilik veya titreme, endişe hissi, bilinç bulanıklığı, konsantrasyon güçlüğüdür.

  Ciddi kan şekeri düşmesi bilinç kaybına yol açabilir. Eğer uzayan, ciddi kan şekeri düşmesi tedavi edilmezse, beyin hasarına (geçici veya kalıcı) ve hatta ölüme neden olabilir. Bilinç kaybı durumlarından daha hızlı olarak, önceden nasıl yapılacağı anlatılmış bir kişi tarafından glukagon hormonu enjekte edilerek çıkabilirsiniz. Glukagon enjekte edildiğinde, şuurunuz açılır açılmaz ağız yoluyla glukoz veya şekerli yiyecekler de almalısınız. Glukagon tedavisine cevap vermezseniz, bir hastanede tedavi edilmeniz gereklidir.

  Kan sekeriniz düştüğünde yapılması gerekenler:

  > Eğer kan şekerinizin düştüğünü hissederseniz, glukoz tabletleri veya diğer yüksek şekerli bir yiyecek (şekerlemeler, bisküviler, meyve suyu) alın. Mümkünse kan şekerinizi ölçün ve istirahat edin. Her zaman yanınızda, gerekebileceğini düşünerek, glukoz tabletleri, şekerlemeler, bisküviler veya meyve suyu taşıyın.

  > Düşük kan şekeri belirtileri kaybolduğunda veya kan şekeri düzeyiniz sabitlendiğinde, insülin tedavinize her zamanki şekilde devam edin.

  > Eğer bayılmanıza yol açacak düzeyde kan şekeriniz düşmüşse, glukagon enjeksiyonuna ihtiyacınız olmuşsa veya birçok kereler kan şekeri düşmesi durumu yaşamışsanız, doktorunuzla konuşunuz. İnsülin dozunuzun veya zamanının, gıda veya egzersiz durumunuzun ayarlanması gerekiyor olabilir.

  Yakınlarınıza diyabetiniz olduğunu söyleyin ve kan şekeri düşmesinden dolayı bayılma (bilinç kaybı) riski dahil hangi sonuçların ortaya çıkabileceğini anlatın. Bu kişilere, eğer bayılırsanız, sizi yan tarafınıza yatırmalarını ve hemen tıbbi yardım çağırmaları gerektiğini bildirin. Size hiç bir yiyecek veya içecek vermemelidirler, aksi takdirde boğulabilirsiniz.

  Yaygın olmayan yan etkiler

  Aleıji belirtileri: Enjeksiyon bölgesinde lokal alerjik reaksiyonlar (ağrı, kızarıklık, ürtiker (kurdeşen),, inflamasyon (iltihap),, morluk, şişlik ve kaşıntı) görülebilir. Bunlar genellikle insülin tedavinize devam ederken birkaç hafta sonra kaybolur. Eğer kaybolmazsa veya vücudunuza yayılırsa, acilen doktorunuza danışınız. Ayrıca, yukarıdaki bölüme (Ciddi alerjik reaksiyon) bakınız.

  Görme problemleri: İnsülin tedavinize ilk başladığınızda, görme bozukluğu olabilir, ancak bu bozukluk genellikle geçicidir.

  Enjeksiyon bölgesi değişiklikleri (lipodistrofı): Enjeksiyon bölgesindeki derinin altında yer alan yağ dokusu azalabilir (lipoatrofı) veya kalınlaşabilir (lipohipertrofı). Her enjeksiyonda bölgenin değiştirilmesi bu tip deri değişikliklerinin gelişme riskini azaltabilir. Eğer enjeksiyon bölgesinde derinizin çukurlaştığını ya da kalınlaştığım fark ederseniz, doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. Bu reaksiyonlar ciddi hale gelebilir, veya insülininizi bu bölgeye enjekte ettiğinizde insülininizin emilimini değiştirebilir.

  Eklemlerde şişlik: İnsülin almaya başladığınızda, bileklerinizin ve diğer eklemlerin çevresinde su toplanması nedeni ile şişlik görülebilir. Bu durum normalde çok kısa bir süre içinde kaybolur. Kaybolmazsa, doktorunuza danışınız.

  Diyabetik retinopati (görme kaybına yol açabilen diyabetle ilişkili bir göz hastalığı): Diyabetik retinopatiniz varsa ve kan şekeri düzeyiniz çok hızlı düzelirse, retinopati kötüleşebilir. Bunu doktorunuza danışınız.

  Seyrek görülen yan etkiler

  Ağrılı nöropati (sinir hasarından dolayı ağrı): Eğer kan şekeri düzeyiniz çok hızlı düzelirse sinire bağlı ağrı görülebilir. Buna akut ağrılı nöropati denir ve genellikle geçicidir.

  LEVEMIR FLEXPEN Nasıl Kullanılır?

  Her zaman doktorunuzun size reçetelediği insülini kullanınız ve doktorunuzun size bildirdiği şekilde dozunuzu ayarlayınız.

  LEVEMIR FlexPen , diyabet tedavisinde kullanılan tabletler ile birlikte kombine olarak veya yetişkinlerde tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan liraglutid tedavisine ek olarak kullanılabilir. LEVEMIR FlexPen ayrıca yemekle ilişkili hızlı etkili insülin ürünleriyle birlikte kullanılabilir.

  İnsülininizi doktorunuz söylemeden değiştirmeyiniz. Eğer doktorunuz bir tip veya marka insülinden diğerine geçiş yapmışsa, dozunuz doktorunuz tarafından ayarlanmalıdır.

  LEVEMIR FlexPen , diyabet tedavisinde kullanılan tabletlerle birlikte kombine olarak veya liraglutid tedavisine ek olarak kullanıldığında, günde bir defa uygulanmalıdır. LEVEMIR FlexPen bazal bolus (4 ‘lü insülin enjeksiyonunda uzun etkili ve kısa etkili kombine tedavi) insülin tedavisinin bir parçası olarak kullanıldığında, hastanın ihtiyaçlarına göre günde bir ya da iki defa uygulanmalıdır. Doktorunuz LEVEMIR FlexPen dozunuzu insülin ihtiyacınıza göre belirleyecektir. Enjeksiyon günün herhangi bir vaktinde yapılabilir, ancak her gün aynı vakitte yapılmalıdır. Kan şekeri kontrolünü sağlamak için günde iki kez enjeksiyona ihtiyaç duyan hastalarda, akşam dozu, akşam veya gece yatarken uygulanabilir.

  LEVEMIR FlexPen deri altına enjeksiyon içindir (subkütan). Asla doğrudan damar içine (intravenöz) veya kas içine (intramüsküler) enjekte etmemelisiniz.

  Topaklanmayı veya deri çukurlaşmasını önlemek için, enjeksiyon yerleri aynı bölgede kalmak koşuluyla her zaman farklı yerlere yapılmalıdır. Kendinize enjeksiyon yapabileceğiniz en iyi bölgeler: kalçalarınızın ön tarafı, karnınız, veya kolunuzun üstüdür. Kan şekerinizi her zaman düzenli olarak ölçmelisiniz.

  LEVEMIR FlexPen in kullanılışı

  LEVEMIR FlexPen, insülin detemir içeren kullanıma hazır dolu, renk kodlu, kullanıldıktan sonra atılabilen bir enjeksiyon kalemidir.

  LEVEMIR FlexPen ’in kullanımı için detaylı bilgi, bu Kullanma Talimatı’nın sonunda verilen “LEVEMIR FlexPen ’in Kullanımı” bölümünde verilmektedir. Bu bölümü dikkatlice okuyunuz, kalemi bu talimatlarda anlatıldığı şekilde kullanmalısınız.

  Her zaman insülininizi enjekte etmeden önce doğru kalemi kullandığınızdan emin olunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  LEVEMIR FlexPen ’in 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaşın üzerindeyseniz, kan şekerinizi daha düzenli olarak kontrol etmelisiniz ve insülin dozunuzdaki değişiklikleri doktorunuzla konuşmalısınız.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, kan şekerinizi daha düzenli olarak kontrol etmelisiniz ve insülin dozunuzdaki değişiklikleri doktorunuzla konuşmalısınız.

  Eğer LEVEMIR FlexPen ’in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LEVEMIR FLEXPEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LEVEMIR FlexPen ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEVEMIR FLEXPEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVEMIR FLEXPEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • İnsülin detemire veya bu ilacın içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz (bakınız Yardımcı maddeler),
 • Hipogliseminin (kan şekeri düşmesi) başladığını hissederseniz (bakınız bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?),

 • FlexPen yere düşerse, hasar görürse veya kırılırsa,
 • Doğru şekilde saklanmamışsa veya dondurulmuşsa (bakınız bölüm 5. LEVEMIR FlexPen ‘in saklanması),

 • İnsülin berrak, renksiz ve sulu görünümde değilse,
 • İnsülin infüzyon pompalarında LEVEMIR FlexPen ’i kullanmayınız.
 • Eğer bunlardan biri sizin için geçerliyse LEVEMIR FlexPen ’i kullanmayınız. Doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

  LEVEMIR FLEXPEN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Böbrek, karaciğer, böbrek üstü bezi, hipofız bezi veya tiroid beziniz ile ilgili bir probleminiz varsa.
 • Her zamankinden daha fazla egzersiz yapıyorsanız veya her zamanki diyetinizde bir değişiklik yapmak i sterseniz. (Çünkü bu, kan şekeri düzeyinizi değiştirebilir.)
 • Hastaysanız. (İnsülin almaya devam ediniz ve doktorunuza danışınız.)
 • Yurtdışına seyahat edecekseniz.(Ülkeler arasındaki saat farkı insülin ihtiyaçlarınızı ve enjeksiyon zamanlarınızı etkileyebilir.)
 • Albumin düzeyiniz çok düşükse, kan şekeri düzeyinizi çok dikkatli takip etmelisiniz. Böyle bir durumda, lütfen doktorunuza danışınız.
 • Hiperglisemi durumunda (çok yüksek kan şekeri).
 • Hipoglisemi durumunda (çok düşük kan şekeri)
 • Diğer insülinlerden geçiş durumunda.
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, ürtiker (kurdeşen), enflamasyon (iltihap), morarma, şişme ve kaşıntı gibi enjeksiyon bölgesi reaksiyonları meydana gelmiş ise.
 • Pioglitazon ile birlikte kullanımında.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LEVEMIR FLEXPEN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkol kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz yükselebileceği veya düşebileceğinden insülin ihtiyacınız değişebilir. Dikkatli takip edilmelidir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce tavsiye için lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı için diyabetinizin kontrolü ve özellikle hipogliseminin önlenmesi önemlidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme döneminde iseniz tavsiye için lütfen doktorunuza danışınız. İnsülin dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Araç ve makina kullanımı

 • Eğer sıklıkla hipoglisemi yaşıyorsanız,
 • Eğer hipoglisemiyi fark etmekte zorluk yaşıyorsanız, araç veya makine kullanıp kullanamayacağınızı lütfen doktorunuza sorunuz.
 • Kan şekeriniz düşük veya yüksekse, konsantrasyonunuzu veya reaksiyon gösterme yeteneğinizi ve dolayısıyla araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Kendinizi veya başkalarını tehlikeye atabileceğinizi göz önünde tutunuz.

  LEVEMIR FLEXPEN Etken Maddesi Nedir?

  LEVEMIR FlexPen, her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Herhangi başka bir ilacı alıyorsanız veya aldıysanız, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bilgi veriniz.

  Bazı ilaçlar kan şekeri düzeyinizi etkileyebilir ve bu da insülin dozunuzda değişikliğe neden olabilir. Aşağıda listelenen ilaçlar, insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın ilaçlardır.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz düşebilir (hipoglisemi):

 • Diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (bazı kalp sorunları veya yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Salisilatlar (ağrıyı dindirmek ve ateşi düşürmek için kullanılır)
 • Anabolik steroidler (testosteron gibi)
 • Sülfonamidler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır).
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz yükselebilir (hiperglisemi):

 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Tiyazidler (yüksek kan basıncı veya aşırı sıvı tutulumu tedavisinde kullanılır)
 • Glukokortikoidler (inflamasyon tedavisinde kullanılan “kortizon” gibi)
 • Tiroid hormonları (tiroid bezi bozukluklarının tedavisinde kullanılır)
 • Sempatomimetikler (epinefrin [adrenalin], veya astım tedavisinde kullanılan salbutamol, terbutalin gibi)
 • Büyüme hormonu (iskelet büyümesi ve somatik büyümenin uyarılmasında kullanılan ve vücudun metabolik prosesleri üzerinde belirgin etkisi olan ilaç)
 • Danazol (ovülasyon üzerinde etkili olan ilaç)
 • Oktreotid ve lanreotid (genellikle orta yaşlı yetişkinlerde, hipofız bezinin fazla miktarda büyüme hormonu üretmesiyle oluşan nadir görülen bir hormonal bozukluk olan akromegali tedavisinde kullanılır) kan şekeri düzeyini yükseltebilir veya düşürebilirler.

  Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) hipoglisemiyi fark etmenizi sağlayan ilk uyarı belirtilerini zayıflatabilir veya tamamen önleyebilir.

  Pioglitazon (tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan tabletler)

  Uzun süredir tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı olan veya önceden felç (inme) geçirmiş olan bazı hastalar, pioglitazon ve insülin ile tedavi edildiklerinde kalp yetmezliği görülmüştür. Olağan olmayan nefes darlığı veya hızlı kilo alımı veya bölgesel şişlikler (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  LEVEMIR FLEXPEN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın