Levemax Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

LEVEMAX nedir ve ne için kullanılır?

• LEVEMAX, 500 mg levetirasetam içeren turuncu renkli, oblong, çentikli film tabletler şeklindedir.

• LEVEMAX, 50, 100 ve 200 film tablet içeren PVC/Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

• LEVEMAX, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

• LEVEMAX, 16 yaş ve üstü hastalarda parsiyel (kısmi) nöbetlerin tedavisinde tek başına kullanılır.

• LEVEMAX, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastaların kullandıkları anti epileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEVEMAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

• Uyuklama hali (Somnolans),

• Yorgunluk (Asteni/halsizlik),

• İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon),

• Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),

• Denge bozukluğu,

• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),

• Depresyon,

• Duygusal değişkenlik/duygu durum dalgalanmaları,

• Düşmanca davranış/saldırganlık,

• Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite),

• Kanda trombosit sayısında azalma,

• Anormal davranışlar,

• Kızgınlık,

• Kaygı (Anksiyete),

• Zihin karışıklığı (Konfüzyon),

• Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı),

• Mental bozukluk,

• İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,

• Pankreas iltihabı (Pankreatit),

• Karaciğer iltihabı (Hepatit),

• Alyuvar ve/veya akyuvar sayısında azalma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sersemlik hissi,

• Baş ağrısı,

• Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),

• İstemsiz titreme (Tremor),

• Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı),

• Unutkanlık (Bellek yetmezliği),

• Uykusuzluk (İnsomni),

• Kişilik bozuklukları (davranış bozuklukları),

• Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),

• Karın ağrısı,

• İshal,

• Hazımsızlık (Dispepsi),

• Bulantı,

• Kusma,

• İştahsızlık (Anoreksi),

• Kilo artışı,

• Dönme hissi (Vertigo),

• Çift görme,

• Bulanık görme,

• Kas ağrısı (Miyalji),

• Kazara yaralanmalar,

• Enfeksiyon,

• Nazofaranjit (Burun ve yutak iltihabı),

• Öksürükte artış,

• Döküntü,

• Deri iltihabı (Ekzema),

• Kaşıntı,

• İğneleme hissi (Parestezi),

• Karaciğer yetmezliği,

• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,

• Kilo kaybı,

• Saç dökülmesi.

Bunlar LEVEMAX’ın hafif yan etkileridir.

Uyuklama hali, yorgunluk ve sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

LEVEMAX Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

Doktorunuz size kaç tablet LEVEMAX kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre

alınız.

• Genel doz: günde 1000 mg (2tablet) 3000 mg (6 tablet) arasıdır.

• LEVEMAX’ı, günde 2 kez, sabah ve aksam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde, almalısınız.

Örneğin, eğer günlük dozunuz 1000 mg ise sabah ve aksam birer tablet almalısınız.

4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım: Doktorunuzun çocuğunuz için söylediği sayıda tableti, çocuğunuza veriniz.

• Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.

• Çocuğunuz LEVEMAX’ı, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalıdır.

Ağız yoluyla alınır.

LEVEMAX film tableti, yeterli miktarda su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise LEVEMAX dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğiniz varsa, LEVEMAX dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

Eğer LEVEMAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LEVEMAX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LEVEMAX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LEVEMAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer, bir veya daha fazla dozu almayı unutursanız, doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEVEMAX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

• LEVEMAX kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEVEMAX tedavisine devam etmelisiniz.

• Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi artırabilir. LEVEMAX tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, LEVEMAX tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVEMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEVEMAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Levetirasetam’a veya LEVEMAX’ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

LEVEMAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Böbrek problemleriniz varsa, doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

• LEVEMAX alan çocuklarda, LEVEMAX’ın ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.

• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı), lütfen doktorunuza danışınız.

• LEVEMAX gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

LEVEMAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LEVEMAX’ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak,

LEVEMAX’ı alkol ile kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

• LEVEMAX kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. LEVEMAX’ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. LEVEMAX hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

• Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

LEVEMAX uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan mümkündür. LEVEMAX tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

LEVEMAX Etken Maddesi Nedir?

LEVEMAX’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LEVEMAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın