Leptica Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Etken Maddesi

Leptica 750 mg film tabletteki etkin madde levetirasetamdır. Levetirasetam sara nöbetini önleyici ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

Leptica, turuncu renkli, oblong şekilli, çentikli film kaplı tablet halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.

Leptica, 16 yaş ve üstü hastalarda parsiyel (kısmi) nöbetlerin tedavisinde tek başına kullanılır.

Leptica, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastaların kullandıkları antiepileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.

İçindekiler

 1. Leptica Yan Etkileri
 2. Leptica Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Leptica Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?
 4. Leptica Hamilelikte Kullanımı
 5. Leptica Etken Maddesi

Leptica Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

 • Doktorunuz size kaç tablet Leptica kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.
 • Genel doz: günde 1000 mg 3000 mg arasıdır.
 • Leptica’yı günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.
 • Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.

4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanımı:

 • Doktorunuzun çocuğunuz için söylediği sayıda tableti, çocuğunuza veriniz.
 • Genel doz 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.
 • Çocuğunuz Leptica’yı günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalıdır.
 • Leptica tabletler ağızdan kullanım içindir.
 • Leptica tabletleri yeterli miktarda sıvı (Örnek- bir bardak su) ile yutunuz.

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise Leptica dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği hastalarında Leptica kullanımı

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, Leptica dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

Eğer Leptica din etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Leptica Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022471,82
12.10.2022353,72
19.07.2022339,90
09.07.2022339,89
19.2.2022272,52
20.02.2021202,37
19.02.2020171,14
11.04.2019154,30
19.02.2019154,30
05.04.2018123,04
19.02.2018123,0488,59
20.02.2017107,0977,10
25.12.201696,8669,74
23.02.2016102,6473,90
22.02.2016102,6473,90
04.09.2015100,8272,59
01.06.201597,0469,87
11.04.201595,1068,47
10.04.201595,10
Leptica Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Leptica Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

 • Leptica kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece Leptica tedavisine devam etmelisiniz.
 • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. Leptica tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, Leptica tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Leptica Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer levetirasetam veya Leptica’nın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşın duyarlı iseniz)

Leptica Kullanılmamalıdır.

Leptica Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • Levetirasetam alan çocuklarda, levetirasetamın ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.
 • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
 • Levetirasetam gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Leptica İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Leptica’yı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.

Bir güvenlik önlemi olarak, Leptica’yı alkol ile almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Leptica Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

Leptica kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

 • Leptica’nın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. Leptica’nın etken maddesi levetirasetam, hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Leptica Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Leptica Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün günbatımı sarısı FCF ihtiva eder. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Leptica Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Leptica’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

 • Uyuklama hali (Somnolans),
 • Yorgunluk (Asteni/halsizlik),
 • İstemsiz kas kasılmaları (konvülsiyon),
 • Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Aşın huzursuzluk hali (Ajitasyon),
 • Depresyon,
 • Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları,
 • Düşmanca davranış/saldırganlık,
 • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite),
 • Kanda trombosit sayısında azalma,
 • Anormal davranışlar,
 • Kızgınlık,
 • Kaygı (Anksiyete),
 • Zihin kanşıklığı (konfüzyon),
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon, varsam),
 • Mental bozukluk,
 • İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit),
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit),
 • Alyuvar ve/veya akyuvar sayısında azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Sersemlik hissi,
 • Baş ağrısı,
 • Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),
 • İstemsiz titreme (Tremor),
 • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı),
 • Unutkanlık (Bellek yetmezliği),
 • Uykusuzluk (İnsomni),
 • Kişilik bozuklukları (davranış bozuklukları),
 • Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),
 • Karın ağrısı,
 • ishal,
 • Hazımsızlık (Dispepsi),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İştahsızlık (Anoreksi),
 • Kilo artışı,
 • Dönme hissi (Vertigo),
 • Çift görme,
 • Bulanık görme,
 • Kas ağrısı (Miyalji),
 • Kazara yaralanmalar,
 • Enfeksiyon,
 • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı),
 • Öksürükte artış,
 • Döküntü,
 • Deri iltihabı (Ekzema),
 • Kaşıntı,
 • İğnelenme hissi (Parestezi),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
 • Kilo kaybı,
 • Saç dökülmesi
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması
 • Derinin soyulması

Bunlar Leptica’nın hafif yan etkileridir.

Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Leptica uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. Leptica tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın