Latixa İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

LATIXA nedir ve ne için kullanılır?

LATIXA, sıklıkla egzersiz ya da çok aktivite ile vücudun üst yarısında kamın üst kısmı ila boyun arasında kalan bölgede herhangi bir yerde rahatsızlık ya da göğüs ağrısı şeklinde kendini gösteren anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılan bir ilaçtır.

İyi hissetmiyor veya daha kötü hissediyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LATIXA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa LATIXA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Cildin derin kısımlarında şişme (anjiyoödemin) aşağıdaki belirtileri
 • yüz, dil veya boğaz şişmesi
 • yutma güçlüğü
 • deri döküntüsü veya nefes darlığı
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LATIXA’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Baş dönmesi, kendini hasta hissetme, kusma gibi sık yan etkiler yaşamanız halinde doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz ilacınızın dozunu azaltabilir veya LATIXA tedavisine son verebilir.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olabilir:

  Aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

  Yaygın

  10 kişide 1 kişiden az

  Yaygın olmayan

  100 kişide 1 kişiden az

  Seyrek

  1.000 kişide 1 kişiden az

  Çok seyrek

  10.000 kişide 1 kişiden az

  Yaygın:

 • Kabızlık
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı, kusma
 • Güçsüz hissetme (asteni)
 • Yaygın olmayan:

 • Duyusal histe değişiklik
 • Anksiyete (kaygı, endişe), uyuma güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme
 • Bulanık görme, görme bozuklukları
 • Duyularda değişiklikler (dokunma veya tat), tremor(titreme), yorgunluk veya halsizlik hissi, uyuklama ya da sersemlik, baygınlık veya bayılma, ayaktayken baş dönmesi
 • Koyu renkli idrar, idrarda kan, idrar yapmada zorlanma,
 • Dehidrasyon(su kaybı)
 • Nefes alıp vermede güçlük, öksürme, burun kanaması
 • Çift görme
 • Aşırı terleme, kaşıntı
 • Şişkinlik veya kabarıklık hissi
 • Sıcak basması, düşük kan basıncı
 • Kanda kreatinin adı verilen maddenin veya ürenin artması,
 • Kanda kan pulcuklannın veya akyuvarların artması, EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) izleminde değişiklikler,
 • Eklemde şişme, ekstremitede ağrı
 • İştah ve/veya kilo kaybı
 • Kas krampları
 • Kulak çınlaması ve/veya dönme hissi
 • Karın ağrısı veya mide rahatsızlığı, hazımsızlık, ağız kuruluğu veya gaz çıkarma
 • Kas zayıflığı
 • Seyrek:

 • İdrara çıkamama
 • Karaciğer için anormal laboratuar değerleri
 • Ani böbrek yetmezliği
 • Koku duyusunda değişim, ağızda veya dudaklarda uyuşukluk, duyma bozukluğu
 • Soğuk terleme, döküntü
 • Koordinasyon sorunları
 • Ayaktayken kan basıncının düşmesi
 • Bilinç eksilmesi veya kaybı
 • Desoriyantasyon (zamanı, yeri ve çevreyi algılamada bozukluk)
 • Elde ve ayaklarda soğukluk hissi
 • Deri döküntüleri, alerjik cilt reaksiyonu
 • İmpotens (Cinsel güçsüzlük)
 • Dengesizlik nedeniyle yürüyememe
 • Pankreas iltihabı veya bağırsak iltihabı (eroziv duodenit)
 • Hafıza kaybı
 • Boğaz sıkışması
 • Yorgunluk ve zihin karışıklığı (konfüzyon), kas seğirmesi, kramplar ve komaya neden olabilen kandaki sodyum düzeyinin düşüklüğü (hiponatremi)
 • LATIXA Nasıl Kullanılır?

 • Bu ilacı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız herhangi bir durumda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız
 • Yetişkinler için başlangıç dozu günde iki kez alınan 375 mg’lik tablettir.
 • Doktorunuz 2-4 hafta sonra tam etki sağlayabilecek doza, öncelikle günde iki kez 500 mg’a, daha sonra tedaviye cevabınıza göre günde iki kez 750 mg’a yükseltebilir. Doz, önerilen maksimum doz olan günde iki kez 1000 mg’a çıkarılabilir.
 • Baş dönmesi veya hasta olma ya da hasta hissetme gibi yan etkiler gelişirse doktorunuza başvurmanız önemlidir. Doktorunuz dozunuzu düşürebilir veya bu yeterli gelmezse LATIXA tedavisine son verebilir.
 • Tabletleri daima bütün olarak ve suyla yutunuz. İlacın vücudunuzda tabletten salım şeklini etkilediğinden dolayı tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz, çiğnemeyiniz ya da ikiye bölmeyiniz.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenler LATIXA kullanmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği:

  LATIXA şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Hafif orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastaların doz ayarlamasında dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği:

  LATIXA orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Hafif karaciğer yetmezliği olan hastaların doz ayarlamasında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer LATIXA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LATIXA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LATIXA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LATIXA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız ve bir sonraki dozunuzu alma zamanınıza (6 saatten az) yakın bir zaman değilse, hatırlar hatırlamaz alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LATIXA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  LATIXA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LATIXA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • ranolazin’e ya da bu ilacın diğer yardımcı maddelerine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • ciddi böbrek sorunlarınız var ise,
 • orta dereceli ya da ciddi karaciğer sorunlarınız var ise,
 • bakteriyel enfeksiyonların (klaritromisin, telitromisin), mantar enfeksiyonlarının (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), HIV enfeksiyonunun (proteaz inhibitörleri), depresyonun (nefazodon) ya da kalp ritim bozukluklarının (örneğin kinidin, dofetilid veya sotalol) tedavisi için bazı belirli ilaçlan kullanıyorsanız.
 • LATIXA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • hafif ya da orta dereceli böbrek sorunlarınız var ise,
 • hafif derecede karaciğer sorunlannız var ise,
 • herhangi bir zamanda anormal elektrokardiyogram (EKGkalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) bulgularınız tespit edildiyse,
 • ileri yaşta iseniz,
 • düşük vücut ağırlığına sahip iseniz (60 kg ya da altı),
 • kalp yetmezliğiniz var ise.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LATIXA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LATIXA aç veya tok kamına alınabilir. LATIXA ila tedaviniz süresince, greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz almanızı önermediği sürece hamileyken LATIXA kullanmayınız. Hamile olduğunuzu düşünüyor veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederşeniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız LATIXA kullanmayınız.

  LATDCA’nın araç ve makine kullanımı üzerine etkisiyle ilgili hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Doktorunuzdan araç veya makine kullanımı üzerine tavsiye alınız.

  LATIXA araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilecek baş dönmesi (sık), görme bulanıklığı (sık olmayan), zihin karışıklığı (sık olmayan), hayal görme (sık olmayan), çift görme (yaygın olmayan), koordinasyon sorunları (seyrek) gibi yan etkilere neden olabilir. Belirtiler ortaya çıkarsa sorun tamamen ortadan kalkana kadar araç veya makine kullanmayınız.

  LATIXA Etken Maddesi Nedir?

  Bu ilaç azo boya maddesi E102 içerir. Bu boya maddesi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Bu ilaç laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tibbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani bu dozda, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  LATIXA alıyorsanız aşağıdaki ilaçlan kullanmayınız:

 • bakteriyel enfeksiyonların (klaritromisin, telitromisin), mantar enfeksiyonlannın (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), HIV enfeksiyonunun (proteaz inhibitörleri), depresyonun (nefazodon) ya da kalp ritim bozukluklannın (örneğin kinidin, dofetilid veya sotalol) tedavisinde kullanılan belli ilaçlar.
 • Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız LATIXA almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza başvurunuz.

 • Organ nakli sonrası organın vücut tarafından reddini önlemek için bir ilacın (siklosporin) , diltiazem veya verapamil gibi bazı kalp ilaçlannın, bakteriyel enfeksiyonun (eritromisin) ya da mantar enfeksiyonunun (flukonazol) tedavisinde kullanılan belli ilaçların kullanıldığı durumlar. Bu ilaçlar; LATDCA’nın olası yan etkileri olan baş dönmesi, mide bulantısı ya da kusma gibi yan etkilerin görülme sıklığında artışa neden olabilir. Doktorunuz daha düşük dozda ilaç vermeye karar verebilir.
 • Sara hastalığı ya da diğer nörolojik (sinir sistemi) hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn. fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital); bir enfeksiyon (örn. verem) için alınan rifampisin ya da bitkisel bir ilaç olan sarı kantaron (St.John’s Wort) gibi ilaçlar LATDCA’nın daha az etkili olmasına neden olabilir.
 • Digoksin ya da metropolol içeren ilaçlar: LATIXA aldığınız süreçte doktorunuz bu ilaçların dozunu değiştirmek isteyebilir.
 • Alerji (örn. terfenadin, astemizol, mizolastin), kalp ritim bozuklukları (örn. dizopiramid,
 • prokainamid) ve depresyon (imipramin, doksepin, amitiriptilin gibi) hastalıklarının tedavisi için alınan belli ilaçlar EKG’nizi etkileyebilir.

 • Depresyon (bupropiyon), psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), HIV enfeksiyonu (efavirenz) ya da kanser (siklofosfamit) tedavisi için kullanılan belli bazı ilaçlar.
 • Kandaki yüksek kolesterol seviyelerinin tedavisine yönelik birtakım ilaçlar (örn. simvastatin, lovastatin, atorvastatin). Bu ilaçlar kas ağrısı ve kas hasarına neden olabilir. Doktorunuz, LATIXA aldığınız sürece bu ilacın dozunu değiştirmeye karar verebilir.
 • Nakil yapılan organ reddini önlemede kullanılan birtakım ilaçların (örn. takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus) dozunu doktorunuz LATIXA aldığınız sürece değiştirmeye karar verebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LATIXA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın