Ketavel Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

KETAVEL nedir ve ne için kullanılır?

KETAVEL, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİTer) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Tablet şeklinde ilaç alması mümkün olmayan hastalarda orta ile şiddetli derecedeki ameliyat sonrası ağrı, renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) ve bel ağrısının semptomatik tedavisi için kullanılır.

KETAVEL 50 mg deksketoprofen (trometamol) içerir ve herbiri 2 mİ berrak ve renksiz çözelti içeren 6 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KETAVEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

Yaygın

100 hastada Eden fazla ve 10 hastada Eden az

Yaygın olmayan

1.000 hastada Eden fazla ve 100 hastada 1 ’den az

Seyrek

10.000 hastada Eden fazla ve 1.000 hastada Eden az

Çok seyrek

izole edilmiş raporlar dahil 10.000 hastada Eden az

Yaygın yan etkiler:

 • Mide bulantısı ve/veya kusma
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı,
 • Enflamasyon, morarma ve kızarıklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kanlı kusma,
 • Düşük kan basıncı,
 • Ateş,
 • Bulanık görme,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku hali,
 • Uyku düzensizlikleri,
 • Baş ağrısı,
 • Kansızlık,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Sindirim rahatsızlıkları,
 • İshal
 • Ağız kuruluğu
 • Al basması,
 • Döküntü,
 • Dermatit,
 • Kaşıntı,
 • Aşırı terleme,
 • Yorgunluk,
 • Ağrı,
 • Üşüme.
 • Seyrek yan etkiler:

 • Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Bayılma,
 • Çok yavaş nefes alma,
 • Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarlarının iltihabı (yüzeyel tromboflebit)
 • İzole kalp ritm bozukluğu (ekstrasistol)
 • Hızlı kalp atışı,
 • Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik),
 • Duyularda anormallik
 • Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme,
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus)
 • Kaşıntılı döküntü,
 • Sarılık,
 • Akne
 • Sırt ağrısı
 • Böbrek ağrısı,
 • Sık idrara çıkma,
 • Adet düzensizlikleri,
 • Prostat sorunları,
 • Kas katılığı,
 • Eklem katılığı,
 • Kas krampı,
 • Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağların konsantrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri).
 • Çok seyrek

 • Anafılaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu)
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
 • Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyonörotik ödem),
 • Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Pankreatit,
 • Karaciğer hücresi haşan (hepatit),
 • Deri hassasiyet reaksiyonları ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet,
 • Böbrek hasarı,
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni),
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni),
 • Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağrısı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Cilt döküntüsü veya muköz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez KETAVEL kullanımını bırakınız.

  Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

  KETAVEL gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokardiyal enfarktüs”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağrısı ve boyunda sertliğe yol açabilirler.

  KETAVEL kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

  Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

  KETAVEL Nasıl Kullanılır?

  Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  KETAVEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KETAVEL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • deksketoprofen trometamole veya KETAVEL’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa;

 • asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa;
 • • astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burunda kısa süreli iltihaplanma), burun polipleri (alerjiye bağlı olarak burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (vvheezing) meydana geldiyse;

 • peptik ülseriniz varsa ya da daha önceden şikayetiniz olduysa;
 • steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) önceki kullanımına bağlı olarak mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi meydana gelmişse veya geçmişte böyle bir şikayetiniz olduysa
 • süregelen sindirim sorunlarının (örneğin hazımsızlık, göğüste yanma gibi) veya süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa;
 • • ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa;

 • kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa;
 • hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız.
 • KETAVEL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • geçmişte süregelen iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı);
 • mide ve bağırsak sorunlarınız varsa veya geçmişte şikayetiniz olduysa;
 • • peptik ülser veya kanama riskini arttıracak diğer ilaçlar, ör. oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örneğin Seçici Serotonin Geri Alım inhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar alıyorsanız, böyle durumlarda, KETAVEL almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı isteyebilir (ör. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).

 • kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örneğin, yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara içiyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. KETAVEL gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokardiyal enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.
 • yaşlıysanız: yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülserlerin kanama ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz;
 • alerji şikayetiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa;
 • sıvı tutulumunun yanı sıra, böbrek, karaciğer veya kalp sorunlarınız varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa;
 • diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (ör. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) su kaybı ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız;
 • doğurganlık problemleriniz varsa (KETAVEL doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle hamile kalmayı planlıyorsanız veya doğurganlık testi yaptırıyorsanız bu ilacı kullanmayınız);
 • hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;
 • kan veya kan hücrelerinin yapımında bir düzensizlik şikayetiniz varsa;
 • sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilecek bağışıklık sistemi bozuklukları);
 • 18 yaşın altındaysanız.
 • tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelirse, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesine benzer koyu renkte parçalar gelirse;
 • hazımsızlık veya mide yanması, abdominal bölgede ağrı (midenizde ağrı) veya diğer anormal mide semptomlarından şikayetçiyseniz, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KETAVEL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi boyunca KETAVEL’i kullanmayınız.

  Çok gerekli olmadıkça KETAVEL’i hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi boyunca almamak en iyi seçim olacaktır.

  Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız KETAVEL kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

  Emziriyorsanız KETAVEL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  KETAVEL, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  KETAVEL Etken Maddesi Nedir?

  Her KETAVEL ampulü doz başına 5 mİ biraya veya 2.08 mİ şaraba eş değer 200 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Bu ilaç ürünü doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  KETAVEL’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 • Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
 • Belirli duygu durum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullanılan sülfametoksazol
 • Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyötensin II antagonistleri
 • Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifılin
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid
 • Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRITer)
 • • Trombosit agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KETAVEL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın