Kardoritm Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

KARDORITM nedir ve ne için kullanılır?

KARDORTİM, turuncu renkli, yuvarlak, bikonveks, iki eşit parçaya bölünebilir şekilde çentikli film tabletlerdir. 30 tablet içeren PVC/PE/PVDC-Alüminyum blister ambalajlarda sunulmaktadır. Her bir film tablet, 10 mg bisoprolol fumarat içerir.

KARDORİTM, kalbin atım hızını düşürerek kalbin kanı daha etkin pompalamasını sağlamaya ve yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan beta-blokör içerir.

KARDORİTM; yüksek kan basıncının (hipertansiyon) düşürülmesinde, kalbin yeterince oksijen alamadığı koroner kalp hastalıklarında, kalbin iyi fonksiyon gösteremediği bazı tip kalp yetmezliklerinde ve bazı kalp atım hızı bozukluklarında kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KARDORITM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KARDORITM’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık,
 • Kalp hızında yavaşlama,
 • Kalp yetmezliğinde kötüleşme,
 • Kalp atımında düzensizlik,
 • Güçsüzlük hissi,
 • Solunum sorunları
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KARDORİTM’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Karaciğer testlerinde yükselme
 • Kas güçsüzlüğü, kramplar
 • El ve ayaklarda üşüme ve uyuşukluk hissi
 • Sersemlik, baş ağrısı
 • Kan basıncında düşme
 • Ciltte ve gözlerde sararma (karaciğer enflamasyonu)
 • Bayılma
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Bulantı, kusma, karın ağrısı ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi belirtileri

 • Uyku bozuklukları
 • Depresyon
 • Hepatit
 • İşitme sorunları
 • Alerjik burun akıntısı
 • Gözyaşı azalması
 • Ereksiyon bozuklukları
 • Kabuslar, halüsinasyonlar
 • Kaşıntı, kızarıklık
 • Gözde batma ve kızarma (konjunktivit)
 • Saç dökülmesi
 • Kabuklu deri döküntülerinde (psöriyazis) kötüleşme Bunlar bisoprolol fumaratın hafif yan etkileridir.
 • KARDORITM Nasıl Kullanılır?

  • Doktorunuz KARDORİTM ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

  KARDORİTM; sabah kahvaltıdan önce, kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tablet bir miktar sıvı ile yutulmalı ve çiğnenmemelidir.

  Hipertansiyon veya anjina pektoris tedavisinde

  Yetişkinlerde: Her iki endikasyon için doz günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarattır. Gerekirse doz günde bir kez 10 mg bisoprolol fumarata kadar arttırılabilir.

  Hafif hipertansiyon olgularında (diastolik kan basıncı 105 mmHg’ye kadar) günde bir kez 2,5 mg bisoprolol fumarat yeterli olabilir.

  Önerilen en yüksek doz, günde bir kez 20 mg bisoprolol fumarattır.

  Tüm olgularda dozaj, özellikle nabız hızı ve terapötik başarıya göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.

  Stabil kronik kalp yetmezliği tedavisinde

  Tedaviyi yürüten doktorun kronik kalp yetmezliği konusunda deneyimli olması önerilir.

  Stabil kronik kalp yetmezliğinin tedavisine ilke olarak küçük dozlarla başlanmalıdır; dozlar aşağıda açıklandığı gibi yavaş bir şekilde arttırılmalıdır.

  Dozun nasıl artırılacağına doktorunuz karar verecektir:

  1 hafta süreyle günde bir kez 1.25 mg bisoprolol fumarat;

  1 hafta süreyle günde bir kez 2.5 mg bisoprolol fumarat;

  1 hafta süreyle günde bir kez 3.75 mg bisoprolol fumarat;

  4 hafta süreyle günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarat;

  4 hafta süreyle günde bir kez 7.5 mg bisoprolol fumarat;

  10 mg bisoprolol fumarata yükseltilir ve sürekli bu dozda devam edilir.

  Önerilen en yüksek günlük doz günde bir kez 10 mg bisoprolol fumarattır.

  İlacınızı tolere etme durumunuza göre doktorunuz doz yükseltme sürelerini değiştirebilir. Durumunuzun ağırlaşması ya da kullandığınız dozu tolere edememeniz durumunda doz yeniden azaltılabilir ya da tedavi sonlandırılabilir. Bazı hastalarda 10 mg’ın altında bir doz yeterli olabilir. Doktorunuz size bilgi verecektir. Eğer tedaviyi tamamen sonlandırmanız gerekirse doktorunuz tedavi dozunu azaltarak kesecektir. İlacınızın aniden kesilmesi durumunuzu ağırlaştırabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaş veya üzerindeki kişilerde KARDORİTM kullanabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Ağır böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz çok dikkatli olarak yükseltilmelidir.

  Eğer KARDORİTM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KARDORITM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KARDORİTM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının belirtileri; kalp hızında yavaşlama, solunum güçlüğü, sersemlik hissi ya da titreme (kan şekeri düşmesine bağlı) olabilir.

  KARDORITM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o tableti alınız. Daha sonra normal şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  KARDORITM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  KARDORİTM’i kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer ilacı bırakmanız gerekirse yan etkilerin ortaya çıkmaması için, ilaç kademeli olarak kesilmelidir.

  KARDORITM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KARDORITM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • KARDORİTM’in içindeki etkin madde olan bisoprolol veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz, (yardımcı maddeler listesine bakınız)

  • Ağır astım ya da ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH) varsa,

 • Akut kalp yetmezliğiniz varsa,
 • • Kan basıncı düşüklüğü ve dolaşım yetmezliğine yol açan ağır bir kalp hastalığı olan kardiyojenik şok sorununuz varsa,

 • Hasta sinüs sendromunuz varsa,
 • • Kalp yetmezliğinizin ağırlaşması nedeni ile damardan kalbin atım hızını kuvvetlendirecek ilaçlar uygulanıyorsa,

  • Kalp atım hızınız düşükse veya kalp atım hızınızı çok düşürecek ya da düzensiz atımlara yol açacak bir durumunuz varsa (bradikardi),

 • Kan basıncınız çok düşükse,
 • • Elleriniz ya da ayaklarınızın morarmasına yol açan şiddetli dolaşım bozukluğunuz varsa (Raynaud sendromunun ağır tipleri ve şiddetli oklüzif periferik atar damar hastalıkları),

 • Tedavi edilmeyen bir çeşit böbrek üstü bezi tümörünüz (Feokromositoma) varsa,
 • Kanda asit miktarının yükseldiği metabolik asidozunuz varsa.
 • KARDORITM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Diyabet hastası iseniz,
 • • Sıkı perhiz uyguluyorsanız,

 • Kalp ritminizde bozukluklar ya da istirahat halinde göğüs ağrınız (Prinzmetal anjina) varsa,
 • Karaciğer ya da böbrek sorunlarınız varsa,
 • Kol ve bacaklarınızda hafif dolaşım sorunlarınız varsa,
 • Astım ya da akciğer hastalığınız varsa,
 • Kabuklanan cilt hastalığınız varsa (sedef/psöriyazis),
 • Böbrek üstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma),
 • Tiroid bezi sorunlarınız varsa,
 • Genel anestezi uygulanacaksa (çünkü bu ilaç sizin genel anesteziye yanıtınızı etkileyebilir),
 • • Saman nezlesi gibi bir hastalık için alerji aşıları (desensitizasyon) uygulanıyorsa (bisoprolol alerjik bir durumun ortaya çıkmasına ya da şiddetlenmesine yol açabilir)

  doktorunuza KARDORİTM ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KARDORITM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KARDORİTM; sabah kahvaltıdan önce, kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tablet bir miktar sıvı ile yutulmalı ve çiğnenmemelidir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelikte KARDORİTM kullanımının bebeğe zarar verme riski vardır.

  Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız KARDORİTM kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bisoprololün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle KARDORİTM emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Sizin KARDORİTM tedavisine yanıtınıza bağlı olarak araç ve makine kullanımınız etkilenebilir. Bu durum özellikle tedavinin başlangıcında, ilacınızın dozu değiştirildiğinde ve alkolle birlikte kullanımında göz önünde bulundurulmalıdır.

  KARDORITM Etken Maddesi Nedir?

  KARDORİTM’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer,

  • Düzensiz ya da normal dışı kalp atımını düzeltmeye yönelik ilaçlar kullanıyorsanız (kinidin, hidrokinidin, disopiramid, lidokain, disopiramid gibi Sınıf I antiaritmik ilaçlar; amiodaron gibi Sınıf III antiaritmik ilaçlar; propafenon, flekainid)

  • Yüksek kan basıncı, anjina pektoris, kalp atım bozukluğu için bazı ilaçlar kullanıyorsanız (verapamil, diltiazem, bepridil gibi kalsiyum kanal blokörleri; nifedipin, amlodipin, felodipin gibi dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokörleri)

  • Kan basıncı kontrolünde kullanılan bazı ilaçları kullanıyorsanız (klonidin, metildopa, moksonidin, rilmenidin gibi)

 • Lokal olarak uygulanan beta blokörler kullanıyorsanız (örneğin glokom tedavisinde kullanılan göz damlaları)
 • Diyabet ilaçları kullanıyorsanız (insülin dahil)
 • Anestezi ilaçları kullanacaksanız (örneğin ameliyat nedeni ile)
 • Kalp yetmezliği için dijital glikozitler kullanıyorsanız
 • • Ağrı şikayetleriniz için steroid dışı ağrı kesiciler kullanıyorsanız (diklofenak, ibuprofen gibi)

  • Hipertansiyon ilaçları gibi tansiyon düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (katopril, enalapril gibi)

  • Bazı depresyon ilaçlarını kullanıyorsanız (trisiklik antidepresanlar ya da monoamin oksidaz inhibitörleri MAO-B inhibitörleri hariç)

  • Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum kullanıyorsanız,

  doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuzun özel önerileri olmadan ilaçlarınızı almayı kesmeyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KARDORITM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın