Kapeda Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

KAPEDA nedir ve ne için kullanılır?

• KAPEDA, kanser hücrelerinin büyümesini durduran, “Sitostatik ajanlar” adlı ilaç aittir.

• KAPEDA, kendisi sitotoksik bir ajan olmayan, 500 mg kapesitabin içerir. Vücut t emildikten sonra tümör hücresinin içinde sitotoksik (hücreyi öldüren veya fonks durduran) maddeye dönüşür.

• KAPEDA 500 mg film kaplı tablet kutusu 120 adet film kaplı tablet içermei tabletlik 12 blister). KAPEDA 500 mg açık pembe renkli film kaplı tabletle biçimindedir.

• KAPEDA metastatik kolorektal kanserli hastalann tedavisinde endikedir. Ayr barsak kanserinin yeniden oluşumunu önlemek amacıyla ameliyatla tümörün çıkanlmasından sonra doktorunuz tarafından reçete edilebilir.

• Lokal ilerlemiş ya da metastatik meme kanseri olan hastalann tedavisinde; a içeren sitotoksik tedavinin başansız olmasından sonra ya da antrasiklin kul kontrendike olduğu durumlarda taksanlarla kombine olarak; taksan ve antrasikliı almış hastalarda ise monoterapi olarak endikedir.

• KAPEDA tek başına veya diğer ajanlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

grubuna

ırafından

yonlannı

tedir (10 r oblong

ca, kalın tamamen

ıtrasiklin anımının ı tedavisi

• Metastatik ya da inoperabl mide adeno kanserli hastalarda sisplatin ile koır[binasyon halinde endikedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KAPEDA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Kapesitabin’in çok yaygın (10 hastanın 1 ’inden fazlasında) görülen yan etkileri:

• İshal, bulantı, kusma, stomatit (ağızda ve boğazda yaralar) ve karın ağnsı

• El ve ayak derisi reaksiyonları (avuç içlerinde ve ayak tabanlarında karır |calanma, uyuşma, ağn, şişme, kızarma), döküntü, kuru veya kaşıntılı cilt

• Yorgunluk

• İştah kaybı (anoreksi)

Bu yan etkiler ağırlaşabilir, bu yüzden, her zaman bir yan etki görülmeye başladığında, derhal doktorunuzla temasa geçmeniz çok önemlidir. Doktorunuz sizi dozunuzu azaltmaya veya geçici bir süre KAPEDA’ya ara vermeye yönlendirebilir. Bu, yan etkilerin sürmosi ya da ağırlaşması olasılığını azaltır.

ERHAL

barsak

: miktan

Aşağıdakilerden biri olursa KAPEDA’yı kullanmayı durdurun ve E doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İshal: Eğer günlük normal barsak boşaltımınızla karşılaştırıldığındı boşaltımınızdaki artış 4 kat veya daha fazla ise veya gece ishaliniz var ise,

• Kusma: Eğer 24 saatlik zaman periyodunda bir kereden fazla kusarsanız,

• Bulantı: Eğer iştahınızda azalma var ise veya her gün yediğiniz yiyece normalden daha az ise,

• Stomatit: Eğer ağzınızda ağn, kızanklık, sislik ve yara var ise,

El ve ayak derisi reaksiyonları: Eğer ellerinizde ve/veya ayaklarınızda ağnj şişlik ve kızarıklık var ise,

Ateş ve enfeksiyonlar: Eğer vücut sıcaklığınız 38° C veya üstü ise veya diğer enfeksiyon belirtileri var ise,

Göğüs ağrısı: Eğer göğsünüzün merkezinde ağrı hissediyorsanız, özellikle) egzersiz sırasında oluşuyorsa.

Eğer erken fark edilirse, bu yan etkiler tedavinin kesilmesinden sonra 2-3 gi n içinde düzelecektir.

Eğer yan etkiler devam ederse doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz sizi ilaca düş|ik dozda yeniden başlamaya yönlendirebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Daha az yaygın ve ekseriya orta şiddetli yan tesirler 100 kişiden 1-10 kadannds görülür. Beyaz ve kırmızı kan hücresi sayısında azalma, deri döküntüsü, az miktarda saç kaybı, bitkinlik, ateş, güçsüzlük, uyuşukluk, baş ağrısı, uyuşma veya karıncalanma lissi, tat değişikliği, sersemlik, uykusuzluk, bacaklarda şişme, kabızlık, su kaybı, uçuk, burun ve boğazda iltihap, göğüs enfeksiyonu, depresyon, gözlerde problemler, damarlarda ilti] ıaplanma (tromboflebit), nefes darlığı, burun kanaması, öksürük, burun akıntısı, bağırsak kanaması, mide yanması, bağırsaktaki gazın artması, ağız kuruluğu, deri renginin değişmesi, tırnak bozuklukları, eklemlerde, sırtta ve göğüste ağn, kilo kaybı.

KAPEDA Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz sizin için doğru doz ve tedavi rejimini reçete edecektir. KAPEDA’nın dö yüzey alanına göre ayarlanır. Bu boyunuz ve kilonuzdan hesaplanır. Yetişkinler için dozu, günde iki kez uygulanan 1250 m g/m2’di r (sabah ve akşam). Burada bulunmaktadır: vücut ağırlığı 64 kg, boyu 1.64 m olan bir kişi 1.7 m2 vücut yüze sahiptir ve günde iki kere, 500 mg’lık 4 tablet ve 150 mg’lık 1 tablet almalıdır. Vücı^ 80 kg, boyu 1.80 m olan bir kişi 2.00 m2 vücut yüzey alanına sahiptir ve günde iki mg’lık 5 tablet almalıdır.

zu vücut başlangıç örnek y alanına t ağırlığı kere 500

İKİ

periyodu

KAPEDA tabletleri genellikle 14 gün boyunca alınır ve bunu 7 günlük dinlenme takip eder. Bu 21 günlük periyot, bir tedavi döngüsüdür.

2

Diğer ajanlarla kombinasyon halinde, yetişkinler için başlangıç dozu 1250 mg/m ’den az olabilir ve tabletleri değişik bir zaman periyodu üzerinden almanız gerekebilir (ör. Dinlenme periyodu olmadan her gün).

Doktorunuz ne kadar doza ihtiyaç duyduğunuzu, ne zaman alacağınızı ve ne kadajr süre ile kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Doktorunuz her doz için 150 mg ve 500 mg’lık tabletlerden oluşan bir kombinasyon llmanızı isteyebilir.

• Sabah ve akşam dozlan için, kombinasyondaki tabletleri, doktorunuz tarafından reçetelenen şekilde alınız.

• Tabletleri yemeklerden sonra 30 dakika içerisinde alınız (kahvaltı Je akşam yemeği).

Bütün ilaçlarınızı doktorunuzun size reçetelediği şekilde almanız önemlidir.

KAPEDA tablet

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer KAPEDA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

var ise

KAPEDA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KAPEDA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya kczacı ile konuşunuz.

KAPEDA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bunun yerine normal dozlama takviminize devam ediniz ve doktorunuzla kontrol edibiz.

KAPEDA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

KAPEDA tedavisini durdurmak hiçbir yan etkiye sebep olmaz.

Kumarin antikoagülam kullanımı sırasında, KAPEDA’nın kesilmesi, antikoagüle n (kanın pıhtılaşmasını önleyici madde) dozunun doktorunuz tarafından ayarlanmasını gere etirebilir. Eğer bu ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KAPEDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KAPEDA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Kapesitabine veya KAPEDA’mn içerdiği herhangi bir bileşene karşı aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz, KAP EDA’ya aleıjiniz veya aşın tepkiniz olduğunu biliyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

• Kan rahatsızlığınız varsa,

• Karaciğer hastalığınız veya böbrek probleminiz varsa,

• Bilinen bir dihidropirimidin dehidrojenaz enzimi (DPD) eksikliğiniz varsa,

• Brivudin, sorivudin veya herpes zoster (suçiçeği veya zona) tedavisinin bir parçası olan benzer gruptaki ilaçlar ile tedavi görüyorsanız veya son dört hafta içinde gördüyse niz.

KAPEDA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

KAPEDA’yı kullanmadan önce eğer,

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

• Kalp problemi veya göğüs ağrısı gibi başka bir hastalığınız varsa veya önceden olcuysa,

• Beyin hastalığınız varsa,

• Kalsiyum dengesizliğiniz varsa,

• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,

Doktorunuzun bunları bildiğine emin olunuz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KAPEDA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

KAPEDA’yı yemeklerden sonra 30 dakika içinde almalısınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız KAPEDA kullanmamalısınız.

Tedaviniz başlamadan önce hamileyseniz, olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamilç kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız KAPEDA kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

KAPEDA sizi yorgun hissettirebilir, sersemletebilir, midenizi bulandırabilir. Bu sebeple araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

KAPEDA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilg ier

KAPEDA laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şeker [ere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa [geçiniz.

KAPEDA her dozunda (5 tablet) 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

etkisini kuvvetlendirebilee ;ği veya

Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak, ilaçların zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkatli olmalısını:

• gut ilaçlan (allopurinol),

• kan inceltici ilaçlan (kumarin, varfarin),

• bazı anti viral ilaçlan (sorivudin ve brivudin) veya,

• inme veya titreme için ilaç (fenitoin).

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KAPEDA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın