Jeligra Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

JELIGRA nedir ve ne için kullanılır?

 • JELİGRA 100 mg sildenafil; pembe renkli, çilek aromalı jel içeren 4 adet alüminyum-PE folyo saşe içerisinde sunulmaktadır.
 • JELİGRA fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
 • JELİGRA yetişkin erkeklerde sadece cinsel yoldan uyarılma durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa JELİGRA kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. JELİGRA kadınların kullanımı için değildir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi JELIGRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa JELIGRA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Yaygın olmayan:

 • Bir tür alerjik reaksiyon. Belirtileri; ani başlayan hırıltı veya nefes almada zorluk, göz kapağının, yüzün, dilin ya da boğazın şişmesi şeklinde de olabilir.
 • Göğüs ağrısı. Eğer bu durum cinsel ilişki sırasında olursa, yarı oturur pozisyona geçin ve rahatlamaya çalışın. Göğüs ağrınızı rahatlatmak için nitratlar olarak sınıflandırılan ilaçları kullanmayınız.

  Seyrek:

 • Uzamış ve bazen ağrılı olabilen sertleşme. Eğer 4 saatten uzun süren sertleşme yaşarsanız
 • acilen doktorunuzla temasa geçiniz.

 • Görüşte ani azalma veya görme kaybı
 • Ciddi deri reaksiyonları. Belirtileri; deride ciddi soyulma ve derinin kabarması, dudak, cinsel organlar ve göz çevresinde şişlik, ateş şeklinde olabilir.
 • Nöbet veya kriz
 • Diğer yan etkiler aşağıdaki şekildedir:

  Çok yaygın

 • Baş ağrısı
 • Yaygın:

 • Bulantı
 • Yüz kızarması
 • Sıcak basması (vücudun üst kısmında ani olarak sıcaklık hissetmek şeklinde belirti gösterebilir)
 • Hazımsızlık
 • Görmede renklerin soluklaşması
 • Bulanık görme,
 • Görme bozukluğu,
 • Burun tıkanıklığı,
 • 6/9

  Sersemlik hissi,

  Yaygın olmayan:

 • Kusma
 • Deri döküntüsü
 • Gözlerde iritasyon
 • Gözlerde kanlanma/kızarma
 • Gözlerde ağrı
 • Işığa bakınca parlama görme
 • Görsel parlaklık
 • Işığa hassasiyet
 • Gözlerde sulanma
 • Kalp çarpıntısı
 • Hızlı kalp atımı
 • Yüksek kan basıncı
 • Düşük kalp basıncı
 • Kas ağrısı,
 • Uyku hissi
 • Dokunma hissinde azalma
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Ağız kuruluğu
 • Sinüslerin (yüz kemiklerinin içindeki hava boşlukları) tıkanması veya dolması
 • Burun dokusunun iltihabı (burun akması, hırıltı ve burun tıkanması gibi belirtileri
 • Üst karın boşluğu bölgesinde ağrı
 • Gastro-özofajiyal reflü isimli midenin asit içeriğinin mide-yemek borusu arasındaki bağlantıyı aşarak yemek borusu içerisine doğru çıkması sonucu oluşan bir hastalık (mide yanmasını da içerecek şekilde belirtileri olabilir)
 • İdrarda kan bulunması
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Burun kanaması
 • Sıcaklık ve yorgunluk hissi
 • Seyrek:

 • Baygınlık hissi, bayılma
 • İnme.
 • Kalp krizi
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu
 • Beynin bazı bölümlerinde kan akışının geçici olarak azalması
 • Boğazda düğümlenme hissi
 • Ağızda uyuşma
 • Gözün arka kısmında kanama
 • • Çift görme
 • Görüş keskinliğinde azalma
 • 7/9

 • Gözde anormal his
 • Göz ve göz kapağında şişme
 • Görüş alanınızda ufak parçacıklar ya da noktalar oluşması
 • Işık çevresinde haleler görme
 • Göz bebeğinin genişlemesi,
 • Gözün beyaz kısmının renk değiştirmesi
 • Peniste kanama
 • Menide kan bulunması
 • Burunda kuruluk
 • Burnun iç yüzeyinde şişlik
 • Sinirli hissetme
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı
 • Görme sinirlerinin hasarına bağlı görme kaybına neden olabilen non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) isimli bir göz hastalığı
 • Gözün ağ tabakasında (retina) damarlarda tıkanma
 • Gözün ağ tabakasında (retina) damarlardaki sertleşmeye bağlı hasar
 • Göz içi basıncının artması (glokom);
 • Uzağı net görememe (miyopi)
 • Görüş zayıflığı, göz yorgunluğu (astenopi)
 • Gözün renkli kısmı (iris) ile ilgili bozukluklar
 • Bilinmiyor:

 • Pazarlama sonrası deneyimde stabil olmayan anjina (kalp ile ilgili bir hastalık) ve ani ölüm bildirilmiştir.
 • Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt JELİGRA ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.
 • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabil anjina)
 • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
 • Ereksiyon süresinde uzama
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • JELIGRA Nasıl Kullanılır?

 • JELİGRA’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanınız. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız.
 • JELİGRA günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır. JELİGRA’nın önerilen günlük maksimum dozu 100 mg’dır.
 • JELİGRA, sadece ağız yolu ile kullanım içindir.
 • JELİGRA’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız.
 • JELİGRA 100 mg oral jel içeren saşenin içerisinde bulunan oral jeli saşeden çıkardıktan hemen sonra su ile veya susuz alınız.
 • Çocuklarda kullanımı

  JELİGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği

  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda JELİGRA kullanımı önerilmez.

  Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda JELİGRA kullanımı önerilmez.

  Eğer JELİGRA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  JELIGRA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  JELİGRA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini arttırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

  Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda şase almamalısınız.

  JELIGRA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  JELİGRA sadece sertleşme sorunu yaşadığınız zaman kullanımınız için tasarlanmıştır.

  JELIGRA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  JELIGRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  JELIGRA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • JELİGRA’nın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
 • Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız JELİGRA kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. JELİGRA bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
 • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
 • Yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) (damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi) hastalığınız varsa.
 • JELIGRA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • JELİGRA’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri) veya multipl myelom (kemik iliği kanseri)varsa veya Peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • 2/9

 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız JELİGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız JELİGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  JELİGRA ile beraber alfa-blöker grubu (tansiyon hastalarında kullanılan bir ilaç grubu) ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

  JELİGRA ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

  JELİGRA’yı sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız.

  Sertleşme sorununuz yoksa JELİGRA almamalısınız.

  Kadınsanız JELİGRA kullanmayınız.

  Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz.

  JELIGRA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  JELIGRA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JELİGRA kadınların kullanımı için değildir.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JELİGRA kadınların kullanımı için değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  JELİGRA baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  3/9

  JELIGRA Etken Maddesi Nedir?

  JELİGRA, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 8.6 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu ürün metil paraben içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her 5 g’da 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Bu dozda etanole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün 600 mg gliserol içerir. Bu dozda gliserole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu ürün boyar madde olarak ponceau 4R içermektedir, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • JELİGRA, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız JELİGRA KULLANMAMALISINIZ.
 • JELİGRA’nın AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Sildenafil ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle sildenafil alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için JELİGRA tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir.
 • JELİGRA başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan sakinavir, mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu JELİGRA ile birlikte kullanıldığında JELİGRA’nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında JELİGRA’nın etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar JELİGRA kullanmamalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  JELIGRA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın