İnvega Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullananların Yorumları

İnvega 9 mg uzatılmış salımlı tabletlerin her biri 9 mg paliperidon içerir.İnvega 28 tabletlik formu ile kullanıma sunulmaktadır.

İnvega antipsikotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

İnvega şizofreni tedavisi için reçete edilmektedir.

İçindekiler

 1. İnvega Yan Etkileri
 2. İnvega Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. İnvega Nasıl Kullanılır?
 4. İnvega Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?
 5. İnvega Kullanıcı Yorumları

İnvega Ne İçin Kullanılır?

İnvega şizoafektif bozukluğun (duygu durum ve ruhsal denge bozukluklarının dönemsel olarak tekrarlamasıyla tanımlanan bir tür psikiyatrik hastalık) tedavisi için tek başına ve depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaç ve/veya duygu durum düzenleyiciler ile kombine olarak reçete edilmektedir.

İnvega Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022371,05267,16
12.10.2022278,72200,68
19.07.2022268,57193,37
09.07.2022268,56193,36
19.02.2022213,44153,68
20.02.2021159,38114,75
21.1.2021134,2396,65
19.01.2021134,2379,20
22.12.2020208,94123,27
19.02.2020215,59127,20
17.12.2019193,94114,42
19.02.2019250,09147,55
18.12.2018201,02118,60
19.02.2018318,22187,75
19.12.2017280,47165,48
20.02.2017280,70165,61
23.02.2016255,39150,68
22.02.2016255,39150,68
04.09.2015251,09148,14
01.06.2015242,15142,87
11.04.2015237,55140,15
10.04.2015237,55
İnvega Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

İnvega Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz İnvega ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Eğer İnvega’yı nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

 • İnvega’yı sabahları kahvaltı ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak İnvega’yı her sabah aynı şekilde almaya dikkat ediniz.
 • İnvega’yı ağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.
 • Bazen tablet kabuğu dışkıda görülebilir. Bu normal bir durumdur.

Doktorunuz İnvega ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

İnvega’nın 18 yaşın altındaki çoçuklarda hastalarda güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir, kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları azalabileceğinden, böbrek fonksiyon durumuna göre doz ayarlaması gerekebilir.

Böbrek Yetmezliği Hastalarında İnvega Kullanımı

 • Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi > 50 ile <80 ml/dak arası) tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir kez 3 mg’dır. Doz klinik yanıt ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak günde 6 mg’a çıkarılabilir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İnvega ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu durumda sersemlik, uyuşukluk, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve kalp atışlarınızda anormallik görülebilir.

İnvega Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozdan sonraki gün bir sonraki dozunuzu alınız.

Eğer iki veya daha fazla doz almayı unutursanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İnvega Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız. Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

İnvega kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İnvega Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer Paliperidon’a veya İnvega’nın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız) ya da risperidon gibi benzer bir ilaca karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

İnvega Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Bilinen kalp hastalığınız veya QT uzaması ile ilgili aile hikayeniz varsa
 • Daha önce size yüksek ateş ve kas sertliği ile karakterize bir hastalık (Nöroleptik Malign Sendrom) veya dil veya yüzün anormal hareketleri ile karakterize bir hastalık (Tardif Diskinezi) teşhisi konmuş ise
 • Şeker hastalığınız veya şeker hastalığına yatkınlığınız varsa
 • Kalbinizle ilgili bir hastalığınız varsa veya sizi kan basıncınızın düşmesine eğilimli yapacak bir kalp hastalığı tedavisi alıyorsanız
 • Nöbet geçirme hikayeniz varsa
 • Yutma bozukluğunuz veya yemeğin dışkınıza geçmesini zorlaştıracak mide
 • veya barsak bozukluğunuz varsa
 • Şiddetli ishaliniz varsa
 • Size Parkinson Hastalığı veya Lewy Cisimcikli Demans tanısı konmuş ise
 • Uzun süreli ağrılı sertleşmeniz varsa
 • Vücut sıcaklığınız yükselmişse
 • Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmektedir)
 • Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen ve bunaması olan hastalarda inme veya ölüm riskinde artış meydana gelebilir İnvega’yı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İnvega İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

İnvega’yı yemekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Fakat her gün aynı şekilde (aç ya da tok) alınız, bir gün aç bir gün tok almayınız.

İnvega kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde İnvega Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse İnvega kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde İnvega Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız İnvega kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesi sütünüze geçebilir. İlacın kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

İnvega Etken Maddesi Nedir?

İnvega 30 mg sodyum klorür içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte İnvega Kullanılır mı?

 • Beyin üzerinde etkili ilaçlar (alkol dahil) alıyorsanız
 • Kalbinizin atış sayısını azaltan ilaçlar alıyorsanız (QT aralığını uzatan ilaçlar alıyorsanız)
 • Karbamazepin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız
 • Kan basıncını düşüren ilaçlar alıyorsanız

Parkinson hastalığı için ilaç (levodopa gibi) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

İnvega Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi İnvega’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa İnvega’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme
 • Nefes darlığı
 • Döküntü, kabartılı döküntü, kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İnvega’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalp atışınızda değişiklikler; örneğin kalp hızında değişiklik, kalp ritminde değişiklik, çarpıntı, kalp hızında yavaşlama
 • Tansiyonunuzda dengesizlik; örneğin düşük tansiyon, oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
 • Görmede bulanıklık, göz kapaklarında istem dışı anormal hareketler (okülojirik kriz)
 • İdrarı yaparken ağrı, yanma (üriner sistem enfeksiyonu belirtisi olabilir)
 • Beyin damarları ile ilgili olay (serebrovasküler olay), havale, beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç, bayılma, istemli hareketlerde bozukluk, istemli hareketlerde yavaşlama, konuşma veya dil ile ilgili bozukluk (disartri), halsizlik, ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvların istemsiz hareketleri (tardif diskinezi)
 • EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) sonuçlarında düzensizlik
 • Solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı (aspirasyon pnömonisi)
 • Kan damarlarından akciğerlere hareket eden, göğüs ağrısı ve solunumda güçlüğe neden olan, damarlarda özellikle bacaklarda kan pıhtılaşması durumu (bacaklarda şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtileri içeren)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Burun ve yutağın bir arada iltihabı (nazofarenjit)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali, yerinde duramama hali, titreme, sakinleştirme (sedasyon)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun mukozasının iltihabı (nezle, rinit)
 • Kasların aşırı gerginliği, kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu, uyuşukluk, sırt ağrısı, eklemlerde ağrı, çene kilitlenmesi, boyun tutulması, kas sertliği, kas çekilmesi, kaslarda ağrı
 • Ağız kuruluğu, karın ağrısı, aşırı tükürük salgılanması, ağız sulanması
 • Kuvvetsizlik, yorgunluk
 • İştah artışı, iştahta azalma, kilo alımı
 • Uyku bozukluğu, huzursuzluk
 • Kabızlık, kusma, bulantı, hazımsızlık
 • Kabuslar
 • Burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük
 • İnce bağırsak tıkanması, Mide rahatsızlığı, şişkinlik
 • İdrar kaçırma, idrarını yapamama
 • Kadınlarda memelerden süt veya sıvı gelmesi, emzirme devresinde memelerin -aşırı süt toplaması sebebiyleşişmesi, aylık adet görmede düzensizlikler, göğüs ağrısı
 • Erkeklerde memelerde şişme, ereksiyonun sağlanmasında veya devam ettirilmesinde güçlük ve ağrı, geriye boşalma
 • Ödem

Bunlar İnvega’nın hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

İnvega dikkatinizi ve görüş yeteneğinizi azaltabileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İnvega Kullanıcı Yorumları

Şizofreni gibi hastalıklarda kullanılan sanrı ve halüsinasyonları kesmekte çok başarılı bir ilaçtır.

Kullanıcı Yorumu

Risperdal olarak bilinen ilaçtan benim görüşümde çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim.

Kullanıcı Yorumu

Çok fazla uyku yapan ve kilo artışı yapabilen ilaç.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın