Insomin Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

INSOMIN nedir ve ne için kullanılır?

İNSOMİN sakinleştirici özelliklere sahip trisiklik antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç beyninizdeki bazı kimyasal maddelerin etkisini değiştirerek etkili olur.

Her bir draje, 50 mg opipramol dihidroklorür içerir.

Anormal iç sıkıntısı (anksiyete), sinirlilik ya da gerginlik, uyku bozuklukları, dikkati toplamada güçlük ve depresif durumların tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu durumların yol açtığı vücut semptomları üzerinde de faydalı bir etkiye sahiptir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INSOMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İNSOMİN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla):

 • Uyuşukluk/yorgunluk
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden daha az ama 1000 hastanın birinden daha fazla):

 • Cinsel isteksizlik ve cinsel güçsüzlük
 • Uyku bozuklukları
 • Sinirlilik
 • Huzursuzluk
 • Baş ağrısı
 • Titreme
 • Yanma, batma gibi anormal hisler
 • Terleme
 • Kabızlık
 • Midede rahatsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Tat alma bozuklukları
 • Kan basıncında ani düşme ya da ayağa kalkma ile baş dönmesi yaratan düşüş
 • Çarpıntı.
 • Aleıjik deri reaksiyonları (ilaç döküntüsü, kurdeşen),
 • İdrara çıkma zorluğu
 • Görme bulanıklığı
 • Hızlı ve anormal derecede güçlü bir kalp atışı hissi
 • Ayak bileklerinde ve/veya ellerde şişme ve/veya vücudun diğer bölgelerinde şişkinlik
 • Çok seyrek (10,000 hastanın en az l’inde):

 • İç huzursuzluğu (anksiyete), konvülsiyonlar (nöbetler), denge ve yürüyüşü etkileyen kas koordinasyonu kaybı ve hantallık
 • Deri ve göz akında sarılaşma
 • Saç dökülmesi
 • Emzirme döneminden bağımsız olarak kendiliğinden ya da aşın süt salgılanması
 • Sık sık ateş ve boğaz ağrısının görüldüğü enfeksiyonlann gelişmesi (azalmış beyaz kan hücresi sayısına bağı olarak)
 • Karaciğer bozukluktan,sarılık
 • Aniden başlan, eklem ağnsı, döküntü veya ateşin eşlik ettiği deri, derinin alt tabakalan, organları ve beyinde periyodik olarak tekrarlayan şişme dönemleri ile belirgin bir durum
 • Bu grup ilaçlan kullanan 50 yaş ve üzeri hastalarda kemik kınğı ile karşılaşma riski artmaktadır.
 • INSOMIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

  Yetişkinler: Semptomlarınızın durumuna göre günde bir kere 1-2 drajeden günde üç kere ikişer drajeye kadar.

  Doktorunuz size tam olarak kaç İNSOMİN drajeyi almamz gerektiğini söyleyecektir.

  Tedaviye verdiğiniz yamta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebihr.

  İNSOMİN yalmzca ağız yoluyla kullanılır. Drajeyi bir bardak su ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  İNSOMİN çocuklara ya da ergenlik çağındakilere verilmemelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bu grup hastalarda düşük bir başlangıç dozu önerilir. İdame doz olarak yetişkin hastalara göre daha düşük doz İNSOMİN yavaş doz artırımı ile kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda İNSOMİN’in dozu azaltılmalıdır. Çünkü ilaç, böbrek hastalığının şiddet derecesine bağlı olarak daha yavaş atılır.

  İNSOMİN başlıca karaciğerde metabolize olduğundan bu hastalarda ve uzun süreli tedavilerde düşük doz uygulamr.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamamnda kullanmayı unutmayımz.

  Doktorunuz İNSOMİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu akmayabilirsiniz.

  Doktorunuzun doz ayarlaması yaparak istenmeyen etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilmesi için durumunuzu düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir. Bazı kan testleri yapmak ve kan basıncınızı ve kalp fonksiyonunuzu ölçmek isteyebilir.

  Eğer INSOMIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  INSOMIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İNSOMİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla draje aldıysanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

  Aşırı doz İNSOMİN’in yol açabileceği belirti ve semptomlar: şiddetli uyku hali, bilinç kaybı, sersemlik, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, anksiyete artışı, kas koordinasyon kaybı, genel hareketsizlik, konvülsiyonlar (nöbetler), idrara çıkma problemleri, hızlı, yavaş ya da düzensiz kalp atışı, düşük kan basıncı, nefes darlığı, şok, solunum durması ve nadiren kalp durması

  INSOMIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir İNSOMİN dozunu almayı unutursanız, fark ettiğiniz zaman bu atladığınız dozu alınız. Fakat, neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayın ve normal doz çizelgenize göre devam edin. Bir defada çift doz almayınız. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INSOMIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  INSOMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INSOMIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Opipramol dihidroklorüre, diğer herhangi bir trisiklik antidepresana ya da İNSOMİN’de bulunan, bu kullanma talimatımn başında listelenen diğer yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız (aleminiz) varsa kullanmayınız.
 • Aleıjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  INSOMIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • İntihar eğiHminiz varsa,
 • Monoamin oksidaz inhibitörü (MAO) olarak bilinen bir antidepresanla tedavi edilen depresyonunuz varsa,
 • Sara (epilepsi) nöbetleriniz varsa,
 • Yakın bir zamanda kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Gözde basınç artışı (glokomunuz) varsa,
 • İdrara çıkma güçlüğünüz ya da prostatınızda büyüme varsa,
 • Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,
 • Normalden fazla çalışan bir tiroid beziniz varsa,
 • Herhangi bir kan bozukluğunuz varsa,
 • Aleıjik deri reaksiyonlarınız (örneğin: yanma, kızarıklık) varsa İNSOMİN’i dikkatli kullanınız.
 • Depresyondaki yakımnızı/hastanızı anormal iç sıkıntısı (anksiyete), huzursuzluk, uyku problemleri gibi davramş değişimi belirtileri ya da davranıştaki diğer anormal değişimler, depresyonun kötüleşmesi ya da intihan düşünme gibi durumlar açısından izlemelisiniz. Bu tip belirtileri, özellikle de şiddetli olmalan, ani başlamaları ya da hastamn daha önceden varolan belirtileri arasında yer almamaları durumunda hastamn doktoruna bildirmelisiniz. Bu tip belirti gelişimini, değişimler ani olabileceği için özellikle antidepresan tedavisinin ilk zamanlannda ve doz artırılırken ya da azaltılırken günlük olarak değerlendirmelisiniz. Bu tip belirtiler intihan düşünme ve buna yönelik davramşlar açından yüksek bir risk ile ilişkiHdir ve çok yakın bir takibi ve muhtemelen ilaç tedavisinde değişiklik yapılmasına olan ihtiyacı gösterir.
 • “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  INSOMIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İNSOMİN yemekle birlikte veya yemeklerden sonra kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz bunu doktorunuza bildiriniz. İNSOMİN özel olarak bir doktor tarafından reçete edilmediği takdirde hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Doktorunuz hamilelik döneminde İNSOMİN kullanmanın potansiyel risklerini sizinle paylaşacaktır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İNSOMİN’in etkin maddesi az miktarda anne sütüne geçer. Doktorunuz size önerilerde bulunacaktır.

  Araç ve makina kullanımı

  İNSOMİN bazı kişilerin kendisini uykulu hissetmesine ya da bulanık görmesine neden olabilir. Bu etkilerinden birini yaşadığınız takdirde, araç ya da makine kullanmayınız ya da dikkat gerektiren diğer aktivitelerde bulunmayınız. Alkol tüketimi uyku halini artırabilir.

  INSOMIN Etken Maddesi Nedir?

  İNSOMİN drajeler laktoz ve sükroz içerir. Bazı şekerlere (örneğin; laktoz, sükroz) karşı hassasiyetiniz varsa, İNSOMİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bunu bildiriniz.

  İçeriğinde bulunan boyar maddeler sebebiyle aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  İNSOMİN ile eş zamanlı olarak diğer ilaçları kullanmadan önce, doktorunuza ya da eczacımza danışınız. Bazı ilaçlar İNSOMİN ile etkileşim gösterdiği için, dozların değiştirilmesi ya da ilaçlardan birinin kesilmesi ya da diğer önlemlerin alınması gerekebilir. Bu hem reçeteli (yalmzca doktor reçetesi ile alınabilen ilaçlar) hem de reçetesiz ilaçlar için geçerlidir.

  İNSOMİN ile etkileşebilecek ilaçlar:

 • Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI).
 • Barbitüratlar, sedatifler ve sakinleştiriciler gibi merkezi sinir sistemi ilaçları.
 • • Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotikler

  • Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar

 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Mide ve on iki parmak bağırsağındaki ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; simetidin)
 • Bazı tip antiaritmikler (Kalbin ritm bozukluğunda kullanılan ilaçlar)
 • Karaciğer enzimlerini değiştiren ilaçlar
 • INSOMIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın