Insidon Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

INSIDON nedir ve ne için kullanılır?

İNSİDON sakinleştirici özelliklere sahip trisiklik antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç beyninizdeki bazı kimyasal maddelerin etkisini değiştirerek etkili olur.

Her bir draje, 50 mg opipramol dihidroklorür içerir.

Anormal iç sıkıntısı (anksiyete), sinirlilik ya da gerginlik, uyku bozuklukları, dikkati toplamada güçlük ve depresif durumların tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu durumların yol açtığı vücut semptomları üzerinde de faydalı bir etkiye sahiptir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INSIDON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İNSİDON’un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde):

• Anormal sinirlilik ya da huzursuzluk

• İstemsiz titreme

• Görme bulanıklığı

• İdrara çıkma zorluğu

• Kan basıncında ani düşme ya da ayağa kalkma ile baş dönmesi yaratan düşüş

• Hızlı ve anormal derecede güçlü bir kalp atışı hissi

• Ayak bileklerinde ve/veya ellerde şişme ve/veya vücudun diğer bölgelerinde şişkinlik

• Alerjik deri reaksiyonları (kaşıntı, kızarıklık)

• Uyku hali/yorgunluk

Baş dönmesi

Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden daha az ama 1000 hastanın birinden daha fazla):

Baş ağrısı

• Yanma, batma gibi anormal hisler

• Terleme

Kabızlık

• Midede rahatsızlık

Bulantı

Kusma

• Tat alma bozuklukları

• Cinsel güçlükler

Çok seyrek (10,000 hastanın en az l’inde):

• Anksiyete, konvülsiyonlar (nöbetler), denge ve yürüyüşü etkileyen kas koordinasyonu kaybı ve hantallık

• Deri ve göz akında sanlaşma

• Saç dökülmesi

• Emzirme döneminden bağımsız olarak kendiliğinden ya da aşırı süt salgılanması

• Deride, boğazda ve nefes almada, konuşmada ve yutmada ani bir güçlüğe yol açabilecek dil, dudak, yüz ve boyundaki belirgin şişkinliklerin eşlik ettiği nispeten sınırlı, geniş ani şişkinlikler (ürtiker)

• Sık sık ateş ve boğaz ağrısının görüldüğü enfeksiyonların gelişmesi (azalmış beyaz kan hücresi sayısına bağlı olarak)

• Karaciğer bozuklukları

• Bu grup ilaçları kullanan 50 yaş ve üzeri hastalarda kemik kırığı İle karşılaşma riski artmaktadır.

Bunlar İNSİDON’un hafif yan etkileridir.

INSIDON Nasıl Kullanılır?

Doktorunuzun talimatlanna dikkatle uyunuz, önerilen dozu aşmayınız.

Yetişkinler: Semptomlarınızın durumuna göre günde bir kere 1-2 drajeden günde üç kere ikişer drajeye kadar.

Doktorunuz size tam olarak kaç İNSİDON drajeyi almanız gerektiğini söyleyecektir.

Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

İNSİDON yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Drajeyi bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

İNSİDON çocuklara ya da ergenlik çağmdakilere verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu grup hastalarda düşük bir başlangıç dozu önerilir. Tedavinin idamesinde yetişkin hastalara göre daha düşük doz İNSİDON yavaş doz artırımı ile kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda İNSlDON’un dozu azaltılmalıdır. Çünkü ilaç, böbrek hastalığının şiddet derecesine bağlı olarak daha yavaş atılır.

İNSİDON başlıca karaciğerde metabolize olduğundan bu hastalarda ve uzun süreli tedavilerde düşük doz uygulanır.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz INStDON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu atamayabilirsiniz.

Doktorunuzun doz ayarlaması yaparak istenmeyen etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilmesi için durumunuzu düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir. Bazı kan testleri yapmak ve kan basıncınızı ve kalp fonksiyonunuzu ölçmek isteyebilir.

Eğer INSIDON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

INSIDON

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

INStDON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla draje aldıysanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

Aşın doz İNSİDON’un yol açabileceği belirti ve semptomlar: şiddetli uyku hali, bilinç kaybı, sersemlik, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, anksiyete artışı, kas koordinasyon kaybı, genel hareketsizlik, konvülsiyonlar (nöbetler), idrara çıkma problemleri, hızlı, yavaş ya da düzensiz kalp atışı, düşük kan basıncı, nefes darlığı.

İNSİDON’u kullanmayı unutursanız

Bir İNSİDON dozunu almayı unutursanız, fark ettiğiniz zaman bu atladığınız dozu alınız. Fakat, neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayın ve normal doz çizelgenize göre devam edin. Bir defada çift doz almayınız. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İNSİDON ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

İNSİDON tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

INSIDON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INSIDON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Opipramol dihidroklorüre, diğer herhangi bir trisiklik antidepresana ya da İNSİDON’da bulunan, bu kullanma talimatının başında listelenen diğer yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) varsa kullanmayınız.

Alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

INSIDON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• İntihar eğiliminiz varsa,

• Monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) olarak bilinen bir antidepresanla tedavi edilen depresyonunuz varsa,

• Epilepsi nöbetleriniz varsa,

• Yakın bir zamanda kalp krizi geçİrdiyşeniz,

• Gözde basınç artışı (glokomunuz) varsa,

• İdrara çıkma güçlüğünüz ya da prostatınızda büyüme varsa,

• Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,

• Normalden fazla çalışan bir tiroid beziniz varsa,

• Herhangi bir kan bozukluğunuz varsa,

• Alerjik deri reaksiyonlarınız (örneğin: yanma, kızarıklık) varsa İNSİDON’u dikkatli kullanınız.

• Depresyondaki yakınınızı/hastanızı anormal iç sıkıntısı (anksiyete), huzursuzluk, uyku

problemleri gibi davranış değişimi belirtileri ya da davranıştaki diğer anormal değişimler,

depresyonun kötüleşmesi ya da intiharı düşünme gibi durumlar açısından izlemelisiniz. Bu tip semptomları, özellikle de şiddetli olmaları, ani başlamaları ya da hastanın daha önceden var

olan belirtileri arasmda yer almamaları durumunda hastanın doktoruna bildirmelisiniz. Bu tip belirti gelişimini, değişimler ani olabileceği için özellikle antidepresan tedavisinin ilk zamanlarında ve doz artırılırken ya da azaltılırken günlük olarak değerlendirmelisiniz. Bu tip belirtiler intiharı düşünme ve buna yönelik davranışlar açından yüksek bir risk ile ilişkilidir ve çok yakın bir takibi ve muhtemelen ilaç tedavisinde değişiklik yapılmasına olan ihtiyacı gösterir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

INSIDON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İNSİDON yemekle birlikte veya yemeklerden sonra kullanılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz bunu doktorunuza bildiriniz. İNSİDON özel olarak bir doktor tarafından reçete edilmediği takdirde hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Doktorunuz hamilelik döneminde İNSİDON kullanmanın potansiyel risklerini sizinle paylaşacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İNSİDON’un etkin maddesi az miktarda anne sütüne geçer. Doktorunuz size önerilerde bulunacaktır.

Araç ve makina kullanımı

İNSİDON bazı kişilerin kendisini uykulu hissetmesine ya da bulanık görmesine neden olabilir. Bu etkilerinden birini yaşadığınız takdirde, araç ya da makine kullanmayınız ya da dikkat gerektiren diğer aktivitelerde bulunmayınız. Alkol tüketimi uyku halini artırabilir,

INSIDON Etken Maddesi Nedir?

İNSİDON drajeler laktoz ve sükroz içerir. Bazı şekerlere (örneğin; laktoz, sükroz) karşı hassasiyetiniz varsa, İNSİDON kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bunu bildiriniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

İNSİDON ile eş zamanlı olarak diğer ilaçları kullanmadan önce, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Bazı İlaçlar İNSİDON ile etkileşim gösterdiği için, dozların değiştirilmesi ya da ilaçlardan birinin kesilmesi ya da diğer önlemlerin alınması gerekebilir. Bu hem reçete) İ (yalnızca doktor reçetesi ile alınabilen ilaçlar) hem de reçetesiz İlaçlar için geçeri idir.

İNSİDON ile etkileşebilecek ilaçlar:

• Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ve seçici serotonin geri alım İnhibitörleri (SSRI).

• Barbitliratlar, sedatifler ve sakinleştiriciler gibi merkezi sinir sistemi ilaçlan.

• Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotikler.

• Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar.

• Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar.

• Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.

• Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar.

• Mide ve onikiparmak barsağındaki ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örneğin; simetidin).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INSIDON prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın