Inflased Goz Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

INFLASED nedir ve ne için kullanılır?

İNFLASED, berrak ve renksiz çözeltidir ve 5 mLTik damlalıktı, şeffaf plastik şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.

İNFLASED etkin madde olarak her bir mL’sinde 1 mg diklofenak sodyum içerir.

İNFLASED non-steroidal antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

İNFLASED, göz ameliyatlarının öncesinde göz bebeğinin açık kalmasını sağlamak amacıyla ve göz ameliyatlarının veya yaralanmalarının sonrasında ağrı ve/veya inflamasyonu kontrol altına almak amacıyla kullanılır. Ayrıca gözdeki ağrının ve ışığa hassasiyetin giderilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INFLASED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İNFLASED’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı

• Alevlenen astım

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İNFLASED’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sık uygulamalan takiben gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı, komeal bozukluklar

• Kornea kalınlaşması, görme fonksiyonunu tehdit edebilecek kornea ödemi

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Geçici yanma hissi

• Gözde ağrı, kaşıntı, kızanklık, bulanık görme Bunlar INFLASED’in hafif yan etkileridir.

Komplike göz cerrahisi geçirmiş, kornea duyarlılığı kaybolmuş, kornea yüzeyi hasarlı olan, diabetes mellitus’lu, romatoid artriti olan veya yüzeyel göz hastalığı bulunan (öm. kum göz sendromu) ve kısa bir süre içerisinde birden çok göz cenahisi geçirmiş olan hastalarda görme için tehdit oluşturabilen kornea yan etkilerinin görülme riski daha yüksek olabileceğinden, topikal oftalmik antiinflamatuarlar dikkatle kullanılmalıdır.

INFLASED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INFLASED Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Diklofenak veya INFLASED’in bileşimindeki bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

• Aspirin veya diğer NSAI ilaçlar ile astım, kaşıntı veya burun akıntınız şiddetleniyorsa (bu ilaçlara alerjiniz varsa)

• Hamileyseniz, (Hamileliğinizin 6. ayından sonra İNFLASED kullanmayınız.)

INFLASED Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Gözünüzde enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,

• Kanama bozukluğunuz varsa,

• Kontakt lens kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

INFLASED İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

INFLASED İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İNFLASED gebeliğin 6. ayından sonra kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk 6 ayı süresince doktorunuz gerekli görmedikçe kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

nımı ile ilgili doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Araç ve makina kullanımı

İNFLASED görmede bulanıklığa neden olabilir. Bu gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

INFLASED Etken Maddesi Nedir?

İNFLASED tiyomersal içerir. Bu nedenle, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

nımı

Eğer:

• Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar alıyorsanız

• Başka göz damlaları kullamyorsamz doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INFLASED GOZ prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın