Imovane Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

IMOVANE nedir ve ne için kullanılır?

İMOVANE, beyin üzerine etki ederek uyku getiren (hipnotik) bir ilaçtır. Uykuya dalmada güçlük çeken, gece sık sık uyanan, sabah uykusunu alamadan uyanan, bazı olaylar, durumlar ya da hastalıklar nedeniyle uyku sorunu olan hastaların kısa süreli tedavisinde kullanılabilir.

Blister içerisinde, oval, beyaz renkli, bir tarafı çentikli 7.5 mg zopiklon içeren film kaplı tabletler halinde ağız yolundan uygulanan bir ilaçtır.

İMOVANE, 20 film kaplı tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

İMOVANE, yetişkinlerde uykusuzluk durumlarının kısa süreli tedavisinde kullanılır.

İMOVANE’in etki mekanizması ya da size neden bu ilacm reçete edildiği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, İMOVANE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde bazı yan etkiler görülebilir.

Aşağıdaki istenmeyen etkiler listesi, zopiklon ile tedavi sırasında bildirilen tüm yan etkileri içermektedir.

Yan etkiler, aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

 • Çok yaygın (10 hastanm en az birinde görülebilir);
 • •Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla kişide görülebilir); •Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla kişide görülebilir);

 • Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla kişide
 • görülebilir);

 • Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir);
 • •Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Yaygın:

 • Ağızda acı ve metalik tat, sersemlik hali.
 • Ağız kuruluğu.
 • Yaygın olmayan:

 • Aşırı endişe durumu (ajitasyon), kabus.
 • Bozuk bilinç, baş ağrısı, baş dönmesi.
 • Bulantı, karın ağrısı.
 • Sabahlan uyanmada güçlük, yorgunluk.
 • Seyrek:

 • Sersemlik hali (konfüzyon), cinsel (libido) bozukluk, uyaranlara aşırı tepki (iritabilite),
 • saldırganlık durumu (agresyon), halüsinasyon ve depresyon.

 • İleriye dönük unutkanlık (anterograd amnezi).
 • Kusma.
 • Aleıjik deri reaksiyonlan (döküntü, kaşıntı ve ürtiker dahil).
 • Düşme (genellikle ileri yaşlı hastalarda gözlenmiştir).
 • Çok seyrek:

 • Hızlı gelişen doku ödemi (anjiyoödem), aşın duyarlılık/aleıjik (anafılaktik) reaksiyonlar.
 • Bazı kan değerlerinde hafif yükselme.
 • Bilinmiyor:

 • Huzursuzluk, kuruntu hali (delüzyon), öfke, cinsel uyanlma, anormal davranışlar,
 • uyurgezerlik, bağımlılık ve yoksunluk belirtileri.

 • Kaslarda uyumsuz hareket (ataksi).
 • Çift görme (diplopi).
 • Hazımsızlık (dispepsi).
 • Kas güçsüzlüğü.
 • IMOVANE Nasıl Kullanılır?

  İMOVANE’i mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Eğer emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla görüşmeniz gerekir.

  İMOVANE’le tedavi, mümkün olan en kısa süre uygulanmalıdır.

  İMOVANE’in uyumadan hemen önce bir miktar su ile alınması gerekir.

  Doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki dozlann uygulanması önerilir:

  Yaş

  Günlük doz

  Erişkinler

  7.5 mg uyumadan önce

  Eğer size uygulanan İMOVANE dozundan emin değilseniz ya da ilacın dozu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

  • İMOVANE, sadece ağız yolu ile kullanılır. Tabletler bir miktar su ile, çiğnenmeden yutulmalıdır. Tabletlerin uyumadan hemen önce alınması, etkinlik için önemlidir. Tedavi mümkün olduğunca kısa sürdürülmelidir. İlacm azaltılarak kesilme süresi dahil, tüm tedavi süresi dört haftayı aşmamalıdır. Doktorunuz, ihtiyacınıza göre tedaviyi sonlandırmak için doz azaltma programı önerecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda tedaviye düşük doz ile başlanır.

  Yaşlılar

  3.75 mg düşük doz ile başlanır. Bu

  doz gerekirse 7.5 mg’a çıkarılabilir.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda tedaviye düşük doz ile başlanır.

  Karaciğer yetmezliği olanlar

  3.75 mg düşük doz ile başlanır. Bu doz gerekirse 7.5 mg’a çıkarılabilir.

  Böbrek yetmezliği olanlar

  3.75 mg düşük doz ile başlanır.

  Alışkanlık: Tedavinin başında ya da bir kaç haftalık İMOVANE kullanımından sonra ilacm yeterli etki göstermediğini farkederseniz, tedavinizi ve ilacm dozunu ayarlaması için doktorunuza danışınız.

  Bağımlılık: Özellikle yüksek dozda ve tedavinin uzun sürmesi ile bu tip ilaçlara bağımlılık gelişme riski vardır. Bu risk, alkol ya da ilaç bağımlılığı olanlarda, kişilik bozukluğu olanlarda yüksektir. Tedavinin kesilmesi: Tedaviyi sonlandırırken ilacın dozu azaltılarak kesilmelidir. Aksi halde, şikayetler artarak tekrarlayabilir, uykusuzluğun yanı sıra, duygudurumunda bozukluk, endişe ve huzursuzluk gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

  Hafıza kaybı: Zopiklon hafıza kaybına neden olabilir. Bu olasılığı azaltmak için, ilacı uykunuz bölünmeden uyuyabileceğiniz saatlerde kullanınız.

  Eğer İMOVANE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  IMOVANE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer siz ya da yakınızdaki herhangi biri, İMOVANE’i önerilenden daha fazla miktarda kullandıysa, herhangi bir rahatsızlık ya da zehirlenme belirtisi görmeseniz dahi, derhal doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz ya da en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Sağlık merkezine başvururken yanınızda size eşilk eden bililerinin bulunmasını sağlayınız. Emin olmadığınız durumlarda aldığınız ilaç miktarını doktorunuza sorunuz. Fazla ilaç aldıysanız, kendinizi hızla artan şiddette uyuşuk hissedebilirsiniz, yüksek dozlar komaya neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini farkederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz.

  İMOVANE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

  IMOVANE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  IMOVANE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İMOVANE ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  İMOVANE’e kötü reaksiyon vermediğiniz sürece, ilacı almayı yalnızca doktorunuzla konuştuktan sonra kesmelisiniz. Tedavi sonlandınldığında hastalığınız tekrarlayabilir, kendinizi kötü hissedebilirsiniz, uyumakta güçlük çekebilirsiniz. Bu durumdan kaçınmak için, doktorunuz dozu azaltarak tedaviyi kesecektir.

  Eğer İMOVANE’e bağımlı hale geldiyseniz, ilacın kesilmesi baş ağrısı, kas ağnlan, aşırı endişe hali, gerilim, huzursuzluk, biliç bulanıklığı ve asabiyet gibi belirtilere neden olabilir.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  IMOVANE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IMOVANE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Zopiklon veya İMOVANE’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz
 • (Aşırı duyarlılık) varsa,

 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa,
 • Uyku sırasında nefes almada güçlük (uyku apnesi) çekiyorsanız,
 • Kas güçsüzlüğü (Myasthenia gravis) hastalığınız varsa,
 • Ciddi solunum probleminiz varsa,
 • İMOVANE, sadece erişkinlerin kullanması içindir, çocuklarda kullanılmaz.

  IMOVANE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,
 • Zihinsel bir hastalığınız varsa,
 • Alkol ya da ilaç bağımlılığınız varsa (ilaca bağımlılık riski doz ve tedavi süresine göre
 • artabilir) ya da geçmişte bağımlılığınız olduysa,

  Eğer yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, İMOVANE’i kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  IMOVANE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İMOVANE ile tedavi görüyorken, alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, İMOVANE’in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederşeniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İMOVANE kullanıyorken emzirmeyiniz. İMOVANE’in içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Eğer emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  İMOVANE sersemleme, uyku hali ve halsizlik gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, özellikle alkollü iken, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İMOVANE, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da İMOVANE’in işlevlerini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen ilaçlan doktorunuzla kontrol ediniz:

 • Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan (Antipsikotikler) klozapin gibi bazı ilaçlar
 • Depresyon ilaçlan
 • Diğer uyku ilaçlan (Sedatifler)
 • Endişe tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diğer sakinleştiriciler
 • Güçlü ağn kesiciler (Narkotik analjezikler)
 • Sara hastalığı (Epilepsi) ya da nöbet için kullanılan ilaçlar
 • Cerrahi müdahele sırasında kullanılan (Anestezikler) ilaçlar
 • Uykuya neden olan (Antihistaminler) alerji ilaçlan
 • Karaciğer enzimlerini etkileyen ilaçlar (Simetidin, allopürinol, propanolol). Bu ilaçlar
 • konusunda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • Enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan (Antibiyotik) eritromisin, rifampisin gibi ilaçlar
 • Mantar enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan (Antifüngal) ketokonazol, itrakonazol gibi
 • ilaçlar

 • Bağışıklık sisteminin hastalıklannda (HİV enfeksiyonu) kullanılan (Sistemik antiviral)
 • ritonavir gibi ilaçlar

  IMOVANE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın