Ilomedin Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

ILOMEDIN nedir ve ne için kullanılır?

 • 1 mİ çözeltide etkin madde olarak 0.020 mg iloprosta eşdeğer 0.027 mg iloprost trometamol içerir.
 • • ILOMEDIN’in etkin maddesi olan iloprost, vücutta prostasikün adı verilen doğal bir bileşini taklit eder.

  • ILOMEDIN, her biri 1 mİ çözelti içeren 5 ampul ve 1 ampul olarak kullanıma sunulmuştur.

  • ILOMEDIN,

  • Damar tıkanıklığının başka şekilde açılmasının uygun olmadığı durumlarda, kalp ve bacaklardaki ciddi damar tıkanıklığında,

  • Ciddi periferik (çevresel) tıkayıcı damar hastalığı olanlarda (özellikle kol ya da bacağın kesilmesi riskini taşıyan ve ameliyat ya da damar içine herhangi bir girişimin -anjiyoplastimümkün olmadığı durumlarda),

  • Diğer tedavilere cevap vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan parmak uçlarında kızarma, morarma ve sararmanın görüldüğü Raynaud fenomeni olan hastalarda kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ILOMEDIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, ILOMEDINM kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Nefes almada zorluk, tansiyon düşmesi, baş dönmesi, deride kızanklık, şişlik ve kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlan,

  • Bayılma,

  • Bilinç kaybı,

  • Görme bozukluğu, bulanık görme,

  • Kalp ritim bozukluğu,

  • Beyin damarlarında fonksiyon bozukluğu (beyin damarlanm tıkayan bir pıhtıya bağlı olarak beynin etkilenen bölgesine göre değişmekle birlikte ani bilinç kaybı, görmede ani bozukluk, baş dönmesi, uyuşma halinde şüphelenilmelidir.),

  • Kalp krizi,

  • Bacaklarda damar tıkanıklığı (bacak damarlarını tıkayan bir pıhtıya bağlı olarak bacaklarda ani renk değişikliği, ağn, ısı artışı görülen durumlarda şüphelenilebilir.),

  • Akciğer damarlarında tıkanıklık (akciğer damarlarını tıkayan bir pıhtıya bağlı olarak ani gelişen nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik hallerinde şüphelenilebilir.),

  • Astım,

  • Tansiyon düşüklüğü.

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • İştahsızlık,

  • Baş dönmesi,

  • Sersemlik,

  • Anormal his/duygularda anormallik,

  • Karıncalanma hissi,

  • Zonklama hissi,

  • His algılamasının artması,

  • Yanma hissi,

 • Huzursuzluk,
 • Gerginlik,
 • Sinirlilik,
 • Sakinleme,
 • Çevreye ilgisizlik,
 • Uyuşukluk,
 • Titreme,
 • Depresyon,
 • • Olmayan şeyleri görme,

 • Migren,
 • Gözde tahriş,
 • Göz ağnsı,
 • • İç kulak rahatsızlığına bağlı denge problemi,

 • Baş ağnsı,
 • • Kulak hastalıklarına bağlı baş ağnsı,

 • Belirgin kızanklık,
 • Kalp atım hızında azalma,
 • • Kalbin fazladan atımlan,

 • Öksürük,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Kann rahatsızlık ve ağn,
 • Hazımsızlık,
 • • Bağırsağı tam boşaltamama hissi,

 • Kabızlık,
 • Geğirme,
 • Yutma güçlüğü,
 • Kanlı ishal,
 • Kanlı dışkı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Tat değişikliği,
 • • Ciltte ve gözde sararma, idrar renginde değişiklik ve kaşıntı gibi sanlık belirtileri,

 • Terleme,
 • Kaşıntı,
 • Çene ağnsı,
 • Çene kilitlenmesi,
 • Eklem ağnsı,
 • Kas ağrısı,
 • Kasılma,
 • Kas krampı,
 • • Kas sertliğinde artış,

 • Böbrek ağnsı,
 • İdrar bozukluğu,
 • • İdran tam boşaltamama,

  • İdrar yaparken ağrı,

  • İdrar yolu hastalığı,

  • Ateş,

  • Ağrı,

  • Sıcaklık hissi,

  • Kırıklık,

  • Bitkinlik,

  • Yorgunluk,

  • Susama,

  • Enjeksiyon yerinde kızarma, ağn ve şişlik,

  Bunlar ILOMEDIN’in hafif yan etkileridir.

  ILOMEDIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Doz kişisel dayanıklılığa uygun olarak 0.5 2.0 nanogram İloprost / kg vücut ağırlığı / dakika, sınırlan arasında ayarlanır. Günlük doz günde 6 saat süreyle uygulanır.

  ILOMEDIN, seyreltildikten sonra damar içine günde 6 saat süreyle uygulanır.

  Toplardamarlar yoluyla uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  18 yaşın altındakilerin ILOMEDIN tedavisine nasıl cevap verdiği ile ilgili sınırlı bilgi bulunduğu için, 18 yaşın altındaki hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği ya da karaciğer sirozu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

  Doktorunuz ILOMEDIN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Eğer ILOMEDIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ILOMEDIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ILOMEDIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ILOMEDIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ILOMEDIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ILOMEDIN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  ILOMEDIN ile tedavi sonlandınldığında, değişikliklerin tersine döneceği dikkate alınmalıdır. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorulannız olursa, doktorunuza sorunuz.

  ILOMEDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ILOMEDIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Hamileyseniz,

  • Emziriyorsanız,

  • Kanama riskiniz yüksekse,

  • Ciddi kalp damar hastalığınız varsa,

  • Son 6 ay içinde kalp krizi geçirdiyseniz,

  • Kalp yetmezliğiniz varsa,

  • Ciddi kalp ritim bozukluğunuz varsa,

  • Akciğerlerinizde sıvı birikimi şüphesi varsa,

  • İloprosta veya ilacm içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aleijiniz (aşın duyarlılık) varsa.

  ILOMEDIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  • Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Tansiyonunuz düşükse,

  • Belirgin bir kalp hastalığınız varsa,

  • Son 3 ay içinde beyin damarlan ile ilgili bir rahatsızlık geçirdiyseniz,

  • Çocuk ya da ergenseniz (bu hasta grubunda sınırlı veri bulunmaktadır.).

  Kol ve bacağın kesilmesi gereken hastalarda ameliyat geciktirilmemelidir.

  İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkarken tansiyon düşüklüğü gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

  Sigara, puro, pipo, nargile içiyorsanız bırakmanız şiddetle tavsiye edilir.

  Ağızdan alınmasından ve göz, ağız içi ve cinsel organlar gibi mukoz membranlarla temas etmesinden kaçınılmalıdır. Deri ile temas etmesi halinde ILOMEDIN uzun süren fakat ağnsız kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle iloprostun deriyle temas etmesini engellemek için uygun önlemler alınmalıdır. Bu tip bir temas halinde etkilenen alan derhal bol miktarda su veya serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında tedavide ILOMEDIN’in kullanımının muhtemel riskleri bilinmediğinden, üreme çağındaki kadınlar tedavi sırasında etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır. ILOMEDIN gebe kadınlara uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ILOMEDIN, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ILOMEDIN’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

  ILOMEDIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün az miktarda, her ml’de 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Bu tıbbi ürün her ml’de 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ILOMEDIN’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, ADE inhibitörleri,

  • Damar genişletici ilaçlar,

  • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar,

  • Kan sulandırıcı ilaçlar.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ILOMEDIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın