Idebex Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

IDEBEX nedir ve ne için kullanılır?

  • İDEBEX etkin madde olarak 90 mg idebenon içerir.
  • İDEBEX, turuncu renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir.
  • İDEBEX, 30 ve 90 film kaplı tablet PVC-PVDC/Alüminyum blister ambalaj içerisinde

piyasaya sunulmaktadır.

• İDEBEX; beyin damarlarının sertleşmesi, inme ve beyin kanaması sonucunda meydana gelen belirtilerin, yaşlanmaya bağlı akıl yürütme ve düşünmede eksiklik, beyin damarları ile ilgili hastalıkların, bunama ile ilişkili irade zayıflaması, konuşma bozuklukları, hafıza kaybı, dikkat süresinin kısalması, kas-beyin koordinasyon aktivitesinin azalması ve depresyon gibi kan damarları ve beyin ile ilgili hastalıkların belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IDEBEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İDEBEX’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjik reaksiyonlar (Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi veya yere yığılma)

Kalbi besleyen damarlann daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina pektoris), Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın; 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

Nefes darlığı, nefes almada güçlük,

Grip,

Göğüs ağrısı,

Böbrek yetmezliği,

Nöbet veya kasılma (konvülsiyonlar),

Eritrositopeni (kanda eritrosit [alyuvar] sayısında azalma),

Lökositopeni (kanda lökosit [akyuvar] sayısında azalma),

Karaciğer enzim seviyelerinde yükselme [AST (aspartat transimaz), ALT (alanin transaminaz), GGT (gama glutamat transaminaz), serum albümin ve LDH (laktat dehidrogenaz)],

Kolesterol ve trigliserid seviyelerinde yükselme,

Sersemlik hali,

Dikkat eksikliği,

Bayılma,

Halüsinasyonlar,

Mide bulantısı,

Kusma,

Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması,

İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu,

İştahsızlık,

Karın bölgesinde ağn (epigastralji),

Kas ağnsı,

Hazımsızlık,

Huzursuzluk,

Aşırı hareketlilik,

Hezeyan (deliryum),

Baş ağrısı,

Baş dönmesi,

Yerinde duramama,

İshal,

Kabızlık,

Titreme,

Uykusuzluk,

İdrarda renk değişikliği,

Amaçsız ve hiç durmadan yürüme ve dolaşma isteği ile ortaya çıkan ruhsal rahatsızlık (Poriomani).

IDEBEX Nasıl Kullanılır?

İDEBEX’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe İDEBEX’in başlangıç dozu günde 3 kez bir İDEBEX 45 mg film kaplı tablettir. Doktorunuz durumunuza göre İDEBEX dozunuzu günde 3 kez bir İDEBEX 90 mg film kaplı tablete arttırabilir.

İDEBEX için önerilen maksimum günlük doz 360 mg’dır.

Size yararı olduğu sürece ve kabul edilemeyecek herhangi bir yan etki görülmedikçe İDEBEX almaya devam ediniz.

İDEBEX, ağızdan kullanım içindir.

İDEBEX’i yemeklerden sonra 1 bardak su ile birlikte alınız.

Tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Kullanımı

8 yaşm altındaki çocuklarda İDEBEX’in etkililiği ve güvenilirliğine dair yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, İDEBEX 8 yaşm altındaki çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

İDEBEX 65 yaşın üzerindeki hastalarda, idebenonun etkililiği ve güvenilirliğine dair yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, İDEBEX 65 yaşın üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda İDEBEX dikkatli kullanılmalıdır. Eğer şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa İDEBEX kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda İDEBEX dikkatli kullanılmalıdır. Eğer orta veya şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa İDEBEX kullanmayınız.

Eğer İDEBEX’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

IDEBEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İDEBEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IDEBEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İDEBEX dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

IDEBEX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz İDEBEX’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

İDEBEX ile tedavinin sonlandırılmasımn ardından gözlenen etkiler bilinmemektedir.

IDEBEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IDEBEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• İdebenon ya da İDEBEX’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

  • Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise,

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

İDEBEX’i kullanmayınız.

İDEBEX 0,35 mg lesitin (soya yağı) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

IDEBEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Alerjik bir rahatsızlığınız var ise,

• Son zamanlarda aldığınız veya almaya devam etmekte olduğunuz ilaçlar (reçetesiz satılan ilaçlar, rekreasyonel ilaçlar dahil) var ise,

Doktorunuz İDEBEX ile tedaviniz başlamadan önce ve başladıktan bir ay sonra, tedavinizin 3. ayında ve her altı ayda bir ve ayrıca tedavi dozunuzu arttırırken kanınızdaki eritrosit (kırmızı kan hücresi) ve lökosit sayısını (beyaz kan hücresi) ve karaciğer fonksiyonlarınızın ölçülmesini isteyecektir.

Tedavinin herhangi bir döneminde soğuk algınlığı veya grip benzeri veya iltihabı hastalıklarının belirtilerinin oluşması, halsiz hissetme veya yaralanma veya kanamaların tedavi öncesine göre daha uzun sürmesi, koyu idrar, kaşıntı, karnın sağ üst tarafında hassasiyet olması durumlarında doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IDEBEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İDEBEX yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda İDEBEX kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İDEBEX’in emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Bununla birlikte, İDEBEX’in araç ve makine kullanımı üzerine etkileri bilinmemektedir.

IDEBEX Etken Maddesi Nedir?

İDEBEX her dozunda 276,45 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

İDEBEX, her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

İDEBEX her dozunda 0,079 mg gün batımı sarısı içermektedir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

CYP2C19, CYP1A2 ve CYP3A4’ün indükleyicileri (verem tedavisinde kullanılan rifampisin türevi ilaçlar, kasılma nöbetlerinin tedavisinde kullanılan fenobarbital türevi ilaçlar, mide ülseri tedavisinde kullanılan omeprazol türevi ilaçlar) ve inhibitörleri (mide ülseri tedavisinde kullanılan simetidin türevi ilaçlar, AIDS hastalığının tedavisinde kullanılan ritonavir türevi ilaçlar, bakterilerden kaynaklı iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılan eritromisin türevi ilaçlar) İDEBEX’in metabolizmasını etkileyebilir.

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu İDEBEX kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın