İburamin Zero Şurup Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

İburamin Zero, pilfer-proof polipropilen kapak ve düşük dansiteli polietilen conta ile kapatılmış amber renkli cam şişelerde (Tip III), her bir kaşıkta (5 mİ) 100 mg ibuprofen ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren süspansiyondur.

İburamin Zero Şurup Nedir Ne İşe Yarar?

İburamin Zero Şurup, pilfer-proof polipropilen kapak ve düşük dansiteli polietilen conta ile kapatılmış amber renkli cam şişelerde (Tip III), her bir kaşıkta (5 ml) 100 mg ibuprofen ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren süspansiyondur. Soğuk algınlığı, grip ve viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının varlığında ateş düşürücü olarak kullanılır.

İburamin Zero Antibiyotik mi?

İburamin Zero Süspansiyon, 100 ml aç karnına alındığında emilimi hızlanır, ama gastrointestinal yan etkileri en aza indirmek amacı ile tercihen yemeklerden sonra uygulanması önerilir.

Çocukluk çağında ateş düşürücü olarak:

2 yaş ile 12 yaş arası çocuklarda ateş 39.2 °C’nin altında iken her bir doz 5 mg/kg olacak şekilde 6-8 saatte bir, ateş 39.2 °C’nin üzerinde ise her bir doz 10 mg/kg olacak şekilde 6-8 saatte bir kullanılmalıdır. Günlük toplam doz maksimum 40 mg/kg’ı aşmamalıdır.

İburamin Zero ağızdan kullanım içindir.

İburamin Zero Şurup Kaç Yaş İçin?

30 kg’dan hafif çocuklarda, günlük doz 500 mg’ı (5 ölçek) aşmamalıdır.

Yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

65 yaş üzeri hastalarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Günlük maksimum doz 12 mg klorfeniramini aşmamalıdır.

Böbrek, Karaciğer ve Kalp yetmezliği hastalarında İburamin Zero Şurup kullanımı

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü İburamin Zero gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Eğer İburamin Zero’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İburamin Zero’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İburamin Zero Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız.

Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar İburamin Zero kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. İburamin Zero almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

İburamin Zero Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,

İbuprofene, klorfeniramine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,

Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,

Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,

İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,

Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

İburamin Zero Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,

İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.

İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,

Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Epilepsi hastası iseniz,
 • Prostatınızda büyüme varsa,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Göz içi basıncınız yüksekse,
 • Bronşit, bronşlarda genişleme, astım hastalığınız varsa,
 • Aşırı aktif tiroid fonkiyon bozukluğunuz var ise,
 • Ciddi hipertansiyon (kan basıncında yükselme) var ise,
 • Kardiyovasküler hastalığınız var ise,
 • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise.

Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, İburamin Zero infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir. Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza demişiniz.

İburamin Zero İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İburamin Zero, aç kamına alınabilir. Yine de, çok az kişi İburamin Zero ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse gerekli dozun bir miktar yiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. İburamin Zero kullanırken tercihen • Alkol almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde İburamin Zero Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte mümkünse İburamin Zero kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde İburamin Zero Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İburamin Zero’nun emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

İburamin Zero Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan sorbitol ve sukroz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse İburamin Zero’yu almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürünün içeriğinde bulunan ponso 4R alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte İburamin Zero Kullanılır mı?

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, İburamin Zero tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn: gentamisin, kanamisin, streptomisin)

Yüksek tansiyon ilaçları

ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve diüretikler

Kolestiramin

Sülfonilüre

Mifepriston

CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu; örn: vorikonazol, flukonazol)

Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn: varfarin)

Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarmın faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)

Aspirin

Ginkgo biloba bitkisel özütü

İdrar söktürücüler (örn: furosemid)

Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn: digoksin, digitoksin)

Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn: siprofloksasin), nöbet (konvülsiyon)

Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler, örn: aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid)

Kortizon grubu ilaçlar

Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)

Mifepriston (düşük ilacı)

Siklosporin

Takrolimus

Tiklopidin

Zidovudin

• Alkol

Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştırıcı, sakinleştirici] etkili)

Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde veya uyku düzenleyici ilaçlarla

MAOE’ler (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfave beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)

İburamin Zero Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi İburamin Zero’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa İburamin Zero’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi varsa (Aşırı duyarlılık -Alerji)
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Kan basıncında düşme (hipotansiyon)
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı varsa (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması)
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu)
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı varsa (aseptik menenjit)
 • Gerçekte olmayan şeyleri görüyor ve duyuyorsa (varsam halüsinasyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İburamin Zero’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın İburamin Zero Yan Etkiler

 • Sakinlik
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, dikkat dağınıklığı ve anormal koordinasyon
 • Bulanık görme,
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi),
 • İshal (diyare),
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı,
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans).
 • Bağırsak hareketlerinde seyrelme veya olmaması (konstipasyon)
 • Mide bağırsak kanaması,
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena),
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez),
 • Deri döküntüsü
 • Yorgunluk

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Görme bozukluğu,
 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser),
 • Mide ülseri (gastrik ülser),
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit),
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserassyon)
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon),
 • Sarılık,
 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafılaksi)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)
 • Uyuşma (parestezi),
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma),
 • Rinit (nezle, grip),
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kaşıntı (pruritus),
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura),
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem),
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite)
 • Akut böbrek bozukluğu
 • Kreatinin maddesinin böbreklerden atılanının azalması

Seyrek görülen yan etkiler

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni),
 • Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni),
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz),
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (Aplastik anemi)
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon),
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),
 • Özellikle sistemik lupus eritematozus ve karma bağ dokusu hastalığı gibi otoimmün hastalığı olan hastalarda (aseptik menenjit), boyun sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, yön duygusunu yitirme gibi semptomlarla birlikte
 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafılaksi)
 • Depresyon
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit),
 • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati),
 • Ağız kuruluğu
 • Karaciğerde hasar,
 • Ödem
 • İdrar yapmada zorluk (üriner retansiyon)
 • Nöbet
 • Pankreas iltihabı (pankreatit),
 • Karaciğer yetmezliği:
 • Stevens-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),

İburamin Zero gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

Seyrek olarak İburamin Zero ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Araç ve makina kullanımı
ibuprofen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek dozda kullanım, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yol açabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.

Yorum yapın