Hyzaar Kullanım Talimatları

Hyzaar, anjiyötensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

Hyzaar 28 ve 98 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Bir yüzünde “717” baskısı olan ve diğer tarafı baskısız oval, çentiksiz, sarı renkte film kaplı tabletlerdir.

Hyzaar, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

Hyzaar, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

Hyzaar, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofısi) olan hastalarda, hastalanma ve ölüm riskini azaltmak için kullanılır.

Hyzaar Nasıl Kullanılır?

HyzaarT daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre Hyzaar’ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için HyzaarT, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

24 saatlik aralık boyunca kan basıncını kontrol etmek için yüksek tansiyonu olan hastaların çoğunda losartan/hidroklorotiyazid olağan dozu günde 1 tablet Hyzaar 50mg/12.5mg’dır. Bu, günde iki adet Hyzaar 50mg/12.5mg tablete artırılabilir veya günde 1 tablet Hyzaar Fort 100mg/25mg’a değiştirilebilir. Günlük alınacak en yüksek doz, 2 tablet 50mg/12.5mg losartan/hidroklorotiyazid veya 1 tablet 100mg/25mg losartan/ hidroklorotiyazid’dir.

Hyzaar yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).

Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, HyzaarT her gün aynı saatte alınız.

Hyzaar genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Karaciğer/Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hyzaar Kullanımı

Orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gerekmemektedir. Diyalize giriyorsanız Hyzaar önerilmemektedir. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa Hyzaar kullanmayınız.

Eğer Hyzaar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Hyzaar’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

Hyzaar Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hyzaar Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),

Sülfonamid türevi ilaçlara (örn. Diğer tiyazidler, ko-trimoksazol gibi bazı antibakteriyel ilaçlar) karşı alerjikseniz (sülfonamid türevi ilaçların neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın),

Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,

Kanınızda tedavi ile düzelmeyen düşük sodyum, yüksek kalsiyum veya düşük potasyum düzeyi var ise,

Gut hastalığınız veya hiperüriseminiz (kanda ürik asit miktarının yükselmesi) var ise,

Gebeliğinizin 3. ayını doldurduysanız (Erken gebelik döneminde de Hyzaar’ı kullanımından kaçınmak daha iyidirbkz. Gebelik),

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise,

Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız.

Hyzaar Kimler Tarafından Dikkatli Kullanılmalıdır

Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda ve dilinizde şişme olduysa,

İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,

Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,

Şu anda aşırı derecede kusma veya ishaliniz varsa veya yakın zamanda olduysa,

Kalp yetmezliğiniz var ise,

Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bkz. Bölüm 2 “Hyzaar’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ”)

Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,

Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

Gut hastalığınız veya hiperüri seminiz (kanda ürik asit miktarının yükselmesi) var ise,

Aleıjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,

Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

Kan basıncınızı düşürmek için aliskiren isimli bir ilacı kullanıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hyzaar İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hyzaar aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve Hyzaar tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

Diyetle alman aşırı miktarda tuz Hyzaar tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Hyzaar Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Hyzaar erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Hyzaar Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Hyzaar emziren kadınlara tavsiye edilmez fakat mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

Hyzaar Etken Maddesi Nedir?

Hyzaar laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 4.24 mg potasyum içerir. Bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Hyzaar Kullanılır mı?

Hyzaar içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.

Doktorunuzun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar Hyzaar ile birlikte verilmemelidir.

Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler (örn. senna ve bisakodil) veya meya kökünde bulunan glisirizin, gut ilaçları (örn. probenesid, sülfınpirazon ve allopurinol), kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. amifostin, siklofosfamid, metotreksat),

Ağrı kesiciler

Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. rifampisin)

Organ naklinde kullanılan ilaçlar (örn. siklosporin)

Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. flukonazol)

Artrit ilaçları (eklem iltihabı),

Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),

Kas gevşeticiler (örn. tubokürarin),

Uyku ilaçlan,

Morfin gibi opioid ilaçlar (ağn kesiciler),

Adrenalin gibi presör aminler ya da bu gruptan diğer ilaçlar,

Oral diyabet ilaçlan (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar)veya insülin,

Epilepsi (sara) ilaçları (örn. barbitüratlar ve karbamazepin)

Duygu durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar (antipsikotikler, örn. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, sültopirid, amisülpirid, tiapirid, pimozid, haloperidol, droperidol)

Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız, Hyzaar kullanmayınız.

Hyzaar kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografık bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Hyzaar Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Hyzaar’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit (sinüs iltihabı), sinüs bozuklukları,
 • İshal, karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık,
 • Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağrı, sırt ağrısı,
 • Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağrısı
 • Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme,
 • Böbrek yetmezliği dahil böbrek fonksiyonlarında değişiklikler
 • Kanda şekerin düşmesi (hipoglisemi)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağrısı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve karın ağrısı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi, pıhtılaşmaya yardımcı olan kan elemanmımn sayısında azalma
 • İştah kaybı, ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik
 • Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklan), bilinç kanşıklığı (konfüzyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozukluktan, uykulu olma hali, hafızada zayıflama
 • İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, bayılma
 • Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit (gözde iltihaplanma), görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri sarı görme
 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri, baş dönmesi
 • Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağrısı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya “mini-inme”), kalp krizi, çarpıntı
 • Kan damarlarında deride döküntü ya da yara ile birlikte görülen inflamasyon
 • Boğaz ağrısı, nefessiz kalma, bronşit (akciğere giden havayollannın iltihabı), pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, solunum zorluğu
 • Kabızlık, tedaviye dirençli kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağrısı
 • Sarılık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı
 • Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi
 • Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü
 • Geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker
 • Seksüel istekte azalma, iktidarsızlık
 • Yüzde şişkinlik, lokal şişkinlik (ödem), ateş

Seyrek Yan Etkiler

 • Hepatit (karaciğer iltihabı), karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler, aşırı duyarlılık (hipersensitivite), yüz, dudak veya boğazın şişmesiyle birlikte nefes alma ve yutkunma güçlük yaratabilecek ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik reaksiyon)
 • Grip benzeri belirtiler
 • Koyu renkte (çay rengi) idrarla birlikte açıklanamayan kas ağrısı (rabdomiyoliz, kas dokusunda hasar)
 • Kanda sodyum düzeyinde azalma (hiponatremi)
 • Genel olarak iyi hissetmeme
 • Tat alma duyusunda bozukluk (disguzi)
 • Ciltte pullanma (lupus eritematozus)

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn. otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.