Hippurin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Hippurin tabletler; beyaz renkli, oblong, bir yüzü çentikli, film tabletlerdir. Hippurin 28 ve 56 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Hippurin in etkin maddesi olan metenamin hippurat antibakteriyel bir maddedir.

Hippurin alındığında idrarın asit ortamında, metenamin hippuratın bileşiminde bulunan metenamin parçalanarak antibakteriyel bir madde olan formaldehit meydana getirir. Formaldehit bakterileri tahrip eder ya da büyümelerine engel olur.

Hippurin nedir sorusunun cevabı olarak; Metenamin hippuratın bileşiminde bulunan hippurik asit ise idrarı asitlendirmeye (Hippurin idrar asidik olduğunda etki gösterir) yardım ettiği gibi zayıf bir bakteriyostatik (bakterilerin çoğalmasını engelleyici) etkiye de sahiptir.

Hippurin Ne İçin Kullanılır?

Uzun süreli tedavi gerektiren idrar yolu enfeksiyonları (ör: piyelonefrit, sistit, piyelit) ile beraber oluşan bakteriüride (idrarda bakterilerin bulunması) tedavi edici ve koruyucu olarak,

Akut idrar yolu enfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun bir antibiyotikle kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak (Akut idrar yolu enfeksiyonlarında tek başına kullanılmamalıdır),

Sistit (mesane iltihabı) ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane gibi) uzun süreli tedavi için,

Mesanesine sonda takılı olan hastalarda bakterisit (bakteri öldürücü) etki sağlamak amacı ile.

Özet geçmek gerekirse “Hippurin Ne İçin Kullanılır?” sorusunu şöyle cevap verebiliriz; Hippurin kısa süreli tedaviler dışında uzun süreli kullanılması gereken bir ilaçtır. İdrar yollarında oluşan enfeksiyon için reçete edilir. Örneğin İdrar yolu enfeksiyonunu antibiyotik ile kontrole aldıktan sonra Hippurin ile bu enfeksiyonların bir daha tekrarlanmaması için kullanılan bir ilaçtır. Mesane iltihabı, Mesane akıntı sorunlarında Hippurin 1g doktorunuz tarafından reçete edilir.

Hippurin Nedir? ve Ne İlacıdır?

HİPPURİN NE İŞE YARAR?
Hippurin, bakterilerle savaşan bir antibiyotiktir.

Hippurin, yetişkinlerde ve en az 12 yaşında olan çocuklarda tekrarlayan mesane enfeksiyonunu tedavi etmek veya önlemek için kullanılır.

Ne İşe Yarar?

Hippurin uzun süreli tedavinin gerekli olduğu düşünüldüğünde, sıklıkla tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının profilaktik veya baskılayıcı tedavisi için kullanılır. Bu ilaç sadece enfeksiyonun ortadan kaldırılmasının ardından tekrar oluşmaması için kullanılır. Hippurin , idrarla ilgili endikedir.  İdrardaki bakterileri öldüren formaldehit olarak idrarda yoğunlaşarak etki eder.

Hippurin Yan Etkileri Nelerdir?

Hippurin yan etkileri listesi aşağıdaki gibidir. Lütfen doktorunuz tavsiye etmediği sürece Hippurin kullanmayınız.

Aşağıdakilerden biri olursa, Hippurin’ i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)
  • Bulantı,
  • Hazımsızlık,
  • Güçlükle ya da ağrılı bir şekilde idrar yapma (disüri),
  • Ciltte döküntü ve kaşıntı
  • İdrar kesesi iritasyonu.

Hippurin Nasıl Kullanılır?

Hippurin nedir sorusunun yanında, Hippurin nasıl kullanılır sorusu da oldukça merak edilmektedir. Doktorunuzun size önerdiği dozu kullanınız. Hippurin’ in yetişkinler için kullanım dozu sabah akşam, yemeklerden sonra 1′ er tablet şeklindedir. Sonda takılan hastalarda günlük kullanım dozu günde 3 defa 1 tablete çıkabilir.

Günde 4 tabletten fazla kullanmayınız. Hippurin ağız yoluyla kullanım içindir. Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda Hippurin kullanılmamalıdır. Eğer Hippurin’ ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Hippurin’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız hemen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz veya en yakın hastaneye başvurunuz.

Hippurin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan doz hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır, ancak bir sonraki doza yakın zamanda hatırlanırsa dozu atlayın, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hippurin ile tedaviniz sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

Hippurin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Metenamin hippurat ya da ilacın içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (Hippurin’ in bileşiminde yer alan maddeler kullanma talimatının başında verilmektedir, eğer sizde böyle bir durum var ise Hippurin kullanmaya başlamadan önce sizi tedavi eden doktorunuza bildiriniz),

Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Böbrek hastalığınız varsa (doktorunuz Hippurin kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir, doktorunuzun onayı olmadan kullanmayınız), Metabolik asidoz (vücuttaki asit miktarının artması) durumunda, vücudunuzda ciddi su kaybı söz konusu ise veya gut hastalığınız varsa Hippurin reçete edilebilir.

Hippurin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Hippurin’ i çok yüksek dozlarda kullanırsanız, idrar keseniz tahriş olabilir, ağrılı ve sık idrara çıkmanız söz konusu olabilir, idrarınızda albümin ve kanama görülebilir.

Doktorunuz bazı durumlarda idrarınızın asit pH’ da olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.

Doktorunuz bazı durumlarda, özellikle karaciğer bozukluğunuz var ise periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmasını tavsiye edebilir.

Hippurin İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hippurin ekşi tatlar le birlikte kullanılırsa midede yanma hissi oluşturabilir.

Hippurin’ i yemeklerden sonra kullanınız.

Hippurin Hamilelikte Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelikte Hippurin kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Hippurin Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz bir değerlendirme yapıp, ilacı ya da emzirmeyi kesmenizi önerebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Hippurin Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

İdrarı bazikleştiren ilaçlar (ör: sodyum ya da kalsiyum içeren antasitler, karbonik anhidraz inhibitörleri, sitratlar ya da sodyum bikarbonat gibi),

Tiazid diüretikleri,

Sülfonamidler (ör: sülfametizol, sülfatiazin gibi)

Laboratuvar testleri ile etkileşim: Hippurin, yaptırdığınız bazı laboratuvar testlerinin hatalı sonuçlar vermesine neden olabilir. Hippurin kullanımınız esnasında bir laboratuvar testi yaptıracaksanız, Hippurin kullandığınızı doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın