Hepargrizovim Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

HEPARGRIZOVIM IM nedir ve ne için kullanılır?

• HEPARGRİZOVİM, Tip I ampullerde koyu kırmızı renkli ve Tip II ampullerde hemen hemen renksiz veya açık san renkli çözelti içeren bir ilaçtır.

• HEPARGRİZOVİM, 6 Tip I ampul ve 6 Tip II ampul içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

• Bir tip I ampul, 2500 |ag vitamin B12, 0.70 mg folik asit ve 12 mg nikotinamid içerir. 1 Tip II ampul, 150 mg vitamin C içerir.

• HEPARGRİZOVİM vitamin kombinasyonları adı verilen gruba ait bir ilaçtır.

• HEPARGRİZOVİM, B12 vitamini, folik asit, nikotinamid (PP vitamini) ve C vitaminini en yüksek tedavi sinerjizmi sağlayacak miktarlarda içeren bir müstahzardır.

• HEPARGRİZOVİM aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

Proteinden fakir beslenme halleri ile gastrektomi (midenin tamamen ameliyatla alınması) ve malabsorbsiyon (bağırsaklarda emilim bozukluğu) sonucu oluşan Bı2 vitamini eksikliklerinde

Bir kansızlık türü olan pemisiyöz anemide,

Güçsüzleştiren hastalıklar, ağır bitkinlik, nekahet, ameliyat sonrası hipoprotidemi.

Tek başma B12 vitamini ile yapılan tedaviye dirençli bir tür kansızlık olan hiperkromik anemi.

Sinir ağnsı denen nevralji, özellikle trigeminal nevralji.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HEPARGRIZOVIM IM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Seyrek:

• Kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), eritem (deri üzerinde oluşan kızarıklık) gibi alerjik reaksiyonlara (aşırı duyarlılık reaksiyonları)

• Akne

Çok seyrek:

• Anafılaktik şok (vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık).

Bilinmiyor:

• Folik asit ile iştahsızlık, bulantı, dolgunluk hissi, acı tat gibi mide-bağırsak rahatsızlıkları görülebilir.

• Askorbik asit ile yüksek doz kullanımına bağlı diyare (ishal) ve bulantı, kusma, mide ekşimesi, abdominal (karın bölgesi) kramplar görülebilir.

• Çok yüksek dozlardaki nikotinik asit ve nikotinamid tedavisi nedeniyle anormal karaciğer testi sonuçları, sanlık ve kronik karaciğer hasarı görülebilir.

• Yüksek dozlarda askorbik asit kullanımı glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda hemodiyalize ve hiperoksilüriye yol açarak böbreklerde kalsiyum oksalat taşı oluşumuna neden olur.

• Enjeksiyon yerinde ağn

HEPARGRIZOVIM IM Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Erişkinlere ortalama olarak, haftada 2-3 enjeksiyon yapılır. Ağır ve özel durumlarda günde 1-2 enjeksiyona kadar çıkabilir.

Kırmızı ve renksiz ampullerden birer adedi aynı enjektöre çekilerek hekim tavsiyesine göre intramüsküler (kas içine) olarak verilir.

Çocuklarda Kullanımı

HEPARGRİZOVİM dozu doktorunuzun önerisine göre ayarlanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer HEPARGRİZOVİM’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

HEPARGRIZOVIM IM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HEPARGRİZOVİM* den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEPARGRIZOVIM IM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEPARGRIZOVIM IM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

HEPARGRIZOVIM IM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

HEPARGRIZOVIM IM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEPARGRIZOVIM IM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• HEPARGRİZOVİM’in bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen veya şüpheli aşın duyarlılığınız varsa,

• Optik nöropatiniz (gözdeki sinirler ile ilgili hastalık) varsa.

HEPARGRIZOVIM IM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa,

• Hiperoksalüriniz (okzalat denen maddenin vücutta fazla birikmesi) varsa,

• Astımınız varsa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEPARGRIZOVIM IM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Uygulama yolu açısından HEPARGRİZOVİM’in besinlerle bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vitamin B12

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Hamilelik döneminde doktorunuz gerekli görmedikçe kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

HEPARGRİZOVİM emzirme döneminde kullanılabilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

HEPARGRİZOVİM’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

HEPARGRIZOVIM IM Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az (20.96 mg) sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez. Bu durum hastalar açısından tehlikeli değildir.

HEPARGRİZOVİM, her dozunda 56.06 mg sodyum hidrosülfıt içermektedir. Bu durum, nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

• Oral kontraseptifler (ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları)

• Antikonvülzanlar (havalenin tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Antitüberküloz ilaçlan (verem tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Folik asit antagonistleri (örneğin aminopterin, metotreksat, primetamin, trimetoprim)

• Sülfonamidler (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibakteriyel ilaç grubu)

• Kloramfenikol (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibakteriyel ilaç)

• C vitamini bulunduran bütün ilaçlar gibi, HEPARGRİZOVİM de sodyum salisilat, sodyum nitrat, teobromin sodyum salisilat ve metenamin gibi maddelerle birlikte verilmemelidir.

• HEPARGRİZOVİM içerisindeki askorbik asitten kaynaklı laboratuvar testlerini etkileyebilir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HEPARGRIZOVIM prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın