Hepa-merz Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

HEPA-MERZ nedir ve ne için kullanılır?

HEPA-MERZ, damar içine uygulanmak üzere hazırlanmış, L-ornitin L-aspartat adlı etken maddeyi içeren bir tıbbi üründür.

10 ampul içeren kutularda kullanıma sunulmaktadır.

HEPA-MERZ karaciğerde üre ve glutamin sentezini arttırarak amonyak uzaklaştırılmasını sağlayan bir ilaçtır. Ayrıca, kas ve beyin dokularında da glutamin sentezi yoluyla amonyak

uzaklaştırılması için önemlidir.

HEPA-MERZ karaciğer yetmezliği sonucu amonyak uzaklaştırılamamasından kaynaklı bozukluklar ile farklı düzeydeki hareket ve zihinsel fonksiyon kayıplarının (latent ve belirgin hepatik ensefalopati) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HEPA-MERZ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.

Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1 ‘den daha fazla

Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1 ‘den daha fazla ve 10 kişide 1 ‘den az

Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1’den daha fazla ve 100 kişide 1 ‘den az

Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1 ‘den daha fazla ve 1000 kişide 1 ‘den az

Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan: Mide bulantısı Seyrek: Kusma

Bunlar HEPA-MERZ’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Dozun azaltılmasıyla veya veriliş hızının düşürülmesiyle ortadan kalkar.

HEPA-MERZ Nasıl Kullanılır?

Hekim tarafından başka şekilde önerilmemiş ise günde 4 ampule kadar kullanılır.

Şuur bozukluklarının başlangıcında (prekoma) ve bilinç bulanıklığı (koma) halinde doktorunuz durumun ciddiyetine bağlı olarak 24 saat içinde 8 ampule kadar kullanabilir.

HEPA-MERZ damar içine uygulanan konsantre bir çözeltildir.

Kullanımdan önce, doktorunuz gerekli sayıda ampulün içeriğini damar içine uygulanan bir çözelti ile karıştırarak uygulayacaktır. HEPA-MERZ, bütün infüzyon solüsyonlarına rahatlıkla karıştırılabilir. Damar dayanıklılığı göz önünde bulundurularak infüzyon hacmi ayarlanır.

Maksimum veriliş hızı, saatte 5 g L-ornitin L-aspartat’ı (bir ampul içeriğine eşdeğer) geçmemelidir.

HEPA-MERZ atardamar içine uygulanmamalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklardaki deneyimler sınırlıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalıdır. Referans değer olarak, serum kreatinin değeri kullanılır. Bu değerin 3 mg/100 ml’den fazla olması halinde HEPA-MERZ

kullanılmamalıdır. Serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml veya bu değerin altında olduğu

durumlarda HEPA-MERZ kullanımına devam edilir.

Eğer karaciğer işlevinde tahribat varsa, hastanın durumuna bağlı olarak, veriliş hızı ayarlanmalıdır. Bu şekilde, ortaya çıkabilecek bulantı ve kusma önlenebilir.

Eğer HEPA-MERZ’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

HEPA-MERZ

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Şimdiye kadar L-Ornitin L-Aspartat’ın aşırı dozda uygulanmasından kaynaklanan bir

zehirlenme bulgusu bildirilmemiştir.

Gerekli durumda doktorunuz bulguları tedavi edecektir.

HEPA-MERZ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEPA-MERZ Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEPA-MERZ Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Özel bir etki beklenmemektedir.

HEPA-MERZ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEPA-MERZ Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

S Eğer HEPA-MERZ’in içeriğinde bulunan L-ornitin L-aspartat’a aşırı duyarlıysanız S Eğer böbrek işlevleri ileri derecede hasar görmüşse (renal yetmezlik). Referans değer olarak serum kreatinin değeri kullanılır. Bu değerin 3 mg/100 ml’den fazla olması halinde HEPA-MERZ kullanılmamalıdır.

HEPA-MERZ Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

S Eğer yüksek dozda HEPA-MERZ uygulanıyorsa, serum ve idrarda üre seviyesinin

hekim tarafından izlenmesi gerekir. S Eğer karaciğer işlevleri ileri derecede hasar görmüşse, doktorunuz mide bulantısı ve kusmayı önlemek için infüzyon hızını ayarlayacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEPA-MERZ İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

HEPA-MERZ damar içine enjeksiyon şeklinde kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HEPA-MERZ ‘in gebelik döneminde kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnız fayda/zarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

durdurulmayacağına ya da HEPA-MERZ tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin

karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HEPA-MERZ tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

HEPA-MERZ ‘in araç ve makine kullanımı üzerine doğrudan olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak HEPA-MERZ ile tedaviniz süresince, hastalığınızdan kaynaklı olarak, araç ve makine kullanma kabiliyetiniz azalabilir. Bu nedenle hastanın iyileşene kadar araç ve makine kullanmaktan kaçınması önerilmektedir.

HEPA-MERZ Etken Maddesi Nedir?

HEPA-MERZ’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HEPA-MERZ prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın