Gyrex Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

GYREX nedir ve ne için kullanılır?

 • GYREX, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, beyaz renkli,
 • yuvarlak, bombeli, bir yüzünde “Q50” logosu bulunan film kaplı tabletler şeklindedir.

 • GYREX, etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıklarının
 • tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

  Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkilidir:

 • Halüsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları,
 • Aşırı coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler; uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyduklarını, daha konuşkan olduklarını, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gergin olabilirler.
 • Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.
 • Doktorunuz kendinizi daha iyi hissettiğinizde de, belirtilerin tekrarlanmasını önlemek için, size GYREX vermeye devam edebilir.

  Bir yakınınıza veya arkadaşınıza bu belirtilerden rahatsızlık duyduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GYREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az Finde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın

 • Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir),
 • Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir)
 • Kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi GYREX kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. Bir ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir).
 • Kilo alımı
 • Yaygın:

 • Kalp hızında artış (taşikardi),
 • Burun tıkanıklığı,
 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık)
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
 • • Kol veya bacaklarda şişme,
 • • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • Bulanık görme,
 • Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,
 • Anormal rüyalar ve kabuslar,
 • Açlık hissi (iştah artışı),
 • Asabilik,
 • Konuşma ve telaffuzda bozulma,
 • Baygınlık (düşmeye sebep olabilir),
 • Yaygın olmayan:

 • Nöbetler,
 • Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi alerjik reaksiyonlar.
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Yutkunmada güçlük
 • Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler
 • Cinsel aktivitede bozukluk
 • Seyrek:

 • Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağrısı, ağız ülserleri, hızlı nefes alma, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma
 • Deri ve gözlerde sararma
 • Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon)
 • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore)
 • Adet düzensizliği
 • Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Çok seyrek:

 • Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar.
 • Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan şiddetli alerjik reaksiyonlar (Anaflaksi)
 • Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi ve, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem)
 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması
 • • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (Rabdomiyoliz)
 • GYREX’in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek: kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

  Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktarında artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktarında artış seklinde görülebilir.Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

 • Kanda prolaktin hormonu miktarında artış. Nadiren bu durum aşağıdaki sonucu ortaya çıkarabilir:
 • Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
 • Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:
 • Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir:

  Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görüliir.

  Çok yaygın

 • Kan basıncında artış.
 • Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür.

  Çok yaygın

 • Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara ^ol açabilir:
 • Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
 • Kızların aylık periyotlarının olmaması ya da düzensiz periyotlar yaşamaları
 • Açlık hissinin artması
 • Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas hareketleri veya ağrı olmaksızın kas gerginliği olması
 • GYREX Nasıl Kullanılır?

  GYREX’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet GYREX alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  • GYREX tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

  • Tabletlerinizi genellikle günde iki defa alacaksınız

 • • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletleri almayı durdurmayınız.

 • GYREX kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uykusuzluk çekebilirsiniz.
 • GYREX tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.
 • Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım:

  GYREX’i çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet GYREX alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlı hastalarda tedaviye düşük dozla. 25 mg ile başlanmalı daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

  GYREX, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla, 25 mg ile başlanmalı daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

  Eğer GYREX’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GYREX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GYREX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

  GYREX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

  GYREX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  GYREX kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.

  Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir.Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

  GYREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GYREX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde ketiapine veya GYREX’in herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşırı duyarlıysanız (alerji),
 • GYREX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Depresyondaysanız ve/veya başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa bazen kendinize zarar verme veya intihar düşüncesi ortaya çıkabilir.

  Çocuk, genç veya genç yetişkinlerde yapılan klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilmiş olan çocuk, genç ve 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve/veya intihara eğilimli davranışlarda artış olduğunu göstermiştir.

  İntihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.

 • Kalp hastalığınız varsa,
 • ■ Tansiyonunuz düşükse.
 • ■ Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
 • Havale geçirdiyseniz (konvülsiyon),
 • ■ Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,
 • ■ Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,
 • ■ Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle
 • akyuvar sayınız düşük bulunduysa,

 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, ketiapin ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir.Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen
 • diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza

  bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız.

 • ■ Trigliserid ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar
 • içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,

 • ■ Karaciğer ile ilgili bir probleminiz varsa.
 • ■ Yutma zorluğunuz varsa.
 • ■ Katarakt hastalığınız varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

  Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bunun sebebi, bu tip ilaçların genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır. Bu tür düşünceler ayrıca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir.Eğer genç bir yetişkin iseniz bu tür düşüncelerde olma ihtimaliniz daha yüksektir. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.

  Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

  GYREX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GYREX’i yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz.

  Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü GYREX ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

  GYREX tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GYREX, gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

  Gebeliğin son 3 aylık döneminde antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, hipertoni (kasların aşın gerginliği), hipotoni (kasların gerginliğini yitirmesi), titreme, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozukluklannı içermektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da makine kullanmayınız.

  GYREX Etken Maddesi Nedir?

  GYREX bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

 • Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin.fluoksetin gibi)
 • Fenitoin veya karbamazepin gibi sara (epilepsi) ilaçlan
 • Tansiyon ilaçları
 • Uykusuzluk tedavisi için kullanılan (barbitürat) ilaçlar;
 • AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (HlV-proteaz inhibitörleri gibi)

  Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).

 • Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar
 • Diüretikler (idrar hapı)
 • Aşağıdaki gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçları alıyorsanız veya yakın dönemde kesecekseniz doktorunuza bildiriniz.

 • Tüberküloz tedavisi için rifampisin
 • Mantar enfeksiyonları için ketokonazol
 • Antibiyotik olarak eritromisin veya klaritromisin.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İdrarda ilaç taraması

  Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, GYREX kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik antidepresanlar olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

  GYREX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın