Gynomax Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

GYNOMAX XL nedir ve ne için kullanılır?

• GYNOMAX XL, vajina içine (hazneye) yerleştirilmek suretiyle uygulanan övül formunda bir üründür. Antibakteriyel (bakterilere karşı etkili), antiprotozoal (parazitlere karşı etkili), antifungaller (mantarlara karşı etkili) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

• Beyazımsı sarı renkli pürüzsüz her bir övül etkin madde olarak 200 mg tiokonazol, 300 mg tinidazol ve 100 mg lidokain içermektedir. GYNOMAX XL, 3 adet övül ve ilacın vajina içine (hazneye) yerleştirilmesi esnasında kullanılan 3 adet parmaklık içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

• GYNOMAX XL, vajinada (haznede) kaşıntı, yanma, anormal akıntı, şişme ve kızarma gibi belirtilerle seyreden vajina iltihabının (vajinit) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GYNOMAX XL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa GYNOMAX XL’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi deri döküntüleri

• Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GYNOMAX XL’ye karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon), koma

• Sarhoş gibi yürüme (ataksi),

• Bilinç bulanıklığı (konfüzyon)

• Yer, zaman ve kişi algılanmasının bozulması (dezoryantasyon)

• Konuşmanın bozulması, ruhsal bozukluk (psikoz)

• Gerçekte var olmayan olguların algılanması veya yaşanması (halüsinasyon)

• Belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali (letarji)

• Uyuşukluk, sersemlik hali

Depresyon

• Öfori

• Ellerde ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma (periferal nöropati belirtileri)

• Tam kan sayımı ile belirlenebilen ve vücuttaki enfeksiyonun bir belirtisi olan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni)

• Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni ve nötropeni)

• Antibiyotiğe bağlı olarak gelişen akut bağırsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

• Ciltte soyulma, dökülme (kutanöz erüpsiyon), kaşıntı

İdrar renginde koyulaşma

• Ciltte dokunma veya ağrı duyusuna karşı aşırı duyarlılık (hiperestezi) veya algılama yeteneğinde azalma (hipoestezi)

• Aşırı heyecan, kaygı, huzursuzluk

• Kramp

Baş ağrısı, baş dönmesi.

• Güçsüzlük, bitkinlik, halsizlik

• Uykusuzluk, uyku bozuklukları

• Ağızda metalik/acı tat

• Dil renginde değişiklik, paslı dil

• Ağız kuruluğu, ağız içi iltihabı (stomatit)

• Mide bulantısı, kusma, iştahsızlık

• Midede gaz toplanması, hazımsızlık (dispepsi)

• Karın ağrısı, mide ve bağırsaklarda rahatsızlık hissi

• Kabızlık veya ishal

Bu etkiler GYNOMAX XL’nin içeriğinde bulunan etkin maddelerin ağız yoluyla kullanımında ortaya çıkabilecek yan etkilerdir. Tinidazol, tiokonazol ve lidokain vajinal yolla uygulandığında kana çok az geçtiğinden övül kullanımı sonucu bu yan etkilerin görülme olasılığı çok daha düşüktür.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Uygulama bölgesinde ve idrar yollarında yanma,

• Uygulama bölgesinde şişlik (ödem), ağrı ve tahriş

• Cinsel ilişki esnasında ağrı

• Kaşıntı, vajinal akıntı

Gece sık idrara çıkma

Bunlar GYNOMAX XL’nin hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

GYNOMAX XL Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 kez gece yatmadan önce bir övül 3 gün süreyle kullanılır.

Çift doz kullanmayınız.

Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında GYNOMAX XL’nin etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden, bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

GYNOMAX XL sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

İlacı uygulamadan önce sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Ovülü yerleştirdikten sonra mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayınız.

Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz.

GYNOMAX XL yutulmamak veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

Çocuklarda kullanımı

GYNOMAX XL 12 yaş altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Özel kullanım önerisi yoktur. Diyalize giren bir hasta iseniz, GYNOMAX XL tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer yetmezliğiniz var ise, GYNOMAX XL dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır. Böyle bir durumda GYNOMAX XL’nin dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Eğer GYN()MAX” XL ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GYNOMAX XL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

(jYN()MAXk XL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuz tarafından önerilen doz aşıldığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu gibi etkiler görülebilir. Toksik dozlarda ise koma ve hatta ölüm meydana gelebilir. Böyle bir durumda ve GYNOMAX XL’in yanlışlıkla çok fazla miktarda yutulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

GYNOMAX XL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

GYNOMAX XL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi zamanından önce sonlandırılırsa vajinit nüksedebilir, vajinit belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilen süre boyunca uygulandıktan sonra GYNOMAX XL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

GYNOMAX XL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GYNOMAX XL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• GYNOMAX XL’nin içeriğinde bulunan etkin maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

• Hamileliğinizin ilk 3 aylık döneminde iseniz,

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Beyin veya santral sinir sistemiyle ilgili bir hastalığınız (nörolojik bozukluk) varsa,

• Kalp-damar sistemi ile ilgili bir hastalığınız varsa (kalp ritim bozukluğu, hipertansiyon gibi)

• Kan hücrelerinizle ilgili bir hastalığınız (kan diskrazisi) varsa veya geçmişinizde böyle bir hastalık geçirmişseniz GYNOMAX XL’yi kullanmayınız.

GYNOMAX XL tedavisi esnasında ve tedavi bittikten 3 gün sonrasına kadar alkol kullanılmamalıdır.

GYNOMAX XL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • GYNOMAX XL bileşiminde bulunan tinidazol nedeniyle geçici olarak beyaz kan
 • hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalmaya (geçici lökopeni ve nötropeni) neden olabilir.

  Bu durum tam kan sayımı yardımıyla belirlenebilir.

 • GYNOMAX XL lastikte hasar yapabilir. Bu nedenle ovüllerin, doğum kontrolü amacıyla
 • kullanılan prezervatifle ve diyaframlarla temasından kaçınınız. Aksi takdirde istenmeyen

  gebelikler meydana gelebilir.

  • Bazı durumlarda, eşinizin de ağızdan alınan uygun bir ilaçla tedavi edilmesi gerekebilir. Doktorunuz tarafından böyle bir durum tespit edildiği takdirde size ve eşinize verilen tedaviye harfiyen uyunuz.

  • GYNOMAX XL’i, sperm öldürücü ilaçlar (spermisidler), vajinal duşlar veya vajinal yoldan uygulanan diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

  • Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine uygulandığında ve bilhassa da sargıyla kapatıldığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir. GYNOMAX XL, övül şeklinde uygulandığından, “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullanıldığında bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GYNOMAX XL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GYNOMAX XL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GYNOMAX XL’nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

  Hamile olmanız durumunda GYNOMAX XL’yi kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GYNOMAX XL’nin etkin maddelerinden biri olan tinidazol anne sütüne geçmektedir. GYNOMAX XL’nin diğer etkin maddeleri olan tiokonazolün ve lidokainin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle tedavi esnasında bebek sütten kesilmeli, tedavi bittikten 3 gün sonra emzirmeye devam edilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  GYNOMAX XL’nin araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

  GYNOMAX XL Etken Maddesi Nedir?

  GYNOMAX XL’nin içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz:

  • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak asenokumarol, anisindion, dikumarol, fenindion, fenprokumon ve varfarin içeren ilaçlar)

  • Kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak kolestiramin isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Organ naklinden sonra kullanılan ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak siklosporin ve takrolimus içeren ilaçlar)

  • Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak disülfıram isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Kanser tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fluorourasil isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak fosfenitoin, fenobarbital ve fenitoin içeren ilaçlar)

  • Mantar hastalığının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak ketokonazol isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Duygulanım bozukluğu tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak lityum isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak rifampin isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Uyuşturucu ilaç niteliğinde olan ve özellikle kanser hastalarında görülen çok şiddetli ağrıların giderilmesinde ağrı kesici olarak kullanılan, oksikodon isimli etkin maddeyi içeren ilaçlar

  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar

  • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)

  Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GYNOMAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın