Gonapeptyl Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

GONAPEPTYL nedir ve ne için kullanılır?

GONAPEPTYL, gonadotropin (üreme organlarından yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlar) serbestleştirici hormon benzeri grupta olan sentetik bir ilaçtır. Vücuttaki cinsiyet hormonlarının üretimini azaltır.

Berrak, renksiz enjeksiyonluk çözeltidir.

GONAPEPTYL kutusunda, iğnesi ve sert iğne kapağı ile birlikte 1 mİ çözelti içeren kullanıma hazır 7 enjektör bulunmaktadır.

GONAPEPTYL erkeklerde,

• Hormona bağlı bölgesel olarak ilerlemiş veya yayılmış (metastatik) prostat bezi kanserinin tedavisinde

• Prostat kanserinin hormon duyarlılığının değerlendirmesinde kullanılır.

Kadınlarda,

• Yardımla üreme teknikleri adı verilen yumurtalıkların kontrollü olarak aşın uyanldığı uygulamalarda yumurtalıktan yumurta salgılanmasını sağlayan hormonun (luteinize edici hormon) ani yükselmelerinin düzenlenmesi ve artışının önlenmesinde,

• İyi huylu rahim tümörü (miyom) belirtileri olan kadınlarda kanama ve ağn belirtilerini azaltmak için miyom boyutunun ameliyat öncesi küçültülmesinde,

• Ameliyatın ilk tedavi seçeneği olarak uygun olmadığı ve yumurtalık hormonlannın baskılanmasımn gerekli olduğunun laparoskopiyle (kann boşluğunun kamera ile izlenmesi yöntemi) doğrulandığı ve belirti veren endometriyozis adlı rahim iç tabakasının rahim dışında vücudun başka bölgelerinde bulunması durumunda

kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GONAPEPTYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Erkeklerde görülen yan etkiler:

Çok yaygın: Kemik ağnsı, idrar zorluğu, iktidarsızlık, cinsel istekte azalma, sıcak basması

Yaygın: Aşın duyarlılık (kaşıntı, deri döküntüsü, ateş), erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti), ruh hali değişimi (depresif ruh hali), kolay ve çabuk öfkelenme, baş ağnsı, bulantı, kas ağnsı, eklem ağnsı, aşın terleme, yorgunluk, uyku bozukluklan, enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlar, enjeksiyon bölgesinde ağn

Yaygın olmayan: Yüksek tansiyon, pıhtı (ani damar tıkanması), şiddetli astım, iştah kaybı, mide ağnsı, ağız kuruması, yüzdeki kıllarda azalma, vücut kıllannda dökülme, testislerde küçülme, enzim (canlı vücudunda kimyasal tepkimeyi hızlandıran proteinler) (kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek ve kırmızı kan hücrelerinde LDH, karaciğerde yGT, karaciğerde -SGOT, SGPT) düzeylerinde artış, kilo değişimleri

Çok seyrek: Prostat kanseri tedavisi alan hastalarda intihar düşüncesi ve girişimleri Bilinmiyor: Diabetes mellitus (şeker diyabeti ve şeker hastalığı)

Kadınlarda görülen yan etkiler:

• Olgunlaşmamış luteinizan hormonun ani yükselmelerinin düzenlenmesi ve önlenmesi

Çok yaygın: Baş ağnsı, kann ağnsı, bulantı, vajinal kanama/lekelenme, enjeksiyon bölgesinde iltihap

Yaygın: Üst solunum yollan enfeksiyonu, farenjit, baş dönmesi, sıcak basması, kusma, kannda gerginlik, sırt ağnsı, düşük, leğen kemiğinde ağn, yumurtalığın aşın uyanlma belirtisi, sancılı adet kanaması, yumurtalık kistleri, enjeksiyon bölgesinde ağn / reaksiyon, bitkinlik, grip benzeri hastalık

Bilinmiyor: Aleıjik reaksiyon

• Uterus miyomlan ve endometriyozis

Çok yaygın: Ruh hali değişimleri, kemik ağnsı, cinsel istekte azalma (libido azalması), vajinal kanama / lekelenme, vajinal kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağn, sıcak basması, aşın terleme

Yaygın: Aşın duyarlılık (kaşıntı, deri döküntüsü, ateş), depresif ruh hali, çabuk ve kolay öfkelenme, bulantı, kas ağnsı, eklem ağnsı, yorgunluk, uyku bozukluklan, enjeksiyon bölgesinde ağn, enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlar

Yaygın olmayan: Uyuşma, görme bozukluklan, sırt ağnsı, enzim (LDH, yGT, SGOT, SGPT) düzeylerinde artış, kolesterol düzeyinde artış

GONAPEPTYL Nasıl Kullanılır?

Erkeklerde prostat kanserinde 7 gün süreyle günlük 0.5 mg olarak başlanıp 8.günden itibaren günde bir kez 0.1 mg dozu ile uygulamaya devam edilir.

Kadınlarda:

Olgunlaşmamış luteinizan hormonun ani yükselmelerinin önlenmesi ve düzenlenmesi: GONAPEPTYL ile tedavi, adet kanaması döneminin 2. veya 3. günü veya adet kanaması döneminin 21-23. günleri veya adet kanamasının beklenen başlangıcından 5-7 gün önce başlatılmalıdır.

Gonadotropinlerle kontrollü yumurtalık aşın uyanmı GONAPEPTYL tedavisinden yaklaşık 2-4 hafta sonra başlatılmalıdır. Yumurtalık yanıtı klinik olarak izlenmeli ve buna uygun olarak gonadotropinlerin dozu ayarlanmalıdır. Yeterli sayıda yumurtayı taşıyan içi sıvı dolu kese (folikül) uygun boyuta ulaştığında GONAPEPTYL ve gonadotropinle tedavi durdurulur ve son foliküler olgunlaşmayı sağlamak için insan koriyogonadotropin hormonunun tek bir enjeksiyonu uygulanır. Eğer 4 hafta sonra düzenlenme gerçekleşemezse (östradiol hormon düzeyleri veya değişen rahim iç tabakası endometriyumun ultrasonla teşhisiyle belirlenir), GONAPEPTYL tedavisinin kesilip kesilmeyeceği değerlendirilir. Tedavinin toplam uzunluğu genellikle 4-7 haftadır.

İyi huylu rahim tümörleri ve rahim iç tabakasının rahim dışında bulunması (endometriyozis):

Tedavinin süresi genelde en fazla sonucun elde edildiği 3 ile 4 aydır. Kemik yoğunluğu üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurulduğunda geri ekleme tedavisi olmaksızın GONAPEPTYL tedavisi 6 ayı geçmemelidir.

GONAPEPTYL günde bir kez alt karın duvarına deri altı enjeksiyonla uygulanmaktadır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Veri yoktur.

Yaşlılarda Kullanımı

Yapılan çalışmalarda geriatrik problemlerin triptorelin kullanımında sınırlama getirmediği gösterilmiştir.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilere belirli bir doz önerilmemektedir. Klinik bir çalışma ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda triptorelin birikme riskinin düşük olduğunu göstermiştir.

Eğer GONAPEPTYL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GONAPEPTYL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GONAPEPTYL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

GONAPEPTYL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı enjekte etmeyi unutursanız, doktorunuzla konuşmalısınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

GONAPEPTYL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Veri yoktur.

GONAPEPTYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GONAPEPTYL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Genel:

Triptorelin asetat veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa,

Gonadotropin serbestleştirici hormon veya benzerlerine karşı aşın duyarlı iseniz,

Erkeklerde:

Hormona bağlı olmayan prostat bezinde kanseriniz varsa,

Omurilik sinirlerine veya omuriliğe yayılma bulgusu olan prostat kanseriniz varsa,

Er bezleriniz (testisleriniz) ameliyatla alınmışsa,

Kadınlarda:

Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

Ağır kemik erimeniz varsa GONAPEPTYL’i kullanmayınız.

Eğer yukandakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, GONAPEPTYL tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.

GONAPEPTYL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Genel:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa

Depresyon da dahil olmak üzere ruh hali değişimlerine sebep olabilir.

Nadir durumlarda Gonapeptyl, beyin hipofiz bölgesinde kanamalara sebep olabilir.

Eğer ani başağnsı, kusma ya da görme bozukluğunuz olursa doktorunuza hemen

bildirmelisiniz.

Gonapeptyl, kemik kırılma riskini artıran kemik erimesine sebep olabilir. Ancak

kadınların çoğunluğunda bu erime, tedavinin kesilmesinden sonra geri dönüşümlü olabilmektedir.

Eğer ilave olarak kemik erimesi (osteoporoz) riskiniz varsa, Gonapeptyl kullanmadan önce

doktorunuza bildirmelisiniz. Risk faktörleri şunlardır:

Eğer ailenizde kemik erimesi varsa,

Eğer aşın miktarda alkol alıyorsanız, yetersiz besleniyorsanız ve / veya aşın miktarda sigara içiyorsanız,

Kemik dayanıklılığım etkileyen belirli ilaçlar ile tedaviniz varsa.

Erkeklerde:

Prostat kanserinde;

Kemiklerinizde ağrılar varsa veya idrar boşaltma konusunda güçlük çekiyorsanız

Bir ikincil omur veya üriner kanal tümörünüz varsa

Hastalığın semptomlanndan herhangi biri kötüleşirse doktorunuzla irtibat kurunuz.

Aynca epidemiyolojik verilere dayanarak, hastalarda androjen baskılama tedavisi sırasında kalp ve damar hastalıklan riskinde artış veya metabolik değişiklikler (glukoz intoleransı, diyabet vb.) gözlemlenmiştir. Metabolik ve kardiyovasküler hastalık riskiniz yüksek ise tedaviye başlamadan önce doktorunuza mutlaka bilgi veriniz.

Kadınlarda:

Eğer aktif aleıjik durumunuz varsa ya da geçmişte alerjik reaksiyonlannız olduysa,

Eğer Gonapeptyl’i kendiniz uyguluyorsanız, olası aleıjik reaksiyonlann (kaşıntı, deri döküntüsü, ateş) farkında olmalısınız. Olası yan etkiler nelerdir? bölümüne bakınız.

Olgunlaşmamış luteinizan hormonun ani yükselmelerinin önlenmesi ve düzenlenmesinde dikkatli bir şekilde muayeneniz yapılmalıdır. Yardımlı üreme tekniğinde;

Çoklu gebelik,

Gebelik kaybı,

Dış gebelik,

Doğumsal oluşum bozukluğu riskiniz artabilir.

Yumurtalığın aşın uyanlması (OHSS) ve yumurtalıkta kist riskiniz artabilir. Yumurtalığın aşın uyanlması belirtisi aşağıdakiler gibidir:

Yumurtalıklarda belirgin büyüme ve buna bağlı ağn gibi belirtiler,

Laboratuar bulgusu olarak kanda artmış cinsiyet hormonlan,

Kamı ağnsı,

Karında gerginlik,

Ciddi derecede yumurtalık büyümesi,

Kilo artışı,

Nefes zorluğu,

Günlük idrar miktannda azalma,

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Yumurtalıklannızda çok sayıda kistiniz (Polikistik över) olabilir. Ancak yumurtalıklannızın olduğu alanda ağn, hassasiyet artışı şeklinde kendini belli edecek belirtiler vermeyebilir.

Gonadotropinlerle birlikte gonadotropin serbestleştirici hormon benzerlerinin kullanılması tek başına gonadotropinlerin kullanılmasına göre OHSS riskini daha çok artırabilir.

Eğer son enjeksiyonun yapılmasından birkaç gün içinde belirtiler ortaya çıkarsa, doktorunuzu

bilgilendiriniz. Bunlar yumurtalıklarınızda şiddetli olabilecek yüksek seviyelerde aktivitelerin belirtileri olabilir (Olası yan etkiler nelerdir? bölümüne bakınız). Eğer bu belirtiler şiddetli olursa, kısırlık tedavisi sonlandınlmalı ve hastanede tedavi edilmelisiniz.

Bu ilaç ile tedavi edilirken, doktorunuz sizin tedaviye verdiğiniz cevabınızı izlemek için ultrason taraması ve bazen de kan testleri isteyecektir.

Adet kanamanız başladığında OHSS belirtileri genellikle kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Eğer OHSS devam ederse gonadotropin tedavisi kesilmeli ve hastanede tedaviye alınmalısınız.

Tedavi boyunca adet kanamanız olmaz. Ancak ilk ay dışında ara kanamalarınız olursa doktorunuza danışınız. Tedavinin bırakılmasıyla beraber yumurtalıklar İşlevlerine kaldıkları yerden devam ederler. Öm. adet kanamanız en son enjeksiyondan 7-12 hafta sonra yeniden başlayacaktır.

Tedavinin birinci ayı hormonal olmayan doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Aynca adet yeniden başlayana kadar veya başka bir doğum kontrol yöntemi belirlenene kadar son enjeksiyondan 4 hafta sonra doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

İyi huylu rahim tümörlerinin (miyom) tedavisi sırasında rahim boyutunun hızla küçülmesi kanamaya ve kanda mikroplann yayılmasına (sepsis) neden olabilir.

Tedavi sırasında kemik erimesi olabilir. Ancak kemik kaybı tedavi bırakıldıktan 6-9 ay içerisinde düzelir.

Adet kanamalarınız tedavi sırasında devam ediyorsa doktorunuza bildirmelisiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GONAPEPTYL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GONAPEPTYL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GONAPEPTYL hamilelikte kesinlikle kullanılmamalıdır.

Eğer muhtemelen hamileyseniz GONAPEPTYL’i kullanmayınız. GONAPEPTYL tedavisine başlamadan önce hamilelik olup olmadığı doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir. Eğer tedavi süresince hamile olduğunuzu fark ederseniz, GONAPEPTYL’i kullanmaya devam etmeyiniz. GONAPEPTYL ile tedavi süresince hormonal olmayan doğum kontrolü örneğin kondom veya diyafram kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GONAPEPTYL emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Uygulamadan önce ve uygulama süresince emzirmeye ara verilmelidir.

GONAPEPTYL’in araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde ihmal edilebilir düzeyde etkiye sahiptir ya da hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

GONAPEPTYL Etken Maddesi Nedir?

GONAPEPTYL aynı zamanda flakon başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez" olarak kabul edilebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Kullandığınız diğer ilaçlan doktorunuza bildiriniz. Öm. Hipofiz (beyinde bir bez) salgısını etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız hormonal durumunuz izlenmelidir.

Histamin (vücut dokulannda bulunan aleıji ile ilgili kimyasal bir madde) salan ürünler dahil yaygın olarak kullanılan ilaçlarla birlikte etkileşebilme olasılığı nedeniyle kullanmayınız.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GONAPEPTYL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın