Glucobay Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

GLUCOBAY nedir ve ne için kullanılır?

• GLUCOBAY tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.

• GLUCOBAY’ın etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür. GLUCOBAY, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile GLUCOBAY, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.

• GLUCOBAY 30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz-sarıya yakın renkte ve yuvarlaktır. Tabletlerin bir yüzünde ‘G 50’ basılı olup, diğer yüzünde Bayer logosu bulunur.

• GLUCOBAY, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.

• Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLUCOBAY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

GLUCOBAY’ın olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10’dan daha sık):

Gaz

Yaygın (1/10 1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı

Yaygın olmayan (1/100 1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000 1/10000 arası):

Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi) Sarılık

Bilinmeyen:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması Döküntü, kızarıklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık). Karaciğer iltihabı (Hepatit)

Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçları olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. GLUCOBAY ile ilişkisi belirsizdir.

Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

GLUCOBAY Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

Başlangıç: Günde 3 kez bir adet GLUCOBAY 50 mg tablet ya da

Günde 3 kez yarım GLUCOBAY 100 mg tablet Doz daha sonra; Günde 3 kez iki adet GLUCOBAY 50 mg tablet ya da

Günde 3 kez bir adet GLUCOBAY 100 mg tablet’e kadar

çıkartılır.

Ortalama günlük doz 300 mg’dır (3×2 GLUCOBAY 50 mg tablet ya da 3×1 GLUCOBAY 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

GLUCOBAY ağız yoluyla alınır.

Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

GLUCOBAY kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Doktorunuz GLUCOBAY ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer GLUCOBAY ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GLUCOBAY

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GLUCOBAY ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GLUCOBAY şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda GLUCOBAY alındığında 4-6 saat süreyle şeker

içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

GLUCOBAY Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLUCOBAY Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GLUCOBAY Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GLUCOBAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCOBAY Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

• Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,

• Karaciğer sirozunuz varsa,

• Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

GLUCOBAY Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.

• GLUCOBAY’ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

GLUCOBAY İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GLUCOBAY ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GLUCOBAY hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GLUCOBAY emziren annelerde önerilmemektedir. Araç ve makina kullanımı

GLUCOBAY kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GLUCOBAY’ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,

• Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,

• Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,

• Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,

• Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,

• Sindirimi kolaylaştıran enzimler,

• Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLUCOBAY prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın