Genta Ampul Nedir Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullananlar

Genta, etkin maddesi Gentamisin olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.

Genta, aminoglikozit grubu antibiyotiktir.Her kutuda 2 ml’lik 1 adet ampul içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

Genta göğüs, yara ve kan enfeksiyonları gibi çok çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İçindekiler

 1. Genta Yan Etkileri
 2. Genta Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Genta Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?
 4. Genta Etken Maddesi
 5. Genta Kullanıcı Yorumları

Genta Nasıl Kullanılır?

Genta’nın dozu enfeksiyonunuzun ciddiyetine, yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve böbreklerinizin çalışma durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Genta genellikle kas içine uygulanır ancak bazı hastalarda damar içine de uygulanabilir.

 • Böbrek fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük doz, tek veya iki ayrı doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg’dır.

Uygun kan düzeylerinin sağlandığından emin olmak için, kanınızdaki Gentamisin miktarı düzenli olarak ölçülecektir. Gentamisin tedavisi işitme ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

Bazı durumlarda doktorunuz, tedavi öncesinde ve sırasında böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacı ile kan tahlili yaptırmanızı isteyebilir. Bazen ilacın işitmenizi etkileyip etkilemediğini anlamak için işitme testi yaptırmanız istenebilir.

Ven içine uygulanacak ise,

 • direkt damar içine enjekte edilebilir veya serum veya %5 glukoz çözeltisinde çözülerek yavaş enjeksiyon şeklinde infüzyon yolu ile uygulanabilir. Ancak Genta genellikle “kas içine” uygulanır.

Çocuklarda ; Genta kullanımı (1 yaş ve üzeri) ve ergenlerde; önerilen doz günde bir veya iki doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg’dır.

1 ay ile 1 yaş arası bebeklerde; günlük doz, bir veya iki doz halinde uygulanan 4.5-7.5 mg/kg’dır.

1 aya kadar alan bebeklerde; önerilen doz günde tek doz halinde 4.5-7.5 mg/kg’dır.

Yaşlı hastalar Genta’nın etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle yaşlı hastalarda, Gentamisin tedavisi sırasmda, kan ilaç düzeylerinin, böbrek işlevinin takibi için kan tahlili yapılmalı, işitme testleri ile işitme değerlendirilmelidir.

Eğer Genta’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Genta Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202217,5917,59
09.07.202212,8812,88
19.02.20228,48,4
20.02.20216,126,12
19.02.20205,15,1
19.02.20194,564,56
31.05.20183,73,7
19.02.20183,613,61
19.12.20173,143,14
20.02.20172,632,63
26.06.20162,382,38
23.02.20161,421,42
22.02.20161,421,42
04.09.20151,21,2
01.06.20151,161,16
11.04.20151,141,14
10.04.20151,14
Genta Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Genta doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağı için gerekenden fazla doz alma ihtimali çok zayıftır. Ancak böyle bir şüpheniz var ise, doktor ya da hemşirenize sorunuz.

Genta’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Genta Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Genta Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Gentamisin, sodyum metabisülfit, metil paraben ve propil parabene ya da bu kullanma talimatının başında verilen, Genta’mn diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Myastenia Gravis (kas güçsüzlüğüne sebep olan bir hastalık) varsa.

Genta Kullanılmamalıdır.

Genta Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Prematüre bebeklerin tedavisinde,
 • Yaşlı bir hasta iseniz,
 • Böbrekleriniz tam olarak çalışmıyor ise,
 • Şeker hastalığınız var ise,
 • Kulak probleminiz, işitme veya denge bozukluğunuz var ise, kulak enfeksiyonu geçirmiş iseniz veya geçmişte işitmeyi etkileyen bir antibiyotik tedavisi görmüş iseniz,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Genta Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız-

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Kesinlikle, doktorunuzun gerekli gördüğü durumlar dışında hamilelik döneminde Genta’yı kullanmamalısınız.

Emzirme Döneminde Genta Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Gentamisin anne sütüne geçer. Bu nedenle, Genta alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz veya emzirirken Genta kullanmayınız, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

Genta Etken Maddesi Nedir?

Genta sodyum metabisülfıt içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonları ve bronşlan daraltıcı etkisi olabilir.

Genta metil paraben ve propil paraben içerir. Nadir olarak aletjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronşlarda olağanüstü daralmaya neden olabilir.

Bu tıbbi ürün, her 80 mg/2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Genta Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

 • Diğer aminoglikozitler, sefalotin, metisilin gibi böbreklerinizi veya işitmenizi etkileyen ilaçlar,
 • Oral antikoagülanlar olarak isimlendirilen varfarin ve fenindiyon gibi kan sulandırıcı ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar),
 • Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Neostigmin ve pridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç),
 • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Etakrinik asit ve furosemid gibi bazı diüretikler (idrar söktürücüler),
 • Genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin ve süksinil kolin gibi), Botulinum toksini,
 • Bifosfonatlarla (osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar).

Genta Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Genta’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Genta’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyon ani kaşıntı döküntü (kurdeşen), eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazın şişmesi (yutkunmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen) ve bayılacak gibi hissetmek

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu belirtilerden biri sizde mevcut ise, Genta’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Denge bozukluğu, sersemlik hissi
 • İdrara çıktığınızda karşılaştığınız herhangi bir anormallik (idrarınızda kan bulunması veya normalden daha az idrara çıkmanız; bu belirtiler böbreklerinizde bir sorun olduğu anlamına gelebilir.)
 • İşitme problemleri (eğer bu yan etki sizde görülür ise doktorunuz ilacınızın dozunu düşürebilir veya ilacınızı değiştirebilir.)
 • Kas güçsüzlüğü (hareket etmekte zorlanıyorsanız veya yorgun hissediyorsanız)
 • Nefes almada zorluk
 • Kafa karışıklığı
 • Gerçek dışı görüntü veya sesler (halüsinasyonlar)
 • Karın ağrısı ve kramplar ile seyreden kanlı ishal
 • Deri döküntüsü (kurdeşen) veya kaşıntılı olabilen koyu renkli kabarık lekeler Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Depresyon
 • Hasta gibi hissetmeniz veya hasta olmanız (bulantı ve kusma)
 • Ağız içinde yaralar
 • Ateş
 • Boğaz ağrısı

Araç ve makina kullanımı

Araba ve araç kullanma yeteneğinizi etkileyen bir etki ile karşılaşır iseniz araç veya araba kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Genta Kullanıcı Yorumları

İğnesini yaptırdığınızda oluşan acı çok kötü.Bir süre acımaya devam ediyor.

Kullanıcı Yorumu

Böbrek yetmezliği olan hastalar için kullanılmaması gereken bir ilaç.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın