Genotropin Goquick Yan Etkileri Nelerdir?

GENOTROPIN nedir ve ne için kullanılır?

GENOTROPİN GOQUİCT< rekombinant insan büyüme hormonudur (somatropin olarak da adlandırılır). Yapısı, kemiklerin ve kasların gelişimi için gerekli olan doğal insan büyüme hormonuna benzer. Ayrıca yağ ve kas dokularınızın doğru miktarda gelişmesini sağlamaktadır. Rekombinant, insan ve hayvan dokusundan yapılmamış demektir.

Çocuklarda GENOTROPİN GOÇUİCK aşağıdaki büyüme bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Eğer gelişiminiz düzenli değilse ve yeterli büyüme hormonunuz yoksa.
 • Tumer sendromunuz varsa. Tumer sendromu kız çocuklarındaki kromozomal bir hastalıktır ve büyümeyi etkileyebilir. Eğer böyle bir hastalığınız varsa doktorunuz size bunu bildirecektir.
 • Kronik böbrek hastalığınız varsa. Böbrekler normal fonksiyon görme becerilerini yitirmiş olduklarından büyüme etkilenebilir.
 • Doğumda küçük veya çok hafif kilolu iseniz. Eğer dört yaşından itibaren yaşıtlarınızın normal boyunda değilseniz, büyüme hormonu boyunuzun uzamasına yardımcı olabilir.
 • Yetişkinlerde GENOTROPİN GOQUİCK, büyüme hormonu eksikliği belirgin olan kişilerin tedavisinde kullanılmaktadır. Büyüme hormonu eksikliği yetişkinlik çağında başlayabilir veya çocukluktan sonra devam edebilir.

  Çocukluk çağında büyüme hormonu eksikliği için GENOTROPİN GOÇUİCK ile tedavi edildiyseniz, büyüme tamamlandıktan sonra büyüme hormonu durumunuz yeniden kontrol edilecektir. Eğer ciddi büyüme hormonu eksikliğiniz varsa, doktorunuz tedaviye devam etmenizi isteyecektir.

  Bu ilaç sadece, büyüme hormonu tedavisinde uzman ve teşhisinizi koyan bir doktor tarafından uygulanmalıdır.

  4. Eğer iğne koruyucu kullanıyorsanız, iğne koruyucuyu uzatmak için siyah serbestleme düğmesine basın.

  GENOTROPIN Nasıl Kullanılır?

  Doz; vücut ağırlığınıza, tedavi aldığınız hastalığa ve büyüme hormonunun sizde ne kadar etkili olduğunda göre değişir. Herkes farklıdır. Doktorunuz, hem tedavi şemanızı hem de bireyselleştirilmiş GENOTROPIN GOQUİCK dozunuzu, miligram (mg) cinsinden; ya kilogram (kg) başına vücut ağırlığınıza göre ya da metre kare (m2) cinsinden boyunuz ve ağırlığınızla hesaplanan vücut yüzeyi alanınıza göre size önerecektir. Doktorunuza danışmadan kullandığınız dozu ve tedavi programını değiştirmeyiniz.

  Büyüme hormonu yetersizliği olan çocuklar:

  Günde 0.025-0.035 mg/kg ya da günde 0.7-1.0 mg/m kullanılır. Daha yüksek dozlar da kullanılabilir. Büyüme hormonu yetersizliğinin, ergenlik dönemine girildiğinde de devam etmesi durumunda, fiziksel gelişme tamamlanana kadar GENOTROPIN GOQUİCK tedavisi sürdürülmelidir.

  Tumer sendromlu çocuklar:

  Günde 0.045-0.050 mg/kg ya da günde 1.4 mg/m kullanılır.

  Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar:

  Günde 0.045-0.050 mg/kg ya da günde 1.4 mg/m2 kullanılır. Büyüme hızının çok yavaş olması durumunda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. Altı aylık tedaviden sonra doz ayarlaması gerekebilir.

  Beklenenden küçük ya da zayıf doğan ve büyüme bozukluğu olan çocuklar:

  Günde 0.035 mg/kg ya da günde 1.0 mg/m kullanılır. Son boya ulaşılana kadar tedaviye devam edilmesi önemlidir. Yanıt vermiyorsanız ya da son boya ulaştıysanız ve büyümeniz durduysa, bir yıldan sonra tedavi sonlandırılmalıdır.

  Büyüme hormonu yetersizliği olan erişkinler:

  Çocukluk döneminizde aldığınız tedaviden sonra GENOTROPİN GOQUİCK kullanmaya devam ediyorsanız, günde 0.2-0.5 mg ile başlamalısınız. Bu doz, kan testi sonuçlarına ve bununla beraber klinik yanıt ile yan etkilere göre aşamalı olarak arttırılabilir ya da azaltılabilir.

  Büyüme hormonu yetersizliğiniz erişkin dönemde başladıysa, günde 0.15-0.3 mg ile başlanmalıdır. Bu doz, kan testi sonuçlarına ve bununla beraber klinik yanıt ile yan etkilere göre aşamalı olarak arttırılabilir ya da azaltılabilir. Günlük idame doz, nadiren günde 1.0 mg’den yüksektir. Kadınlarda, erkeklere göre daha yüksek doz uygulanması gerekebilir. Dozaj, 6 ayda bir izlenmelidir. 60 yaşın üzerindeki bireyler günde 0.1-0.2 mg’lik dozla başlamalıdır ve bu doz, bireysel ihtiyaçlara göre yavaş şekilde arttırılmalıdır. Minimum etkin doz kullanılmalıdır. İdame doz, nadiren 0.5 mg’den yüksektir. Doktorunuzun verdiği talimatlara uyunuz.

  GENOTROPİN GOQUİCK deri altına enjeksiyon içindir. Yani, kısa bir enjeksiyon iğnesiyle derinin hemen altındaki yağlı dokuya enjekte edilmelidir. Doktorunuz, size GENOTROPİN GOQUİCK’i nasıl kullanmanız gerektiğini göstermiştir. GENOTROPİN GOQUİCK’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde enjekte ediniz. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Lütfen GENOTROPİN GOÇUİCK kullanımı konusunda daha detaylı bilgi için bu kullanma talimatının sonunda yer alan “Kullanım Kılavuzu”na bakınız. Kalemi kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde kullanmalısınız.

  Kalem enjeksiyon cihazını kullanırken, karıştırmadan önce iğneyi çevirerek takınız. Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanmalısınız. İğneleri tekrar kullanmayınız.

  Enjeksiyonun hazırlanması:

  Enjeksiyondan yarım saat önce GENOTROPİN GOQUİCK’ i buzdolabından çıkarabilirsiniz. Böylece yavaşça ısınmasını sağlarsınız, bu da enjeksiyonunuzu daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

  GOÇUİCK kalemi, hem büyüme hormonu hem de çözücü sıvıyı içeren iki bölmeli kartuştan oluşmaktadır. Büyüme hormonu ve çözücü sıvı kartuş tutucu döndürülerek karıştırılır. Ayrı bir cihaz gerekli değildir. (Detaylandırılmış basamaklar için kullanım kılavuzuna bakınız).

  Toz çözülene kadar GOÇUİCK kalemi öne arkaya 5-10 kez yavaşça eğerek tozu çözünüz.

  GENOTROPİN GOQUİCK’ i karıştırırken kalemi çalkalamayın. Yavaşça karıştırın. Çözeltiyi hızla çalkalamanız büyüme hormonunun köpürtebilir ve aktif maddeye zarar verebilir. Çözeltiyi kontrol ediniz ve çözelti bulanıksa veya içinde partiküller varsa enjekte etmeyiniz.

  GENOTROPİN GOÇUİCK’ in enjekte edilmesi:

  İlk olarak ellerinizi yıkamayı ve derinizi temizlemeyi unutmayınız.

  Büyüme hormonunuzu her gün yaklaşık aynı saatte enjekte ediniz. En uygun zaman uyku zamanıdır, çünkü hatırlaması kolaydır. Aynı zamanda, geceleri büyüme hormonunun daha yüksek seviyede olması doğaldır.

  Çoğu insan uyluk veya kalçaya enjeksiyon yapar. Doktorunuz tarafından gösterilen yere enjeksiyon yapın. Enjeksiyon bölgesinde derinin yağlı dokuları büzülebilir. Bundan kaçınmak için her seferinde enjeksiyon için farklı bir yer seçin. Bu şekilde, enjeksiyon sırası tekrar aynı yere geldiğinde deriniz ve derinizin altındaki bölgenin normale dönmüş olmasını sağlamış olursunuz.

  Enjeksiyonunuzdan hemen sonra GENOTROPİN GOQUİCK’i buzdolabına koymayı unutmayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği: Kronik renal (böbrek) yetmezliği olan çocuklar ile ilgili bilgi yukarıda verilmiştir. Karaciğer yetmezliğine ilişkin mevcut veri bulunmamaktadır.

  Eğer GENOTROPİN GOQUİCK’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GENOTROPIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GENOTROPIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Enjekte etmeniz gerekenden fazlasını enjekte ettiyseniz, en kısa sürede doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz. Kan şekeri düzeyiniz çok düşebilir ve ardından çok yükselebilir. Güçsüz, ağır, uykulu ya da “kendinizde değilmiş gibi” hissedebilirsiniz ve bayılabilirsiniz.

  GENOTROPIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  En iyisi, büyüme hormonunuzu düzenli şekilde kullanmanızdır. Bir dozu almayı unutursanız, sonraki enjeksiyonu ertesi gün normal saatinde yapınız. Atladığınız enjeksiyonları kaydediniz ve sonraki kontrolünüzde doktorunuza bildiriniz.

  GENOTROPIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  GENOTROPİN GOÇUİCK kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başla sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tüm ilaçlar gibi, GENOTROPİN GOQUİCK içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Enjekte edilen büyüme hormonuna karşı antikorlar oluşabilir ancak bu antikorlar, büyüme hormonunun etki göstermesini engellemez.

  Çocuklarda:

 • Enfeksiyon bölgesinde geçici kızarıklık, kaşınma ya da ağrı.
 • Erişkinlerde:

 • Uyuşma / karıncalanma,
 • Kollarda ve bacaklarda sertlik, eklem ağrısı, kas ağrısı,
 • Su tutulması (tedavinin başlangıcında kısa bir süre için parmaklarda ya da ayak bileklerinde şişkinlik olarak görülür). Bu semptomlar tedavinin başlangıcında görülebilir ancak kendiliğinden ya da dozaj azaltıldığında kaybolur.
 • Erişkinlerde görülen bu yaygın yan etkiler, tedavinin ilk aylarında başlayabilir ve kendiliğinden ya da size uygulanan doz azaltıldığında geçer.

  Yaygın olmayan:

  Çocuklarda:

 • Uyuşma / karıncalanma,
 • Kollarda ve bacaklarda sertlik, eklem ağrısı, kas ağrısı,
 • Su tutulması (tedavinin başlangıcında kısa bir süre için parmaklarda ya da ayak bileklerinde şişkinlik olarak görülür).
 • Erişkinlerde:

 • Ellerde ya da koltuk altlarında ağrı ya da yanma hissi (Karpal Tünel Sendromu olarak bilinir)
 • Seyrek:

 • Tip 2 diabetes mellitus,
 • Kafa içi basınçta artış (şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları ve kusma gibi semptomlara neden olur)
 • Çok seyrek:

 • Lösemi
 • Enjeksiyon bölgesi çevresinde deri pürüzlü ya da yumrulu hale gelebilir ancak her seferinde farklı yere enjeksiyon uygularsanız bu durum oluşmaz.

  Koruyucu madde metakrezol nedeniyle oluşabilen çok nadir bir yan etki, enjeksiyon bölgesine yakın kasların iltihabıdır. Doktorunuz sizde bu durumun oluştuğunu doğrularsa, metakrezol içermeyen bir GENOTROPİN ürünü (MiniQuick) kullanmalısınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya bu etkilerden herhangi birisi ciddi bir hal alırsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  GENOTROPİN GOQUİCK’in saklanması

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  GENOTROPİN GOQUİCK’i, ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, ilgili ayın son gününü ifade eder.

  Tozu sıvı ile karıştırmadan önce, büyüme hormonunuzu son kullanma tarihine kadar buz dolabında (2°C ila 8°C) saklamaksınız. Bu süre zarfında, en fazla 4 haftaya kadar 25°C’nin altında (oda sıcaklığında) saklayabilirsiniz.

  GENOTROPİN GOQUİCK ışığa hassastır. GENOTROPİN GOQUİCK ışıktan uzak tutulmalı ve dış kabında saklanmalıdır.

  Tozu sıvı ile karıştırdıktan sonra, GENOTROPİN GOQUİCK’i ışıktan korumak için kalemi, kutusu içinde, 4 haftaya kadar buzdolabında (2°C ila 8°C) saklamaksınız.

  GENOTROPİN GOQUİCK’ i dondurmayınız ya da buzlanmaya maruz bırakmayınız. Donması durumunda kullanmayınız.

  İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Artık kullanmayacağınız ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz.

  İğneleri veya boş kalemi asla çöple atmayın. İğne ile işiniz bittiğinde dikkatlice bir köşeye ayırmalısınız, böylece kimse kullanamaz ya da batıramaz. Hastanenizden ya da büyüme kliniğinden özel ‘iğne’ koruyucuları alabilirsiniz.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GENOTROPİN GOQUİCT< ’ i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

  Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy İstanbul Tel : (0-212)310 70 00 Faks : (0-212)310 70 58

  Üretici:

  Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co KG Ravensburg / Almanya Bu kullanma talimatı……tarihinde onaylanmıştır, (gün/ay/yıl)

  GENOTROPİN GOQUİCK 36 IU (12 mg) Enjeksiyonluk Solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem

  KULLANIM KILAVUZU

  Önemli Bilgi

  Lütfen GENOTROPİN GOQUİCK’İ kullanmadan önce bu talimatları okuyun.

  Eğer aldığınız doz ya da Genotropin ile tedaviniz ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da hemşirenize bildirin.

  GENOTROPİN GOQUİCK nedir?

  GENOTROPİN GOQUİCT< enjeksiyonluk solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalemdir. Kalemdeki Genotropin, sadece bir kez, yeni bir kaleme başladığınızda karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra tek bir kalem, 28 gün boyunca kullanılabilir. Kartuşları asla değiştirmemelisiniz. Kalem boşaldığı zaman yeni bir kalem kullanmaya başlayınız.

  Kalemde doz hafızası vardır. Doz yeni bir kalem üzerinde ayarlanır. Daha sonra kalem her enjeksiyon için aynı dozu verir. Kalemi iğne koruyucusu ile ya da koruyucusuz kullanabilirsiniz.

  GENOTROPİN GOQUİCK’İ kullanmadan önce

 • Doktor ya da hemşirenizden kalem kullanım eğitimini alın.
 • Kullanmanız gereken dozu ve kalemin parçalarını bilin.
 • Mor enjeksiyon düğmeli kalem aldığınızdan emin olun.
 • Ellerinizi yıkayın.
 • Yeni GENOTROPİN GOQUİCK’i Ayarlama ve Kullanım Adım 1. İğnenin takılması

  a. Öncelikle kalemin beyaz kalem kapağını çekin.

  b. Yeni iğnenin mührünü çıkartın.

  c. Kartuş tutucu kılıfı sıkıca tutun (Şekil 1)

  d. İğneyi kartuş tutucu ucuna yerleştirin.

  e. Kalemin üzerine iğneyi yavaşça döndürerek takın. Çok fazla sıkmayın.

  f. İğnenin üzerindeki ambalajı dış ve iç iğne kapaklarını çıkartmayın.

  Adım 2. Genotropin’ in karıştırılması

  a. Kalemi A bölümü size dönük olmak üzere iğne ucu yukarıya gelecek şekilde tutun (Şekil 2).

  b. B bölümünü çentik içine girerek ilk klik sesini çıkartana kadar kartuş tutucuyu kalem içinde sıkıca çevirin.

 • Kalemi yavaşça bir yandan diğer yana yatırın. Kalemi çalkalamayın. Çalkalamak büyüme hormonuna zarar verebilir.
 • c. Kartuş içindeki sıvının berrak olduğunu kontrol edin. Tozun tümü çözünmelidir.

 • Eğer değil ise, kalem birkaç kez bir yandan diğer yana yavaşça çevrilir.
 • d. Sıvıyı tekrar kontrol edin. Berrak olduğundan emin olun.

 • Eğer sıvı berrak ise, 3.adıma geçin.
 • Eğer sıvı hala bulanık ise ya da sıvı içerisinde herhangi bir toz görürseniz, yeni bir kalem kullanın.
 • Adım 3. Havasının çıkarılması

  a. Dış iğne kapağını çıkartın. Bunu atmayın, iğneyi çıkarmak üzere saklayın. (Şekil 3a)

  b. İç iğne kapağını çıkartın.

  c. Kalemi, iğne ucu yukarı gelecek şekilde tutun.(Şekil 3b)

  d. Sıkışmış herhangi bir havanın üstten çıkması için kartuş tutucuya hafifçe vurun.

  e. C bölümünü çentik içine girerek ilk klik sesini çıkartana kadar kartuş tutucuyu kalem içinde sıkıca çevirin.

  • İç iğne kapağının etrafından biraz sıvı çıkabilir.

  Adım 4. iğne Koruyucunun takılması (isteğe bağlı)

  a. İğne koruyucunun siyah kapağını çıkartın.(Şekil 4a)

  • Eğer iğne koruması dışarıdaysa, yerine yerleşip klik sesi duyana kadar itin.

  b. Bir eliniz ile kalemi mor logonun altından tutun. Diğer elinizle, iğne koruması altında iğne koruyucuyu tutun.(Şekil 4b)

  c. Kalem üzerinde mor logo ile iğne koruyucu üzerine siyah logoyu birbirine denk gelecek şekilde ayarlayın. İğne koruyucu kalem üzerine uygun şekilde yerleşene kadar dikkatli bir şekilde itin.

  Adım 5. Kalemin hazırlanması

  a. İç iğne kapağı yukarı çekilerek çıkarılır ve atılır.(Şekil 5a)

  b. 0.3 mg’a ayarladığınızı hafıza penceresinden kontrol edin.

  c. Gri ayar düğmesini klik sesi kesilene kadar ok yönünde çevirin. (Şekil 5b)

  d. Kalemi iğne yukarıyı gösterecek şekilde tutun. (Şekil 5c iğne koruyucu ile birlikte ve koruyucusuz olarak göstermektedir.)

  e. Mor enjeksiyon düğmesine sıvı çıkana kadar basın.

  f. Eğer sıvı “e” adımında çıkmazsa, bu bölümdeki adımları b’den e’ye kadar iki kez daha tekrarlayın.

  g. Eğer sıvı hala çıkmazsa, kalemi kullanmayın.

  • Daha fazla bilgi için Sorular ve Cevaplar bölümüne bakın.

  h. Eğer iğne koruyucu kullanırsanız, siyah düğmeye basarak iğne koruyucuyu serbest bırakın (Şekil 5d)

  Adım 6. Dozun ayarlanması

  • Dozu ayarlamak için siyah halkayı kullanın. Dozu ayarlarken, gri ayar düğmesinin dönmemesine dikkat edin.

  a. Siyah halkayı Şekil 6’da gösterildiği şekilde tutun.

  b. Beyaz gösterge sizin dozunuzu işaret edene kadar siyah halkayı çevirin. Doktorunuz ya da hemşireniz size uygun olan dozu söyler.

  c. Eğer çevirirken beyaz gösterge sizin dozunuzu geçerse, doğru dozu ayarlamak için siyah halkayı hemen geri döndürün.

  d. Kendi dozunuzu ayarladıktan sonra doktor ya da hemşireniz size bildirene kadar bu dozu değiştirmeyin.

  Not: Eğer siyah halka dönmezse, klikler durana kadar mor enjeksiyon düğmesine basın. Daha sonra, siyah halkayı kullanarak kendi dozunuzu ayarlamaya devam edin (ayrıca daha fazla bilgi için Sorular ve Cevaplar bölümüne bakın)

  Adım 7. Enjeksiyon için dozun hazırlanması

  a. Gri ayar düğmesini klik sesi durana kadar ok yönünde çevirin.(Şekil 7a)

  b. Siyah kol üzerinde yazan sizin dozunuz beyaz gösterge ile yan yana gelmelidir.

  c. Siyah kol üzerinde yazılı olan doz ile hafıza penceresinde ayarlanan dozun aynı olduğunu kontrol edin. Şekil 7b’de görüldüğü gibi.

  d. Eğer dozlar aynı değilse, gri ayar düğmesini ok yönünde döndüğünde klik sesi çıkarmadığından emin olana kadar döndürün.

  Adım 8. Enjeksiyonun verilmesi

  a. Doktorunuzun ya da hemşirenizin söylediği şekilde enjeksiyon yerini hazırlayın.

  b. Kalemi enjeksiyon yerinin üstüne tutun.

  c. Kalemi iğne deri üzerine batacak şekilde itin.

  d. Başparmağınızı kullanarak, klikler bitene kadar mor enjeksiyon düğmesine aşağı doğru bastırın.(Şekil 8)

  • İğneyi deriden çıkarmadan önce 5 saniye sayın. Sayarken başparmağınızla düğmeye hafifçe baskı uygulamaya devam edin.

  e. Kalemi deriden düz bir şekilde çıkartın.

  Adım 9: İğnenin çıkartılması; Kalemin kapatılması ve saklanması Adım 9a: İğne koruyucusu ile birlikte

  a. İğne koruyucusunun ucuna iğne dış kapağını yerleştirin.(Şekil 9a)

  b. İğne koruyucusu uygun bir şekilde kilitlenene kadar iğne kapağını koruyucu içine itin.

  c. İğne kapağını kullanarak iğneyi yerinden sökün ve kullanılmış iğneler için hazırlanmış olan kap içine atın.

  d. İğne koruyucuyu kalemden ayırın.

  e. Siyah kapağı iğne koruyucu üzerine yerleştirin. Kalemi buzdolabında saklayın.

  a. İğneye dokunmayın.

  b. İğneyi iğne dış kapağı ile dikkatli bir şekilde kapatın. (Şekil 9b)

  c. İğne kapağını kullanarak iğneyi döndürerek çıkartın ve kullanılmış iğneler için hazırlanmış kap içine atın.

  d. Beyaz kapağı kaleme takın. Kalemi buzdolabında (2°C-8°C’ de) saklayın.

  GENOTROPIN GOQUICK’in Günlük Kullanımı

  2. Yeni bir iğne takın.

  1. İğne koruyucudan siyah kapağı çıkarın veya kalemden beyaz kapağı çıkarın.

  • İğne koruyucusu ile

 • Eğer iğne koruyucu serbest kalırsa, bunu içeriye doğru geri itin.
 • Kartuş tutucu uca yeni bir iğne takın.
 • • İğne koruyucusuz

  • Kartuş tutucu uca yeni bir iğne takın.

  3. Her iki iğne kapağını da çıkartın. Dıştaki iğne kapağını iğneyi çıkarmak üzere saklayın.

  GENOTROPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GENOTROPIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Somatropine ya da GENOTROPİN GOQUİCK’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
 • Aktif tümörünüz (kanser) varsa. GENOTROPİN GOQUİCK kullanmaya başlamadan önce, tümörlerinizin büyümesi durdurulmuş olmalıdır ve tümör tedaviniz tamamlanmış olmalıdır.
 • Çok hastaysanız (örneğin açık kalp cerrahisi ardından komplikasyonlar, batın cerrahisi, akut solunum yetmezliği, kaza travması ya da benzer durumlar). Önemli bir ameliyat geçirecekseniz ya da geçirdiyseniz veya herhangi bir nedenle hastaneye yattıysanız, doktorunuza söyleyiniz ve sizinle ilgilenen diğer doktorlara büyüme hormonu kullandığınızı hatırlatınız.
 • • Büyümenin uyarılması için GENOTROPİN GOQUİCK reçete edilmiş, ancak büyümeniz sonlandıysa (kapalı epifızler)

  GENOTROPIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Diyabet gelişimi açısından risk altındaysanız, GENOTROPİN GOQUİCK tedavisi sırasında doktorunuzun kan şekeri düzeyinizi izlemesi gerekecektir.
 • Diyabetiniz varsa, GENOTROPİN GOQUİCK tedavisi sırasında kan şekeri düzeyiniz yakından izlenmelidir ve diyabet tedavisinde kullandığınız ilaçların dozunu değiştirmeniz gerekip gerekmediğine karar vermesi için sonuçlan doktorunuzla tartışmalısınız.
 • • GENOTROPİN GOQUİCK tedavisine başladıktan sonra bazı hastaların tiroid hormonu tedavisine başlaması gerekebilir.

 • Tiroid hormonu tedavisi alıyorsanız, tiroid hormonu dozunuzun ayarlanması gerekebilir.
 • Büyümenin uyarılması için büyüme hormonu kullanıyorsanız ve yürürken topallıyorsanız ya da büyüme hormonu tedaviniz sırasında kalçanızda ağrı nedeniyle topallamaya başladıysanız, doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.
 • Kafa içi basıncınız artarsa (güçlü bir baş ağrısı, görme bozuklukları veya kusma yaşarsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Doktorunuz, koruyucu madde olan metakrezol nedeniyle enjeksiyon bölgesine yakın kaslarda enflamasyon (iltihap/yangı) geliştiğini doğrularsa, metakrezol içermeyen bir GENOTROPİN ürünü (MiniQuick) kullanmalısınız.
 • Geçmiş bir tümör (kanser) ardından büyüme hormonu yetersizliği için GENOTROPİN GOQUİCT< kullanıyorsanız, tümör tekrarı açısından düzenli olarak muayene edilmelisiniz.
 • Kronik renal (böbrek) yetmezliği olan çocuklar:

 • GENOTROPİN GOQUİCT< tedavisine başlamadan önce, doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı ve büyüme hızınızı incelemelidir. Böbrek hastalığınız için tıbbi tedaviye devam edilmelidir. Böbrek naklinden sonra GENOTROPİN GOQUİCT< tedavisi durdurulmalıdır.
 • Küçük ya da çok zayıf doğan çocuklar:

 • Çok küçük ya da çok zayıf doğduysanız ve 9 12 yaşlarındaysanız, doktorunuzdan puberteye ve bu ürünün kullanımına özgü öneri isteyiniz.
 • Doktorunuz, tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında her yıl, kan şekeri ve insülin düzeylerinizi kontrol edecektir.
 • Büyümeniz sona erene kadar tedaviye devam edilmelidir.
 • “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  GENOTROPIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GENOTROPIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız, GENOTROPİN GOQUİCK’i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  GENOTROPIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün, doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu tibbi ürün, doz başına 40 mg mannitol ihtiva etse de, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Diyabet tedavisine yönelik ilaçlar,
 • Tiroid hormonları,
 • Sentetik adrenal hormonlar (kortikosteroidler),
 • Cinsiyet hormonları (örn. östroj enler),
 • Siklosporin (nakilden sonra bağışıklık sistemini zayıflatan bir ilaç)
 • Epilepsinin kontrol altına alınmasına yönelik ilaçlar (antikonvülzanlar) kullanıyorsanız, doktorunuza bildirmelisiniz.
 • GENOTROPIN GOQUICK prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–

  Yorum yapın