Gemzar (Kemoterapi) Nedir Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullananlar

Gemzar ambalajı, toz içeren cam bir flakon ve çözücü içeren bir ampulden oluşur. Toz halinde bulunan Gemzar beyaz ila kırık beyaz arası renktedir. Ampul içindeki çözücü ile karıştırılarak hazırlanan çözelti berrak renksiz ila açık saman rengi arasındadır.

Gemzar sitotoksik bir ilaçtır. Sitotoksik ilaçlar kanser hücreleri de dahil olmak üzere bütün bölünen hücreleri öldürür.

İçindekiler

 1. Gemzar Yan Etkileri
 2. Gemzar Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Gemzar Nasıl Kullanılır?
 4. Gemzar Kullananlar Nelere Dikkat Etmeli?
 5. Gemzar Kullanıcı Yorumları

Gemzar Ne İçin Kullanılır?

Gemzar, mesane kanseri, akciğer kanseri (‘Küçük Hücreli Dışı’ tipi), pankreas kanseri, meme kanseri ve över (yumurtalık) kanseri hastalarının tedavisinde kullanılır.

Gemzar Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Gemzar’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Gemzar’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Durdurulamayan kanamanız varsa (diş eti, burun veya ağızda veya herhangi bir bölgede kanama), kırmızımsı veya pembemsi renkte idrara çıkma, sebepsiz morarma olursa (kandaki trombosit (pıhtı hücresi) sayısının normalden daha az olabilmesine bağlı olarak),
 • Yorgunluk, halsizlik varsa veya kolayca nefesiniz daralıyorsa veya solgun görünüyorsanız (kırmızı kan hücrelerinin sayısının normalden daha az olmasına bağlı olarak) (çok yaygın),
 • Hafif ve orta şiddette deri döküntüsü, kaşıntı ya da ateş varsa (alerjik reaksiyonlar) (çok yaygın),
 • 38°C veya daha yüksek ateş, terleme veya diğer enfeksiyon belirtileri varsa (febril nötropeni olarak da bilinen ateş ile birlikte beyaz kan hücrelerinin sayısının normalden daha az olmasına bağlı olarak) (yaygın),
 • Ağzınızda ağrı, kızarıklık, şişme veya yara varsa (yaygın),
 • Düzensiz kalp atışı (aritmi) varsa (yaygın olmayan),
 • Aşırı yorgunluk ve zayıflık, purpura ya da deride kanayan küçük alanlar (morluklar), akut böbrek yetmezliği (düşük idrar çıkışı/ ya da idrar çıkışının olmaması) ve enfeksiyon belirtileri (hemalotik üremik sendromu) varsa. Ölüme sebep olabilir, (yaygın olmayan),
 • Solunum problemleriniz varsa (İnfüzyondan hemen sonra yaygın olarak görülen hafif solunum problemleri kısa zamanda geçer, bununla birlikte yaygın olmayan veya seyrek olarak daha ciddi akciğer problemleri görülebilir),
 • Ciddi göğüs ağrısı (miyokart enfarktüsü) varsa (seyrek),
 • Kırmızı renkli kaşıntılı cildi içeren ciddi deri döküntüsü, eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudak ya da ağız ve boğazın şiştiği (yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde) ciddi hipersensitivite/aleıjik reaksiyon, hırıltı, hızlı kalp atışı veya baygınlık hissi varsa (anafılaktik reaksiyon) (çok seyrek),
 • Küçük kan damarlarınızdan dokuya sıvı sızıntınız olabileceğinden, genelleşmiş bir şişkinlik, nefes darlığı veya kilo alımı (kapiller kaçış sendromu) (çok seyrek)
 • Görme bozukluğuyla birlikte baş ağrısı, konfüzyon, nöbetler (posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu) varsa (çok seyrek),
 • Deride kaşıntı ile birlikte ciddi döküntü, kabarma ve soyulma (Stevens Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz) varsa (çok seyrek).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Gemzar’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Gemzar ile görülen diğer yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

Yaygın Yan Etkiler

 • Akyuvar sayısının az olması,
 • Nefes almada güçlük,
 • Kusma,
 • Bulantı,
 • Saç dökülmesi,
 • Karaciğer problemleri: anormal kan testi sonuçlarında bulunmuştur,
 • İdrarda kan,
 • Anormal idrar testleri: idrarda protein,
 • Ateş dahil soğuk algınlığı benzeri semptomlar,
 • Bilekler, el parmakları, ayaklar, yüzün şişmesi (ödem)
 • İştahsızlık (anoreksi),
 • Baş ağrısı,
 • Uykusuzluk,
 • Uyuklama,
 • Öksürük,
 • Burun akıntısı,
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Kaşıntı,
 • Terleme,
 • Kas ağrısı,
 • Sırt ağrısı,
 • Ateş,
 • Güçsüzlük,
 • Üşüme,
 • Bilirubin artışı.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Akciğer hava keselerinin yaralanması (interstisyel pnömoni),
 • Hırıltılı solunum (havayollarının spazmı),
 • Akciğerlerin yaralanması (anormal akciğer grafısi/taraması),
 • Kalp yetmezliği,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Karaciğer yetmezliği dahil ciddi karaciğer hasarı,
 • İnme.

Seyrek Yan Etkiler

 • Düşük kan basıncı,
 • Deride soyulma, ülser veya kabarcık oluşumu,
 • Deride pullanma ve ciddi kabartı,
 • Enjeksiyonun yapıldığı bölgede reaksiyonlar,
 • Solunum yetmezliğine sebep olan ciddi akciğer iltihabı (Yetişkin Solunum Sıkıntısı Sendromu),
 • Daha önce radyoterapi uygulanmış ciltte ortaya çıkabilecek ciddi güneş yanığına benzeyen döküntü (radyasyon çağrışımı),
 • Akciğerlerde sıvı,
 • Radyasyon terapisi ile ilişkili akciğer hava keselerinin yaralanması (radyasyon toksisitesi),
 • El ve ayak parmaklarında gangren,
 • Kan damarlarında iltihaplanma (periferal vaskülit),
 • Bir enzim olan Gama Glutamil Transferazda (GGT) artış.
 • Artmış kan pulcuğu (platelet) sayısı,
 • Kan akışının azalmasının neden olduğu kalın bağırsak duvarında iltihap (iskemik kolit).
 • Düşük hemoglobin seviyesi (anemi), beyaz kan hücrelerinin sayısının normalden daha az olması ve düşük kan pulcuğu sayısı kan testi ile belirlenebilir.

Bu belirti ve/veya durumlardan herhangi birisi sizde olabilir. Bu yan etkilerden herhangi biri başınıza gelmişse en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.

Eğer bu yan etkilerden herhangi biri hakkında endişeniz varsa lütfen doktorunuzla konuşun.

Gemzar Güncel Fiyat Listesi

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
01.12.2016159,53
28.01.2016159,53
04.09.2015159,53126,83
01.06.2015154,06122,48
11.04.2015151,25120,24
10.04.2015151,25
Gemzar Güncel Fiyat Listesi

Gemzar Nasıl Kullanılır?

Normal doz vücut yüzey alanınızın her metrekaresi başına 800 1250 miligram olacak şekilde hesaplanır. Doktorunuz veya hemşireniz gerekli miktarı uygun veniniz içine 30-60 dakika süresinde enjekte edecektir.

Enjeksiyonlarınızın uzunluğu veya sıklığı hastalığınıza bağlıdır. Belirli aralıkları takip eden haftalık enjeksiyonlarla ‘tedavi kürleri’ uygulanır.

 • Akciğer veya mesane kanseri: İki veya üç hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. Gemzar tedavinize başka bir ilaç olan sisplatin de eklenebilir.
 • Pankreas kanseri: Yedi hafta boyunca, haftada bir kez enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. İki haftanın ardından yine haftada bir kez olmak üzere üç hafta boyunca Gemzar enjeksiyonları yapılacaktır.
 • Meme kanseri: İki hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. Gemzar ile tedaviniz devam ederken tedavinize başka ilaçlar (paklitaksel) da eklenebilir.
 • Över kanseri: İki hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. Gemzar ile tedaviniz devam ederken tedavinize karboplatin eklenebilir.

Hemşireniz boyunuzu ve kilonuzu ölçerek bu ölçümler doğrultusunda vücudunuzun yüzey alanını hesaplayacaktır. Doktorunuz vücudunuzun yüzey alanı büyüklüğünü kullanarak sizin için uygun olan doza karar verecektir.

Toz halindeki Gemzar ile ampul içindeki çözücü karıştırılarak çözelti hazırlanır. Hazırlanan bu çözelti daha sonra bir torba veya pompadan bir tüp ve iğne yoluyla damarlarınızdan birine 30 dakika 1 saatlik süreyle verilir. Bu uygulamaya ‘intravenöz infüzyon’ denir.

Eğer klinik dışında tedavi görüyorsanız bütün randevularınıza gitmeniz önemlidir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Gemzar Kullanımı

 • Hafif derecede karaciğer yetmezliği ve hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği durumunda doktorunuz tedavinizi yakından takip edecek, gerektiğinde tedavinizin kesilmesini isteyecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Gemzar ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer Gemzar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Gemzar’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gemzar doktor veya hemşire tarafından uygulanacağından, ilacın fazla miktarda verilmesi pek muhtemel değildir. Ancak size uygulanan ilacın çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, hemen doktor veya hemşireye söyleyiniz.

Gemzar Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Gemzar Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Gemsitabin’e ya da Gemzar’m içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
 • İleri derecede karaciğer veya böbrek probleminiz mevcutsa,
 • Hamile iseniz,
 • Emziriyorsanız

Gemzar Kullanılmamalıdır.

Gemzar Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Uzun süreli veya çok sayıda (haftada birden fazla) infüzyon uygulanması yan etkilere sebep olabilir.
 • Gemzar ve diğer sitotoksik ilaçların çoğu kemik iliği hücrelerini etkileyebilir. Bu hücreler yeni kan hücreleri üretmek için çok hızlı bölünürler. Gemzar tedavisi sırasında sizden kan örnekleri alınacak ve her farklı tip kan hücrelerinin (trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan), beyaz kan hücreleri ve kırmızı kan hücreleri) miktarları analiz edilecektir. Eğer kan hücrelerinin miktarı çok düşükse doktorunuz dozu değiştirmeye veya tedaviyi kesmeye karar verebilir. Kemik iliğiniz yeni hücreler ürettikçe kan hücrelerinin miktarı çok geçmeden artacaktır.
 • Herhangi bir böbrek veya karaciğer rahatsızlığı (hepatit, alkolizm, karaciğer kanseri) yaşadıysanız veya yaşamaktaysanız. Karaciğer ve böbrekleriniz Gemzar’ın vücuttan atıhmım sağladığından bu organlarınızın normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için test yapılacaktır. Test sonuçlarına göre gerektiğinde doktorunuz tedavinin kesilmesine karar verebilir.
 • Gemzar tedavisiyle ilişkili akciğerlerde bazen ciddi etkilerrapor edilmiştir. Bu etkilerin nedenleri bilinmemektedir. Akciğer ödemi, akciğer hava keselerinin yaralanması, solunum yetmezliğine sebep olan ciddi akciğer iltihabı gibi etkiler gözlenebilir. Eğer bu gibi etkiler oluşursa, doktorunuz tedavinin kesilmesine karar verebilir. Erken destekleyici bakım, durumun düzeltilmesinde yardımcı olacaktır.

Gemzar kullanmadan önce doktorunuza, hemşirenize veya hastane eczacınıza söylemeniz gerekenler;

 • Karaciğer, kalp ve damar hastalığınız varsa daha önce bu hastalıkları geçirdiyseniz ya
 • da böbreklerinizle ilgili bir probleminiz varsa lütfen doktorunuza veya hastane eczacınıza söyleyiniz, Gemzar kullanmamanız gerekebilir. Yakın zamanlarda geçirilmiş ya da almayı planladığınız radyoterapiniz varsa lütfen doktorunuza söyleyiniz, Gemzar ile kullanımı sonucu erken veya geç radyasyon reaksiyonu olabilir.
 • Yakın zamanda aşı olmuş iseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz, aşının Gemzar ile yakın zamanda uygulanması kötü etkilere neden olabilir.
 • Bu ilaçla tedavi sırasında konfüzyonla birlikte baş ağrısı, nöbetler ya da görmede değişiklikler gibi semptomlar görülürse derhal doktorunuzu arayınız. Bu, çok seyrek görülen sinir sistemi yan etkisidir (posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu).
 • Eğer solunum güçlüğü yaşarsanız veya çok güçsüz hissederseniz ve çok solgunsanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz, bu böbrek yetmezliğinin veya akciğerlerinizle ilgili bir sorunun işareti olabilir.
 • Vücut genelinde bir şişkinlik (ödem), nefes darlığı (kısa kısa nefes alıp verme) veya kilo alımı yaşarsanız lüften doktorunuza söyleyiniz, bu kılcal kan damarlarınızdan dokuya sızan sıvının işareti olabilir.
 • Erkek hastaların Gemzar ile tedavi sırasında ve tedavi sonrasında 6 aya kadar çocuk sahibi olmamaları gerekir. Tedaviniz sırasında veya tedavi bitimini takip eden 6 ay içinde çocuk sahibi olmak isterseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedavinize başlamadan önce, sperm saklama hakkında danışmanlık almak isteyebilirsiniz.
 • Gemzar ile tedavi sırasında kadın hastalara hamile kalmamaları, tedavi eden doktorun uyarılması ve tedavi sonrası gebe kalınması tavsiye edilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Gemzar Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gemsitabinin hamilelik ve bebeğiniz üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa Gemzar kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Gemzar Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gemzar’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde Gemzar ile tedavinin mutlak gerekli olduğu durumlarda, tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

Gemzar Etken Maddesi Nedir?

Gemzar içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz etki beklenmez.

Gemzar 1 g flakon lmmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Mannitol içerir, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Gemzar Kullanılır mı?

Tüm tümör tiplerinde Gemzar’ın tedavi edici dozlarında radyasyonla birlikte güvenli uygulaması için ideal doz rejimi henüz belirlenmemiştir. Yakın zamanda aşı olmuş iseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz, aşının Gemzar ile yakın zamanda uygulanması kötü etkilere neden olabilir.

Araç ve makina kullanımı

Gemzar özellikle alkol aldıysanız uykulu hissettirebilir. Gemzar tedavisinin uykulu hissetmenize neden olmadığından emin olana kadar motorlu araç ve makineleri kullanmayınız.

Gemzar Kullanıcı Yorumları

Pankreas kanserinin tedavisinde standart olarak kullanılan bir ilaçtır.Tedaviye ek olarak kullanılır.

Kullanıcı Yorumu

Kişiye göre değişmesiyle beraber yan etki olarak griple sınırlı kaldı.Kullanımı sırasında metabolizmaya dikkat edilmelidir.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın