Gemysetin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

GEMYSETIN nedir ve ne için kullanılır?

 • GEMYSETİN, etkin madde olarak her bir tüpte 0,05 g Kloramfenikol mikronize içermektedir.
 • GEMYSETİN Duyu Organları, Oftalmolojik İlaçlar, Antienfektifler, Antibiyotikler, Kloramfenikol-oftalmik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • GEMYSETİN, kaygan sarı merhemdir. Her bir karton kutu; 5 g’lık oftalmik pomat içermektedir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GEMYSETIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

  Aşağıda verilen yan etkilerin sıklıkları eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir. Kan ve lenf sistemi hastalıkları

  Çok seyrek: Hematolojik olaylar (kemik iliği depresyonu, aplastik anemi ve ölüm)

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Geçici iritasyon, yanma, batma, kaşıntı ve dermatit gibi duyarlılık reaksiyonları

  Gri bebek sendromu: düşük kan basıncı, kusma, dudakların mavi, derinin gri renk olması.

  GEMYSETIN Nasıl Kullanılır?

  Erişkinler ve 2 yaş üzeri çocuklar:

  Eğer sadece göz merhemini kullanıyorsanız, günde 3 ile 4 defa hasta olan göze yaklaşık olarak 1 cm uygulayınız.

  Eğer gün içerisinde kloramfenikol göz damlası ve gece göz merhemi kullanıyorsanız, GEMYSETİN pomatı yalnız gece yatmadan önce uygulayınız.

  Tedavi süresi 5 gündür.

  GEMYSETİN yalnız göz üzerine uygulama içindir. GEMYSETİN, alt göz kapağı ile göz arasındaki boşluğa uygulanır.

  Ellerinizi yıkayınız.

  Tüpün kapağını açınız.

  Başınızı arkaya eğiniz.

  Elinizi sürmeden, alt göz kapağınızın içine 1 cm merhem sürünüz.

  Gözünüzü kapatınız.

  Merhemin taşan kısmını temiz bir peçete ile siliniz.

  Kullandıktan sonra hemen merhem tüpünün kapağını kapatınız.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaşın üzerinde olan hastalar için özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olanlarda özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olanlarda özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Eğer GEMYSETİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GEMYSETIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GEMYSETİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GEMYSETIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  GEMYSETIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift uygulama yapmayınız.

  GEMYSETİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  GEMYSETIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GEMYSETIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Kloramfenikole veya GEMYSETİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz var ise,
 • Ailenizde veya sizde aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma) dahil, kan diskrazisi (kan hücrelerinin yapımında bozukluk olan hastalıklar) öyküsü var ise kullanmayınız.
 • GEMYSETIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Göz içinde şiddetli ağrınız varsa,
 • Görme bozukluğunuz varsa,
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumunuz (fotofobi) varsa,
 • Olağandışı göz bebeği görünümü varsa,
 • Gözde bulanıklığınız varsa,
 • Göz çevresinde veya yüzde şişliğiniz veya ağrınız varsa,
 • Geçen ay içerisinde göz iltihabınız (konjonktivit) olduysa,
 • Göz içi basıncınız yüksekse (glokom hastalığı),
 • Göz kuruluğu sendromunuz varsa,
 • Göz yaralanması varsa,
 • Gözünüzde yabancı cisim şüphesi varsa,
 • Halen göz merhemleri veya göz damlaları kullanıyorsanız,
 • Son 6 ayda göz ameliyatı geçirmiş veya lazer tedavisi olduysanız
 • Kontakt lens kullanıyorsanız, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız. Kontakt lensinizi tedavi süresince ve tedavi tamamlandıktan 24 saat sonrasına kadar takmayınız.

  GEMYSETIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GEMYSETIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • GEMYSETİN hamilelikte kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Kloramfenikol anne sütüne geçmektedir. Emzirilen çocuk üzerindeki olası zararlı etkiler nedeniyle GEMYSETİN emzirme süresince kullanılmamalıdır.
 • Araç ve makina kullanımı

 • GEMYSETİN size uygulandığında görmede geçici bulanıklığa yol açabilir. Bu nedenle, görme yeteneğiniz netleşinceye kadar araç ve makine kullanılmamalıdır.
 • GEMYSETIN Etken Maddesi Nedir?

  GEMYSETİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karsı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer,

 • Kemik iliği işlevlerini baskılama eğilimli diğer ilaçlardan eş zamanlı olarak kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Başka bir pomat veya damla kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • GEMYSETIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın