Galvus Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Galvus, ağız yolu ile kullanılan, kan şekerini düşüren ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Galvus, 28, 56 ve 180 tablet içeren alüminyum blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Her bir tablet 50 mg vildagliptin etkin maddesi içerir.

Galvus, yalnızca diyet ve egzersizle kontrol altına alınamayan şeker hastalığının (Tip 2 diyabetin) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kan şeker düzeyinin kontrol altına alınmasına yardım eder.

Şeker hastalığı (Tip 2 diyabet), vücudunuzun yeterli miktarda insülin üretemediği ya da üretilen insülin doğru şekilde çalışmadığında gelişir. Hastalık ayrıca, çok fazla glukagon adı verilen hormonun üretildiği durumlarda da gelişebilir.

İnsülin, özellikle yemeklerden sonra olmak üzere kanınızdaki şeker düzeyinin düşürülmesine yardım eden bir maddedir. Glukagon, karaciğerde şeker üretimini tetikleyerek kan şekeri düzeyinin yükselmesine neden olan bir maddedir. Bu maddelerin her ikisi de pankreas tarafından üretilir.

Galvus, pankreasın daha fazla insülin ve daha az miktarda glukagon üretmesini sağlar. Bu şekilde, kan şeker düzeyinin kontrol altında tutulmasına yardım eder.

Doktorunuz Galvus’u size kan şeker düzeyinin tek başına kullanılan bir ilaçla kontrol altına alınamadığı durumlarda başka bir kan şekerini düşüren ilaç ile kombinasyon şeklinde kullanmak üzere reçete edecektir.

Galvus’un Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Galvus’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Acil dikkat gerektiren bazı tıbbi belirtiler:

Galvus’un tek başına veya diğer bir ilaç (metformin veya sülfonilüre grubu) ile birlikte (kombinasyon) kullanıldığında oluşabilecek yan etkiler:

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Anjiyoödem olarak adlandırılan ciddi alerjik bir reaksiyona işaret eden, yüzde, dilde ya da boğazda şişme, yutkunma zorluğu, solunum güçlüğü, aniden başlayan döküntü ya da kurdeşen
 • Karaciğer hastalığına (hepatit) işaret eden, gözlerde ve/veya deride sarı renk, mide bulantısı, iştah kaybı ya da idrar renginde koyulaşma
 • Şiddetli üst karın ağrısı (olası iltihaplı pankreas belirtisi)
 • Baş ağrısı, uyuklama hali, güçsüzlük, sersemlik, zihin karışıklığı, çabuk öfkelenme, açlık hissi, hızlı nabız, terleme, asabi hissetme (‘hipoglisemi’ adı verilen kanda kan şekeri düşüklüğünün olası semptomları)

Bu belirtiler görüldüğünde lütfen Galvus almayı durdurunuz ve doktorunuzla konuşunuz.

Galvus ile metformin birlikte kullanıldığında oluşabilecek yan etkiler

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik hali
 • Mide bulantısı
 • Kan şekeri düzeyinde azalma Yaygın olmayan:
 • Yorgunluk

Galvus ile sülfonilüre grubu bir ilaç birlikte kullanıldığında oluşabilecek yan etkiler: Yaygın:

 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik hali
 • Yorgunluk
 • Düşük kan şekeri
 • Kabızlık

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Burun akıntısı
 • Boğaz ağrısı

Galvus ile glitazon grubu bir ilaç birlikte kullanıldığında oluşabilecek yan etkiler: Yaygın:

 • Kilo artışı
 • Eller, ayak bilekleri veya ayaklarda şişkinlik (ödem)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • Kan şekeri düzeyinde azalma

Galvus tek başına kullanıldığında oluşabilecek yan etkiler:

Yaygın Yan Etkiler

 • Sersemlik hali Yaygın olmayan:
 • Baş ağrısı
 • Kabızlık
 • Ellerde, ayak bileklerinde ya da ayaklarda şişme (ödem),
 • Eklem ağrısı
 • Kan şekeri düzeyinde azalma Çok seyrek:
 • Boğaz ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Ateş
 • Galvus, metformin ve bir sülfonilüre ile birlikte kullanılırken oluşabilecek yan etkiler: Yaygın:
 • Sersemlik
 • Titreme
 • Yorgunluk
 • Düşük kan şekeri
 • Aşırı terleme.
 • Galvus ile insülin birlikte kullanılırken (metformin ile veya metforminsiz) oluşabilecek yan etkiler:
 • Baş ağrısı
 • Üşüme
 • Bulantı
 • Düşük kan şekeri
 • Mide ekşimesi (reflü)
 • Yaygın olmayan:
 • İshal
 • Gaz

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Kaşıntılı kurdeşen
 • Pankreas iltihabı
 • Derinin soyulmuş olduğu alanlar ve kabarcıklar
 • Kas ağrısı

Galvus Nasıl Kullanılır?

Kullanılması gereken Galvus dozu hastanın durumuna bağlı olarak değişir. Tam olarak kaç tablet Galvus almanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir.

Genellikle kullanılan Galvus dozu:

Galvus’u sülfonilüre isimli başka bir ilaçla birlikte kullanıyorsanız günde bir doz olarak sabahları 50 mg, ya da

Galvus’u tek başına, metformin veya glitazon isimli başka bir ilaçla birlikte, metformin

ve bir sülfonilüre ya da insülin ile kombinasyon halinde kullanıyorsanız sabah 50 mg ve akşam 50 mg olmak üzere günde 100 mg

Orta derecede ya da şiddetli böbrek hastalığınız varsa veya diyaliz tedavisi alıyorsanız günde bir doz olmak üzere sabah 50 mg

Galvus’u her gün, doktorunuzun size kullanmanızı söylediği süre boyunca kullanmaya devam ediniz. Bu tedaviyi uzun bir süre devam ettirmeniz gerekebilir. Doktorunuz tedavinin sizde istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek üzere durumunuzu düzenli olarak izleyecektir.

Doktorunuz size söylemedikçe Galvus kullanmayı bırakmayınız.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Galvus’u ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda sorularınız varsa, doktorunuza danışınız.

Uygulama Yolu ve Metodu

Galvus yalnızca ağızdan kullanım içindir.

Tabletleri bütün olarak, bir bardak su ile yutunuz. Tabletler çiğnenmemeli, ezilmemeli ve bölünmemelidir.

Galvus aç ya da tok karnına alınabilir.

Değişik Yaş Grupları

Çocuklar ve ergenlerde kullanım:

Galvus’un çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu nedenle Galvus’un söz konusu hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Galvus Kullanımı

Galvus, 65 yaş ve üstü kişilerde erişkinlerdeki ile aynı dozda kullanılabilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz Galvus ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü Galvus tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Orta ya da ileri derecede böbrek yetmezliği ya da son dönem böbrek yetmezliği (ESRD) bulunan hemodiyaliz hastalarında önerilen Galvus dozu, günde bir defa 50 mg’dır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Galvus kullanılması önerilmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Galvus’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Galvus 2 Doz Alınır ?

Galvus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Galvus’u Kullanmayı Unuttuysanız

İlacınızı her gün aynı saatlerde, tercihen sabahları almanız önerilir. Galvus almayı unutursanız, anımsar anımsamaz alınız. Bunun ardından bir sonraki dozu gereken zamanda alınız. Ancak ilacı almayı unuttuğunuzu, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte anımsarsanız, unuttuğunuz dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Galvus ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Galvus tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Galvus Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Vildagliptine ya da Galvus’un içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız).

Galvus Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Orta derecede ya da ileri derecede böbrek hastalığınız varsa,

Daha önce Galvus kullandıysanız ve yan etkiler (karaciğer hastalığı) nedeniyle bırakmak zorunda kaldıysanız, yeniden Galvus kullanmamalısınız.

Karaciğer hastalığınız varsa karaciğer fonksiyon testleri ve anomali oluşması durumunda tedavi kesilmelidir.

Diyaliz hastası iseniz,

Kalp yetmezliğiniz varsa (Doktorunuz rahatsızlığınızın derecesine göre Galvus’u reçete edip etmeme kararı verecektir.)

Şeker hastalığına bağlı deri yaraları şeker hastalığının sık görülen sonuçlarından biridir. Doktorunuz ya da hemşireniz tarafından verilen deri ve ayak bakımı tavsiyelerine uyunuz. Ayrıca, Galvus kullanırken ortaya çıkan kabarcık ya da yaralar konusunda özellikle dikkatli olmanız tavsiye edilmektedir.

Galvus insülinin yerine geçemez. Dolayısıyla, tip 1 diyabetiniz (tip 1 şeker hastalığı) varsa yani vücudunuz insülin üretmiyorsa.

Sülfonilüre olarak bilinen (diyabet için kullanılan başka bir ilaç) ilacı alıyorsanız (doktorunuz, kan şekerindeki düşüşün önüne geçme amacıyla, Galvus ile birlikte aldığınız sülfonilüre dozunu düşürmek isteyebilir).

Bu durumlar sizin için geçerli ise Galvus kullanmadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya diyabet hemşireniz ile görüşünüz.

Pankreatit (Pankreas iltihabı) ciddi, yaşamı tehdit eden tıbbi bir durum olabilir. Eğer kusma ile birlikte olan veya olmayan ciddi ve inatçı karın ağrısı yaşarsanız pankreatitiniz olabilir, Galvus’u kesip doktorunuza başvurunuz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Galvus’un Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

Galvus’u aç ya da tok kamına alabilirsiniz.

Hamileyken Galvus Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız Galvus kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Hamilelik sırasında Galvus kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirirken Galvus Kullanıır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Galvus’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Galvus tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve Makina Kullanımı

Galvus kullanırken baş dönmesi gelişebilir. Bu nedenle, araç veya makine kullanımından kaçınmalısınız.

Galvus’un İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Galvus, süt şekeri (laktoz) adı verilen bir madde içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Galvus, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Galvus Kullanımı

Başka ilaçlar (örneğin tiyazidler, kortikosteroidler, tiroid hastalığı ilaçlan ve sinir sistemini etkileyen belirli bazı ürünler ile birlikte sülfonilüreler, meglitinidler ve biguanidler sınıfı olarak adlandırılan kan şekerini düşüren ilaçlar) alıyorsanız doktorunuz Galvus dozunuzu değiştirmek isteyebilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.