Gadovist Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

GADOVIST nedir ve ne için kullanılır?

• GADOVIST, yalnızca tanı amaçlı olarak, manyetik rezonans görüntülemede toplardamar içine uygulanan bir kontrast maddedir. Manyetik rezonans görüntüleme, su moleküllerinin normal ve normal olmayan dokulardaki davranışının görüntülenmesi ile elde edilir.

• 1 ml çözelti içerisinde 604.72 mg etkin madde (gadobutrol) içermektedir.

• GADOVIST, renksiz cam şişede 30 ml’lik ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.

• GADOVIST, erişkinler, ergenler, 2 yaş ve üzerindeki çocuklarda; beyin, omurilik, karaciğer, böbrekler ve damarların manyetik rezonans görüntülenmesi (MRG) için kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GADOVIST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. :1000 hastanın birinden az görülebilir. :10.000 hastanın birinden az görülebilir. :Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Aşağıdakiler seyrek ancak ciddi etkilerdir:

• Aşırı duyarlılık/ alerjik: reaksiyonlar: (ör, ağır alerji benzeri reaksiyon ab, dolaşımsal kolaps (şok)ab, solunum durmasıab, bronş boşluğunun daralması a, morarmaa, ağız ve boğazda şişlika , gırtlakta şişlika, düşük tansiyonb, kan basıncında artışa, göğüs ağrısıa, döküntü, yüzde ödem, mukozalarda, deri altındaki dokularda ya da bir iç organda alerjik şişme a, gözde iltihapa, göz kapağında ödema, ateş basması, aşırı terlemea, öksürüka, hapşırmaa, yanma hissia, solgunluk)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GADOVIST’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın yan etkiler

• Baş ağrısı

• Bulantı

Yaygın olmayan yan etkiler

• Baş dönmesi, tat bozukluğu, uyuşma

• Kan damarlarının genişlemesi

• Nefes darlığıb

• Kusma

• Kızarıklık, kaşıntı (yaygın kaşıntı dahil), döküntü (yaygın küçük, düz, kırmızı lekeler, küçük deriden kabarık ve çevresi sınırlı lezyonlar, kaşıntılı döküntü dahil)

• Uygulama yerinde tahrişc, sıcaklık hissi

Seyrek

• Bilinç kaybı, nöbet, koku alma bozukluğu

• Kalp hızında artış,çarpıntı

• Tansiyon düşüklüğü

• Ağızda kuruma

• Keyifsizlik, üşüme

Çok seyrek

• Kan dolaşım bozukluğu

• Al basması

• Solunum durması

• Bronşların daralması

• Morarma

• Öksürük

• Aksırma

• Ağız-yutak yolunun şişmesi

Bilinmiyor

• Kalp durmasıb

• Bilinmiyor: Başlıca cilt ve bağ dokularının kalınlaşmasına yol açan bir hastalık olan nefrojenik sistemik fibroz (NSF)

a yalnızca pazarlama sonrası gözetim sırasında tanınan aşırı duyarlılık / anafilaktoid reaksiyonlar (sıklığı bilinmiyor)

b yaşamı tehdit eden ve/veya ölümcül olgular bildirilmiştir.

c Uygulama yeri reaksiyonları (çeşitli türlerde) aşağıdaki terimleri kapsamaktadır: enjeksiyon yerinde kan ve lenf sıvısının dışarı sızması, uygulama yerinde yanma, uygulama yerinde soğukluk, uygulama yerinde ılıklık, uygulama yerinde kızarıklık veya döküntü, uygulama yerinde ağrı, uygulama yerinde kan toplanması.

GADOVIST Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

GADOVIST damar yoluyla uygulanır. Doktorunuz GADOVIST’i uygun şekilde uygulayacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Klinik çalışmalarda yaşlı (65 yaş ve üzeri) ile daha genç hastalar arasında güvenlilik veya etkililik açısından genel farklılıklar gözlemlenmemiştir, bildirilen diğer klinik deneyimlerde yaşlı ile genç hastalar arasında yanıtlar açısından farklılıklar tanınmamıştır. Doz ayarlamasının gerekli olmadığı kararına varılmıştır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer yetmezliği: Gadobutrol (etkin madde) vücuttan, yalnızca böbrekler tarafından değişmemiş bir biçimde atıldığından, doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği: Doktorunuz böbrek yetmezliğinin durumuna göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Ayrıca GADOVIST, enjeksiyon aralıkları 7 günden azsa tekrarlanmamalıdır.

Eğer GADOVIST ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GADOVIST

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GADOVIST kullanımında doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı durumunda doktorunuz gerekli tedaviyi uygulayacaktır, kalp ve böbreklerinizin uygun şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir.

GADOVIST ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GADOVIST Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GADOVIST Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GADOVIST yalnızca bir kez uygulanmaktadır.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

GADOVIST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GADOVIST Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• GADOVIST aktif madde ya da bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

GADOVIST Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Belirgin heyecan, gerginlik ve ağrınız varsa,

• Daha önce kontrast maddelere karşı reaksiyon verdiyseniz,

• Şu anda veya eskiden alerjiniz (örn., saman nezlesi, kurdeşen) veya bronşiyal astımınız varsa,

• Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu veya akut böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Ağır kalp ve damar hastalığınız varsa,

• Nöbetlere neden olan beyin rahatsızlığınız varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GADOVIST hamilelik sırasında zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gadobutrol’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. GADOVIST içeren bir tetkike ihtiyaç duyduğunuzda emzirmeyi kesmenize gerek yoktur. GADOVIST önerilen dozda kullanıldığında bebek üzerinde hiçbir etki beklenmemektedir.Hayvan çalışmaları, GADOVIST uygulamasından sonra çok az miktarda etkin maddenin (gadobutrol) anne sütüne geçtiğini göstermektedir ve bebek anne sütüyle çok az miktarda almaktadır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

GADOVIST Etken Maddesi Nedir?

GADOVIST, doz başına (70 kg ağırlığında kişi için ortalama miktara göre) 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer ilaçları konu alan etkileşim çalışmaları yürütülmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GADOVIST prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın