Gabaset İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

GABASET nedir ve ne için kullanılır?

• GABASET diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara (epilepsi) ve sinir liflerinin hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılır.

(Rt

• GABASET , 50 tablet içeren ambalajlarda bulunur, her tablet 800 mg gabapentin içermektedir.

• GABASET , değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusu hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ağrı hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı, kramp girmesi, ağrı, karıncalanma, hissizlik, uyuşma gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

(S)….

Tüm ilaçlar gibi GABASET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GABASET kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Bu yan etkiler seyrek görülmelerine rağmen ciddi olabilir.

• Dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi (bunlar, ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri olabilir)

• Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağrısı ve/veya güçsüzlük hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.

• Sürekli karın ağrısı, bulantı ve kusma (bunlar, akut pankreatit (ani pankreas iltihabı) belirtileri olabilir)

Aşağıda yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya kullanma talimatında yer almayan yan etkilerden birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Diğer yan etkiler şunlardır:

Çok yaygın yan etkiler (10 kişide l’den fazla kişiyi etkileyebilen)

• Baş dönmesi

• Koordinasyon eksikliği

• Viral enfeksiyon

• Uyuşuk hissetme

• Yorgun hissetme

• Ateş

Yaygın yan etkiler (10 kişide l’den az kişiyi etkileyebilen)

• Yüz, gövde veya kol veya bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar (Konvülsiyonlar)

• Sarsıntılı hareketler

• Konuşma güçlüğü

• Hafıza kaybı

• Titreme

• Uyuma güçlüğü

• Baş ağrısı

• Ciltte hassasiyet

• Hissetmede azalma

• Koordinasyon güçlüğü

• Olağandışı göz hareketleri

• Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması

• Akciğer iltihabı

• Solunum yolu enfeksiyonu

• İdrar yolu enfeksiyonu

• Enfeksiyon

• Kulakta iltihaplanma

• Düşük akyuvar (lökosit) sayımlan

• İştahsızlık

• İştah artışı

• Başkalanna karşı kızgınlık

• Zihin karışıklığı

• Duygu durumunda değişiklikler

• Depresyon

• Kaygı/endişe

• Sinirlilik hali

• Düşünme güçlüğü

• Bulanık görme

• Çift görme

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

• Yüksek kan basıncı

• Yüz kızarması veya kan damarlarında genişleme

• Nefes almada zorluk

• Bronşit

• Boğaz ağnsı

• Öksürük

• Burun akıntısı veya burunda kuruluk

• Kusma

• Bulantı

• Dişle ilgili sorunlar

• Dişeti iltihabı

• İshal

• Karın ağrısı,

• Hazımsızlık

• Kabızlık

• Ağızda veya boğazda kuruluk

• Gaz (flatülans)

• Yüzde şişkinlik

• Morarma

• Döküntü

• Kaşıntı

• Akne

• Eklem ağrısı

• Kas ağrısı

• Sırt ağrısı

• Seyirmeler

• Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu)

• Bacaklar ve kollarda şişkinlik

• Yürüme güçlüğü

• Güçsüzlük

• Ağrı

• Rahatsız hissetme

• Grip benzeri belirtiler

• Beyaz kan hücrelerinde düşüş

• Kilo artışı

• Kaza sonucu yaralanma, kemik kırılması, sıyrık.

Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.

Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişide l’den fazla kişiyi etkileyebilen):

• Kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

• Harekette azalma

• Çok hızlı kalp atışı

• Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik

• Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar

Pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:

• Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma

• Pankreas iltihabı

• Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sarılık)

• Hayal görme (Halüsinasyonlar)

• Sertlik, kıvranma ve sarsıntılı hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar

• Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma güçlüğü, bulantı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı

• Meme dokusunda aılış, memelerde büyüme

• Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma

• Şeker hastalarında kan şekerinde dalgalanmalar

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson Sendromu)

• Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforme)

• Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem)

• Saç dökülmesi (alopesi)

• Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)

• Kulak çınlaması (tinnitus)

GABASET Nasıl Kullanılır?

GABASET* kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

GABASETR almaya doktorunuz kullanmamanızı söyleyinceye kadar devam ediniz. Sara (epilepsi):

ĞÖ

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda GABASET kullanımı:

Tabletleri önerilen sayıda alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz günde maksimum 3600 mg olacak şekilde dereceli olarak artırılabilir. Doktorunuz bu dozu 3′ e bölünmüş bir şekilde örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan almanızı söyleyecektir.

Yetişkinlerde sinir dokusu hasarına bağlı gelişen ağrı (nöropatik ağrı):

GABASET tabletleri doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mg’ a kadar artırılabilir ve doktorunuz bu dozu 3′ e bölünmüş bir şekilde örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamları almanızı söyleyecektir.

GABASET* sadece ağız yoluyla (oral) kullanım içindir.

GABASET’i yeterli miktarda içecek ile birlikte çiğnemeden alınız.

Çocuklarda Kullanımı

(R)

6-12 yaş arasındaki çocuklarda GABASET kullanımı:

Çocuğunuza verilmesi gereken, doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecektir. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg gibi düşük bir başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte doz dereceli olarak artırılır.

6 yaş ve üzerindeki çocuklarda, etkili gabapentin dozu günde 25-35 mg/kg’ dır. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

İlacın günlük dozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, örneğin sabah bir doz, öğleden sonra bir doz ve akşam bir doz şeklinde alınır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa GABASET ‘i normal dozunda kullanabilirsiniz.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek sorunlarınız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptınyorsanız doktorunuz size farklı bir doz şeması/veya doz reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sorunu olanlarda çalışma yapılmamıştır.

Eğer

GABASET ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GABASET

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GABASET ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, baş dönmesi, çift görme, konuşmada güçlük, sersemleme ve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Hastanenin hangi ilaçlan aldığınızı kolaylıkla belirleyebilmesi için kullanmadığınız tüm tabletleri kutusu ve kullanma talimatlarıyla birlikte yanınıza alınız.

GABASET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki doz alma zamanız gelmediyse, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GABASET Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, GABASET* kullanmaya devam ediniz. Eğer tedaviniz sonlandırılmaya karar verilirse, bunun dereceli olarak ve en az bir haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

«v

Aniden veya doktorunuz söylemeden GABASET almayı sonlandırırsanız nöbet, ağrı ve rahatsızlık hissi oluşması riski artar.

Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağrı. terleme ve göğüs ağrısı. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımı konusunda başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GABASET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GABASET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Gabapentin veya GABASET’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa.

• Yeni başlayan, ani pankreas iltihabınız (akut pankreatit) varsa.

GABASET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Böbrek problemleriniz varsa.

• Kanınızın temizlenmesi için kan diyalizi (hemodiyaliz) oluyorsanız kas ağrısı ve/veya güçsüzlük gelişmesi durumunda doktorunuza söyleyiniz.

• Sürekli mide ağrısı şikayeti, bulantı ve tekrarlayan kusma gelişirse, kendinizi hasta hissediyorsanız veya hasta iseniz hemen doktorunuza başvurunuz, bunlar yeni başlayan, ani veya hemorajik pankreas iltihabı belirtileri olabilir.

• Doktorunuzla konuşmadan GABASET* kullanmayı bırakmayınız. İlacın ani kesilmesi kesintisiz sara nöbetleri (status epileptikus) gibi yan etkilere neden olabilir.

• Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi GABASET* alırken, nöbet sıklığınızda artış ve yeni nöbet tipleri oluşuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

• Küçük dalma nöbeti (absanslar) dahil olmak üzere karma nöbetleriniz varsa.

• 36 haftadan daha uzun tedavi alacaksanız.

• Morfin tedavisi alıyorsanız, doktorunuz uyku hali (somnolans) gibi merkezi sinir sistemi depresyonu belirtileri açısından sizi dikkatle izleyecektir. Gerekirse GABASET* veya morfin dozunu azaltacaktır.

65 yaşın üzerinde iseniz uyku hali, kol ve bacaklarda ödem (periferik ödem), kuvvetsizlik/güçten düşme ortaya çıkabilir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), saldırgan (agresif) davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve özellikle yorulmama ve hiperaktivite (hiperkinezi) oluşmuştur. Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.

Gabapentin gibi antiepileptiklerle tedavi gören az sayıda insanda kendilerine zarar verme veya intihar düşünceleri gelişmiştir. Bu tip düşünceleriniz olduğunda, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz.

Gabapentin tedavisi sırasında ciddi, yaşamı tehdit edici eozinofıli (kanda eozinofıl adı verilen bir tür alerji hücresi sayısında artış) ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü adı verilen aşırı duyarlılık belirtileri görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, döküntü veya ateş ve lenfadenopati gibi aşın duyarlılık belirtisi olabilecek belirtilerin ciddi bir medikal olay habercisi olabileceği ve bu gibi olayların acilen bildirilmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GABASET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GABASET* yemekle birlikte veya yemekten bağımsız bir şekilde alınabilir.

GABASET kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir. Alkol GABASET* kullanımı

sırasında yan etki oluşma riskini artırabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GABASET , doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamile olduğunuzu söylerse bu ilacı, bebeğiniz ve sizin için ciddi sonuçlara neden olabileceğinden aniden kesmeyiniz.

GABASET* kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuz ile temasa geçiniz. Çocuk doğurma çağında olan kadınlar, etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GABASET’in etkin maddesi gabapentin anne sütüne geçmektedir. Bebeğe etkisi bilinmediğinden doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe emzirirken GABASET kullanımı önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

GABASETK baş dönmesi, sersemlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler oluşursa, araç ve makine kullanmanızı etkileyip etkilemediğinden emin olmadıkça, bu aktiviteleri yapmayınız.

GABASET Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar GABASET ‘in etkisini değiştirebilir veya

GABASET diğer ilaçlar ile aynı zamanda alındığında tek başına diğer ilaçların etkililiğini azaltabilir. Bunlar aşağıdaki ilaçlan kapsar:

(K) •

• Morfin GABASET ‘in etkisini arttırabildiğinden, morfin içeren ilaçlar alıyorsanız, doktor

veya eczacınıza başvurunuz.

(fi)

• Eğer GABASET ile alüminyum veya magnezyum içeren antasitler eş zamanlı olarak kullanılırsa, GABASET’ in mideden emilimi azalabilir. Bu nedenle, GABASET’in bir antasit ilaç alımından en erken 2 saat sonra kullanılması önerilmektedir.

• GABASET* bazı laboratuar testlerini etkileyebilir, idrar testi gerektiğinde

GABASET

kullandığınızı doktor veya hastanedeki görevlilere söyleyiniz.

• Mevcut tedavinize ilave olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece kendi kendinize GABASET* kullanmayınız.

• Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir. Gabapentin, noretindiron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkisini bozmaz. GABASET^’in diğer sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) ve ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçlan ile etkileşime girmesi durumu doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.

• Alkol ya da merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar, GABASET’in merkezi sinir sistemi ile ilgili uykuya eğilim hali (somnolans) ve hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi) gibi bazı yan etkilerini şiddetlendirebilir.

• Simetidin ile birlikte kullanımı, gabapentinin böbreklerden atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında böbreklerden atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GABASET prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın