Fluzamed Kullanım Amacı Nedir?

Fluzamed opak beyaz renkli gövde ve opak açık yeşil kapaklı kapsül içerisinde beyaz renkli toz içeren kapsüllerdir.

Fluzamed, antifungal adı verilen bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

Fluzamed, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için de kullanılabilir. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.

Bu ilaç size doktorunuz tarafından aşağıdaki mantar enfeksiyon türlerini tedavi etmek için verilebilir.

Mukozal pamukçuk, ağızda veya boğazda enfeksiyon. Normal veya bağışıklık fonksiyonları bozulmuş hastalar tedavi edilebilir.

Deri enfeksiyonları (örn. Ayak mantarı, mantar hastalığı, kaşıntı)

Aşağıdakilerden kaynaklanan iç (sistemik) fungal enfeksiyonlar:

Kan dolaşımı, vücut organları (örn. kalp, akciğerler), karın zarı, kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar, göz veya idrar yolunda bulunan Candida Cryptococcus, örn. menenjit ve akciğer ve deri gibi diğer bölgelerdeki enfeksiyonlar

Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklarında Aşağıdakiler için de size Fluzamed verilebilir.

Bir mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek (bağışıklık sisteminiz düzgün çalışmıyorsa). Habis hastalık sebebiyle hücre öldürücü kanserde ilaç tedavisi veya kanserde ışın tedavisi uygulaması sonucu mantar enfeksiyonlara zemin hazırlayan hastalarda mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde.

Cryptococcus’’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek (AIDS hastalarında)

Fluzamed Nasıl Kullanılır?

Flukonazolun günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır. Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler veya laboratuvar testleri aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü önlemek için; AİDS’li ve kriptokoksik menenjit idame tedavi gerekir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir:

Mukozal pamukçuk doz, enfeksiyonun bulunduğu bölgeye bağlıdır.

7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50 mg. Dozlar bazen 100 mg’a artırılır.

Mantar deri enfeksiyonları

2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir)

Sistemik mantar enfeksiyonları

Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta boyunca günde bir kez 200-400 mg veya gerekirse daha uzun süre. AIDS hastasıysanız, doktorunuz nüksü önlemek için tam primer kürden sonra ilacı günde 200 mg olarak süresiz kullanabilir.

Mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için

Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde bir kez 50-400 mg. Sistemik enfeksiyon riskiniz yüksekse, günde bir kez 400 mg’dır. Flukonazol uygulaması, önceden tahmin edilen kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni) olan hastalarda başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve nötrofıl sayısı 1000/mm3 ‘ün üzerine çıktıktan sonra 7 gün daha devam etmelidir.

Cryptococcus’dan (bir tür mantar enfeksiyonu) kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek

Süresiz olarak günde bir kez 100-200 mg

Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda,

Koksidioidomikozda 11-24 ay, parakoksidioidomikoziste gelişen sistemik mantar hastalıklarında

2-17 ay, sporotrikozda 1-16 ay ve histoplazmoziste 3-17 ay arasında olmakla birlikte, her hasta için uygun süre seçilmelidir.

Ağızdan alınır.

Flukonazol hem oral hem de dakikada 10 mİ aşmayacak hızda, intravenöz infüzyon şeklinde verilir. Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır. İntravenöz yoldan oral yola geçerken veya bunun aksini yaparken günlük dozu değiştirmeye gerek yoktur.

Çocuklarda Fluzamed Kullanımı

4 haftalık ila 15 yaş Mukozal Enfeksiyonlar Günde bir kez 3 mg/kg. İlk günde 6 mg/kg.

Sistemik fungal enfeksiyonlar Günde bir kez 6-12 mg/kg. Fungal enfeksiyonları önleme

Enfeksiyon kapma riski bulunduğunda günde bir kez 3-12 mg/kg.

3-4 haftalık

Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir. 2 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.

2 haftalıktan küçük

Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir. 3 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.

Çocuklarda günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.

Yaşlılarda Fluzamed Kullanımı

Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği

Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Eğer Fluzamed’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız.

Fluzamed’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fluzamed Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fluzamed Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Fluzamed kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Fluzamed Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:

Fluzamed’in herhangi bir bileşenine

Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.

Aşırı duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.

Fluzamed Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa

Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.

Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.

Günde 400 mg’dan az terfenadin kullanıyorsanız

Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse

Elektrolit bozukluğunuz varsa

Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız

Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat EKG kaydında QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız

Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığının uzadığı gözlenmiştir.

Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum varsa

Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde akut, subakut veya kronik hastalığınız varsa

Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Fluzamed Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında Fluzamed kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Fluzamed Kullanılabilir mi?

Hamilelik esnasında Fluzamed kullanmayınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

Fluzamed Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Fluzamed, yardımcı madde olarak sodyum lauril sülfat içerir. Ancak bu dozda herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Fluzamed Kullanılır mı?

Fluzamed ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.

Fluzamed ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. Fluzamed ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfotersin B

Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

Bir antibiyotik olan azitromisin

Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karsı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler

Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler

Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib

Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid

Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle

Kan basıncını düşürücü bir ilaç olan losartan

Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

Naproksen, lomoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar

Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler

Endojen steroidler

Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon

AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir

Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri

A Vitamini

Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri

Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus

Astımı kontrol etmek için kullanılan teofılin

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin

Fluzamed Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fluzamed’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:
 • Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
 • Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
 • Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
 • Deri döküntüsü
 • Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir)
 • AIDS hastasıysanız, Fluzamed dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Midede rahatsızlık
 • İshal
 • Gaz
 • Döküntü
 • Yüksek alkalen fosfataz düzeyleri
 • Aspartat aminotransferazda artış
 • Kan alkalin fosfatazda artış

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Uykusuzluk
 • Uykululuk hali
 • Nöbetler
 • Sersemlik
 • Uyuşma
 • Tat bozukluğu
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğ
 • Gaz ve ağız kuruluğu
 • Safra akışının yavaşlaması veya durması
 • Sarılık
 • Bilirubinde artış
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Terlemede artış
 • Kas ağrısı
 • Yorgunluk
 • Keyifsizlik
 • Güçten düşme
 • Ateş

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
 • Trombosit-kan pulcuğusayısında azalma
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)
 • Yüksek kolesterol
 • Yüksek trigliserit
 • Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
 • Titreme
 • QT uzaması
 • Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsade de pointes)
 • Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı
 • Sarılık
 • Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasar
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
 • Akut yaygın ekzantematöz püstüloz eksfoliyatif deri hastalıkları
 • Yüzde ödem
 • Saç dökülmesi

Pediyatrik hastalar

Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen advers olay insidansı ve modeli ile laboratuvar anormallikleri, yetişkinlerde görülenlerle karşılaştırılabilir niteliktedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.