Fludex Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

FLUDEX SR nedir ve ne için kullanılır?

FLUDEX SR film kaplı tablet, yuvarlak, beyaz, sürekli salım sağlayan 30 tabletlik blister ambalajda bulunmaktadır. FLUDEX SR esansiyel hipertansiyon tedavisi için doktorunuz tarafından reçetelenmiştir. Yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmeye yarayan bir ilaçtır ve "indapamid" atkif maddesini içerir. "İndapamid" diüretikdir. Pek çok diüretik böbreklerde oluşan idrar miktarını arttırır. Ancak indapamid biraz farklıdır. Çünkü böbreklerde oluşan idrar miktarını çok az arttırmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FLUDEX SR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir. 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları:

Çok seyrek:

Trombositopeni gibi kan hücrelerinde değişiklik (derinin kolayca morarması ve burun kanaması),

Lükopeni (kandaki akyuvar hücrelerinde azalma açıklanamayan ateş, boğaz ağrısı ve diğer gribal semptomlar),

Anemi (kansızlık),

Sinir sistemi hastalıkları:

Seyrek: baş dönmesi, başağrısı, yorgunluk ve parestezi (ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma).

Kardiyak hastalıkarı:

Çok seyrek: Düzensiz kalp atışı, düşük kan basıncı.

Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın olmayan: kusma

Seyrek: Mide bulantısı, kabızlık, ağız kuruluğu

Çok seyrek: Pankreatit (pankreas iltihaplanması üst karında ağrı ile sonuçlanır).

Hepato-bilier hastalıkları:

Çok seyrek: Karaciğer fonksiyonlarında bozulma. Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma).

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Çok seyrek: böbrek yetmezliği.

Deri ve derialtı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Deride allerjik belirtiler, deri döküntüleri. Daha önce alerjik veya asmatik reaksiyon belirtileri olan kişilerde purpura (deri üzerinde küçük kırmızı noktalar).

Çok seyrek:

Anjiyoödem ve/veya ürtiker, ciddi deri reaksiyonları. Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde, şiddetli kaşınma veya ileri seviyede deri döküntüsü. Bu gibi durumlarda hemen doktorunuza ulaşınız.

Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen vasküler (bağlayıcı doku rahatsızlığı) rahatsızlığınız varsa bu daha kötü olabilir.

Güneş veya UVA ışınlarına hassasiyet.

Laboratuvar parametreleri:

Laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir. Aşağıda belirtilen laboratuvar parametelerde değişiklik görülebilir:

• Kanda postasyum tuzu seviyesinin düşmesi kas zayıflamasına neden olabilir.

Seyrek Çok seyrek

• Kanda sodyum tuzu seviyesinin düşmesi su kaybı ve düşük kan basıncına sebep olabilir.

• Ürik asitde yükselme gut hastalığına (eklemlerde ağrı özellikle ayaklarda) sebep olabilir veya gut hastalığınız varsa bu durum kötüleşebilir.

• Diyabeti olan hastaların kan şekerinde yükselme.

• Kanda kalsiyum seviyesinde yükselme.

Eğer bu yan ektiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

FLUDEX SR Nasıl Kullanılır?

FLUDEX SR’ın önerilen dozu sabah bir tablettir. Diüretik etkisine bağlı olarak gece

uykunuzun bölünmemesi için FLUDEX SR’ı sabah almanız önerilir.

FLUDEX SR ağız yoluyla alınır.

Tableti yeterli miktarda su ile çiğnemeden ve kırmadan yutunuz.

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer böbrek fonksiyonları normal veya çok az derecede bozuk ise yaşlı hastalar FLUDEX SR ile tedavi edilebilir.

Çocuklarda Kullanımı

FLUDEX SR’ın çocuklar ve ergenler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi kontrendikedir.

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedavi kontrendikedir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer FLUDEX SR’ın etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FLUDEX SR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FLUDEX SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Yüksek miktarda alınan FLUDEX SR mide bulantısı, kusma, düşük kan basıncı, kramplar, başdönmesi, uyku hali, şaşkınlık ve böbrekler tarafından üretilen idrar miktarında değişiklik gibi etkiler görülebilir.

FLUDEX SR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

İlacınızı her gün kullanmalısınız. Düzenli kullanıldığında tedavi daha etkili olacaktır.

FLUDEX SR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Hipertansiyon tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Tedavi kesildiğinde kan basıncı tekrar yükselecektir.

FLUDEX SR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUDEX SR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

Etkin maddeye, yardımcı maddelerin herhangi birine veya sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığınız (alerjik),

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz veya hepatik ensefalopati hastalığınız varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma),

Hipokalemi varsa (çok düşük kan potasyum seviyesi).

FLUDEX SR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer hasarları durumunda,

Diyabet,

Gut,

Kalp ritim bozukluğu veya Böbrek bozuklukları.

Paratiroid bezesinin düzgün çalıştığını kontrol etmeniz gerekirse.

Daha önce ışığa hassasiyet reaksiyonu geçirdiyeseniz doktorunuza söyleyiniz.

Kandaki düşük sodyum ve potasyum veya yüksek kalsiyum seviyelerini kontrol etmek için doktorunuz kan tetkikleri isteyebilir.

Bu ilacın aktif maddesi antidoping testleri sırasında pozitif reaksiyon verebilir. Sporcularda dikkatli olunması gerekir.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"

FLUDEX SR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FLUDEX SR’ı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

döneminde oluşan ödemin tedavisinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz veya hamilelik planlıyorsanız en kısa zamanda alternatif bir tedaviye

geçilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

FLUDEX SR anne sütüne geçme nedeniyle emzirme döneminde kullanılması tavsiye

edilmez.

Araç ve makina kullanımı

FLUDEX SR’ın uyarıcı etkisi yoktur ancak tedavi başlangıcında veya doz artırıldığında kan basıncının düşmesine bağlı olarak başdönmesi veya yorgunluk oluşabilir. Bu nedenle, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

FLUDEX SR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bigiler

Bu ilaç 124.5 mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine karşı duyarlılığınız veya alerjiniz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

FLUDEX SR Lityum ile birlikte kullanılmaz (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

• Kalp ritim bozuklukları için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, dijitalis)

• Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler, antipsikotikler.. )

• Bepridil (angina pektoris tedavisinde)

• Kisaprid, diphemanil (gastro-intestinal bozuklukların tedavisinde kullanılır),

• Sparfloksasin, moksifloksasin (enfeksiyon tedavi edici antibiyotik)

• Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)

• Pentamidin (pnömoni tedavisinde)

• Mizolastin (saman nezlesi gibi alerjik reaksiyon tedavisinde kullanılır)

• Ağrı kesici olarak kullanılan steroid içermeyen antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)

• Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) ihibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

• Ağızdan alınan kortikosteroidler (ciddi astım veya romatoid artrit hastalığında kullanılır)

• Uyarıcı (stimülan) laksatifler

• Baklofen (multiple skleroz -MSgibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)

• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, amilorid, triamteren), potasyum tuzları

• Metformin (diyabet hastalığında kullanılır)

• İyot içeren kontrast madde (X-ışınları ile yapılan testler)

• Kalsiyum tabletleri veya diğer kalsiyum takviyeleri

• Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla, veya ciddi romatizma ve dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin, takrolimus veya diğer ilaçlar)

• Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı, şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FLUDEX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın