Flantadin Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

FLANTADIN nedir ve ne için kullanılır?

FLANTADİN deflazakort etkin maddesini içerir. 1 tablet içinde 6 mg deflazakort bulunur. 20 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca 1 tablet içinde 30 mg deflazakort etkin maddesi içeren FLANTADİN 30 mg tablet formu da mevcuttur.

FLANTADİN sentetik bir kortikosteroiddir. Kortikosteroidler vücutta doğal olarak bulunur ve vücudun sağlığının korunmasına yardımcı olur. Dışarıdan FLANTADİN gibi kortikosteroidlerin uygulanması vücutta inflamasyona yol açan çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili bir yoldur.

FLANTADİN önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek inflamasyonun azalmasını sağlayarak etki gösterir.

FLANTADİN otoimmün reaksiyonları durdurur. Bu reaksiyonlarda vücudun bağışıklık sistemi kendi dokularına karşı olumsuz etkilere yol açıp hasara neden olmaktadır.

Doktorunuz size FLANTADİN’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçete etmiş olabilir:

 • Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafılaksi) ve astım (akciğerlerde hava yollarının daralmasına bağlı gelişen nefes darlığı) tedavisi
 • Bazı romatizmal hastalıkların (romatoid artirit, jüvenil kronik artirit, polimiyalji romatika) tedavisi
 • Deri, böbrek, kalp, sindirim sistemi, gözde bozukluklara yol açan bağ dokusu hastalıklarının (Sistemik lupus eritematozus, dermatomiyozit, karma bağ dokusu hastalığı (sistemik skleroz hariç), poliarteritis nodosa, sarkoidoz) tedavisi
 • Bazı deri hastalıklarının (pemfıgus, büllöz pemfıgoid, piyoderma gangrenosum) tedavisi
 • • Böbrek aracılığıyla aşırı protein kaybedilmesi ile ortaya çıkan, bacaklarda, göz kapaklarında şişmeye (ödem) sebep olan nefrotik sendrom adlı bir böbrek hastalığının, iştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı hastalığının (akut interstisiyel nefrit) tedavisinde

 • Kalbin bir çeşit iltihabi hastalığının (romatizmal kardit) tedavisi
 • Bağırsakların (ülseratif kolit) ve sindirim kanalının (Crohn hastalığı) iltihabi hastalıklarının tedavisi
 • Bazı göz hastalıklarının tedavisi (üveit, optik nörit)
 • • Vücudun kendi dokusuna karşı bağışıklık sistemi saldırılan sonucu gelişen kan hastalıkların (otoimmün hemolitik anemi, idiyopatik trombositopenik purpura) tedavisi

 • Kan kanseri ya da vücudunuzdaki başka tümörlerin (akut ve lenfatik lösemi, malign lenfoma, multipl miyelom) tedavisi
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FLANTADIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıda bildirilen olası yan etkilerin sıklığı aşağıdaki gibidir:

  Çok yaygın (10 kişide 1 den fazlasında görülen yan etkiler)

  Yaygın (100 kişide 1 ila 10 kişi arasında görülen yan etkiler)

  Yaygın olmayan (1,000 kişide 1 ila 10 kişi arasında görülen yan etkiler)

  Seyrek (10.000 kişide 1 ila 10 kişi arasında görülen yan etkiler)

  Çok seyrek (10.000 kişide 1 den azında görülen yan etkiler)

  Bilinmiyor (eldeki verilere dayanarak sıklık bilinmiyor)

  Yaygın:

  • Kilo artışı

  Yaygın olmayan:

  Enfeksiyonlara eğilimde artış, klinik semptom ve belirtilerin baskılanması nedeniyle enfeksiyon şiddetinde artış, fırsatçı enfeksiyonlar, sesiz seyreden veremin (tüberkülozun) tekrarlaması

  Şiddetli ve ölümcül reaksiyon (anafılaksi) dahil aşırı duyarlılık

  Adet görmeme, ay dede yüzü, beyin ile böbrek üstü bezi arasındaki hormon sisteminin baskılanması

  Şeker hastalığı tedavisinin etkisinin azalmasına yol açabilen bozukluk, su ve tuz tutulması ile birlikte kan basıncı artışı, kanda potasyum azalmasına bağlı bozukluk

  Ruhsal çökkünlük ve duygulanım değişiklikleri, davranış bozuklukları

  Baş ağrısı, baş dönmesi.

  Hazımsızlık, midede ülser, kanama, bulantı

  Kıllanma artışı, sivilce, deride çizgiler

  Kemik erimesi, omur ve uzun kemiklerde kırıklar Şişlik (ödem)

  Seyrek:

  Kafa içi basınç artışı

  Kas erimesi

  Morarma

  Bilinmiyor:

  Mantar enfeksiyonu (kandidiazis)

  Kanda beyaz kan hücre sayısında azalma

  Bebek, çocuk ve ergenlerde büyümenin baskılanması

  Negatif protein ve kalsiyum dengesi, iştah artışı

  İrritabilite, aşırı keyifli olma, intihar düşünceleri, aşırı mutluluk ve taşkınlık içeren ruhsal bozukluk (mani), olmayan şeylerin görülmesi ya da duyulması, şizofreni adı verilen ruhsal bozukluğun şiddetlenmesi, kaygı, uyku bozuklukları, zihin bulanıklığı, bellek bozukluğu, çocuklarda genellikle tedavi bırakıldıktan sonra kafa içi basınç artışı, sara hastalığının şiddetlenmesi

  Retina (gözün ağ tabakası) ayrılması ve dışarı doğru şiş gözler

  Özellikle çocuklarda gözdeki lensin opaklaşması (katarakt); göz içi basınç artışı (glokom), göz dibinde şişme (papilloödem), göz tabakalarında incelme, gözün virüs ya da mantar hastalıklarının alevlenmesi

  Kalp yetmezliği,

  Peptik ülser perforasyonu (yemek borusu, mide ya da oniki parmak bağırsağının iç yüzeyinde aşınma, yara oluşumuna bağlı olarak delinme) ve özellikle çocuklarda görülen akut pankreas iltihaplanması

  Eğilimli hastalarda damarlarda kan pıhtısı gelişimi Deride incelme, kılcal damar genişlemesi

  Kas bozukluğu, kemik bozukluğu (avasküler osteonekroz denilen kemiğe giden kan akımının kesilmesiyle kemik hücrelerinin ölmesine yol açan, ağrı ve hareketlerde kısıtlamaya neden olan durum), kas kirişlerinde iltihaplanma (tendinit) ve yırtılma (tendon rüptürü)

  Adet düzensizliği

  Yara iyileşmesinde bozukluk

  Uzun süreli tedavi ardından kortikosteroid dozunun hızla düşürülmesi akut adrenal yetmezlik, hipotansiyon ve ölüme yol açabilir. Ateş, kas ve eklem ağrısı, nezle, göz iltihabı, ağrılı kaşıntılı deri döküntüleri ve kilo kaybını içeren “ilaç bırakma sendromu” da gelişebilir. Bu tablo adrenal yetmezlik kanıtı saptanmayan hastalarda da ortaya çıkabilir.

  FLANTADIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Tedavi edilen hastalığınızın şiddetine ve seyrine göre uygulanan dozlar değişkenlik gösterebilir. Ciddi ve hayatı tehdit edici durumlarda FLANTADİN’in yüksek dozlarını doktorunuz reçete edebilir.

 • Akut hastalıklarda günlük başlangıç dozu tek doz 120 mg FL ANT ADİN’dir. Çoğu durumda devam dozu 18 mg’ı geçmez.
 • Romatoid artirit (eklem romatizması): Devam dozu genellikle günde 3-18 mg arasındadır. Etkili en düşük doz kullanılmalı ve gerektiğinde artırılmalıdır.
 • Bronşial astım: Akut atak tedavisinde şiddete göre günde 48-72 mg kadar yüksek dozlar gerekli olabilir ve atak kontrol edildikten sonra doz giderek azaltılır. Kronik astımda idame doz semptomları kontrol eden en düşük doz olarak ayarlanmalıdır.
 • Diğer durumlar: Deflazakort dozu klinik ihtiyaca bağlı olarak etkili en düşük doz olacak şekilde titrasyon yapılır.
 • FLANTADİN ağızdan alınır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.
 • Uzun süreli tedavi amacıyla kullanılırsa doktorunuz size özel olarak en düşük etkin dozu ayarlayacaktır. Bu ayarlama teşhise, hastalığınızın ciddiyetine ve sizin tedaviye vereceğiniz yanıt ve toleransınıza göre yapılır.
 • İlacı bıraktıktan sonraki yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için uzun süreli tedaviden sonra kademeli doz azaltılması uygulanmalıdır.
 • Çocuklarda kullanımı

  FLANTADİN uygulama dozu erişkinleri ile aynıdır. Doktorunuz çocuğunuz için uygun olan en düşük etkili dozu ayarlayacaktır.

  FLANTADİN dozu genellikle 0.25 ile 1.5 mg/kg/gün aralığındadır.

  Jüvenil kronik artirit (çocuklarda görülen eklem iltihabı): Yaygın kullanılan devam dozu 0.25 1.0 mg/kg/gün aralığındadır.

  Nefrotik sendrom (böbrek hastalığı): Başlangıç dozu genellikle 1.5 mg/kg/gün olup klinik ihtiyaca göre doz azaltılır.

  Bronşial astım: Kortikosteroid gücü temelinde başlangıç dozu gün aşın uygulanan 0.25 1.0 mg/kg deflazakort olmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doktorunuz yan etkiler açısından sizi daha sık takip edecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa FLANTADİN’in kan düzeyleri yükselebilir. Doktorunuz size uygulanan dozu takip edecek ve size özel en düşük etkin dozu ayarlayacaktır.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa FLANTADİN dozunun ayarlanması gerekmez.

  Eğer FLANTADİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FLANTADIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FLANTADİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

  7

  FLANTADIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FLANTADIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Uzun süreli tedavi sonrası glukokortikoidlerin aniden kesilmesi glukokortikoid bırakma sendromunun belirtileri ile sonuçlanabilir. Bunlar ateş, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve ağrı, kas ve eklem ağrısı, deride kaşıntı ve kilo kaybıdır. Özellikle çocuklarda kusma, baş ağrısı ve sersemlik olabilir. Ayrıca böbrek üstü (adrenal) bezi yetmezliği gelişebilir; sırt, mide ve bacaklarda ani ağrı, kusma ve ishal, kan basıncı düşmesine bağlı baş dönmesi ve baygınlık ortaya çıkabilir.

  FLANTADIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FLANTADIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde olan deflazakorta karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aleıjiniz
 • varsa

 • Canlı virüs bağışıklaması (aşı)uygulanmışsa
 • Vücudunuzda özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa.
 • FLANTADIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Daha önce ağır depresyon veya manik-depresif bozukluk (ruhsal durumda zıt yönlü değişikliklerle kendini gösteren bipolar bozukluk) geçirdiyseniz. Bu FLANTADİN gibi steroid bir ilaç kullanırken ortaya çıkan depresyonu da içerir.
 • Birinci derece akrabalarınızdan birinde bu bozukluklar görüldüyse.
 • Sizde şu anda depresyon veya psikoz gibi ruhsal bozukluklar varsa. (FLANTADİN gibi steroidlerle tedavi sırasında ruhsal sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar ciddi olabilir. Genellikle ilaca başlandıktan sonra birkaç gün/hafta sonra başlar. Yüksek doz kullanımda daha sıktır. Bu sorunların çoğu doz azaltıldığında ya da ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Buna karşın tedavi de gerekli olabilir. Sizde ruhsal sorunlarla ilgili bir belirti ortaya çıkarsa doktorunuza başvurunuz. Bu durum özellikle sizde depresyon veya intihar düşüncesi ortaya çıkarsa önem taşır. Az sayıda olguda doz azaltıldığında ya da kesildiğinde de ruhsal sorunlar ortaya çıkmıştır.
 • FLANTADİN kullandığınız sırada asıl hastalığınızın yanı sıra başka bir enfeksiyona yakalanırsanız.
 • FLANTADİN kullanıyorsanız ya da son üç ay içinde FLANTADİN veya benzeri başka bir ilaç kullanmış iseniz suçiçeği, kızamık ya da zona (sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı) hastalarıyla yakın temastan kaçınmalısınız, eğer temas söz konusu ise acil tıbbi yardım için size en yakın hastaneye veya doktorunuza başvurmalısınız.
 • Tüberkülozunuz (verem hastalığı) aktif, hızlı ilerleyen ve yaygın ise FLANTADİN kullanabilirsiniz. Bu durumda FLANTADİN ile birlikte uygun tüberküloz tedavisini de sürdürmeniz gerekir.
 • Sistemik glukokortikoid tedavisi görme kaybı dahil görme bozukluklarına neden olabilen korioretinopatiye neden olabildiğinden, retina (gözün ağ tabakası) ayrılması, dışarı doğru şiş gözlere sebep olan göz hastalığınız varsa
 • FLANTADİN’in uzun süreli kullanımı durumunda göze perde inmesi (posterior subkapsüler katarakt) ve göz içi basıncında artış oluşabilir. Ayrıca uzun süreli kullanım mantar veya virüslere bağlı olan göz enfeksiyonu olasılığını artırabilir.
 • İlaç tedavisine bağlı olarak böbrek üstü bezinizde bir yetmezlik tablosu ortaya çıkarsa (Doktorunuz böyle bir durumda ilacın dozunu kademeli olarak azaltarak durumu kontrol altına alabilir ve uygun hormonal tedaviyi uygulayabilir).
 • Uzun süreli tedavi sonrası ilacınızın aniden kesilmesi sonucu ölümcül olabilen bir tablo ortaya çıkabilir ( adrenal yetmezlik) veya “glukokortikoid sendromu” denilen ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı ve kırıklık görülebilir (ilacı aniden kesmeyiniz, ilacı bırakırken doktorunuz kademeli doz azaltması yapacaktır).
 • FLANTADİN’i kinolon sınıfı antibiyotiklerle birlikte kullanıyorsanız, kası kemiğe bağlayan bağ ve kirişlerde yangı (tendinit) veya kopma (tendon rüptürü) ortaya çıkabilir.
 • Diğer kortikosteroidler gibi FL ANT ADİN de düzensiz adet görmeye ve beyaz kan hücrelerinde artışa neden olabilir.
 • Kalp hastalıkları, su tutulumundan kaynaklanan kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık, yüksek tansiyon, toplardamar tıkanıklığınız varsa
 • Mide, bağırsak ya da yemek borusu iltihabınız (peptik ülser, ülseratif kolit, divertikülit, özafajit) varsa
 • Şeker hastasıysanız
 • Kemik erimeniz varsa
 • Bir tür kas güçsüzlüğünüz varsa (miyastenia gravis)
 • Sara hastasıysanız
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Tiroid hormonlarınızda eksiklik söz konusu ise
 • Siroz hastalığınız var ise (bir tür karaciğer hastalığı)
 • Vücudunuzda enfeksiyon varsa
 • Çocuklarda uzun süreli tedavi gerekiyorsa büyüme ve gelişme üstünde durdurucu etki yapabileceği için, doktor tarafından sıkı kontrol altında kullanılacaktır.
 • Yaşlılarda ilacın yan etkileri daha ciddi sonuçlara yol açabilir.
 • Yanınızda riskleri en aza indirgemek için alınması gereken önlemlerle ilgili açık yönlendirmelerle birlikte, reçete eden kişi, ilaç, dozaj ve tedavi süresi ile ilgili ayrıntıları içeren ‘Steroid tedavi kartlan’ taşımalısınız.
 • Gözde herpes simpleks hastalığınız varsa.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza damsınız.

  FLANTADIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ilacı doktorunuza danışmadan hamilelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız

  >

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlaç süte geçer ve yeni doğanda istenmeyen etkilere neden olabilir. Emzirme sırasında FLANTADİN ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  FLANTADİN’in araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

  FLANTADIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır:

 • Aspirin gibi ağrı kesiciler (bu ilaçların böbrekten atılımı artar)
 • Bazı kanser türlerinde kullanılan aminoglutetimid (FLANTADİN dozunun artırılması
 • gerekebilir)

 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ketokonazol (FLANTADİN dozunun azaltılması gerekebilir)
 • Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu tip ilaçlara verilen cevap bazen artabilir.
 • Spironolakton, triamteren veya amilorid gibi idrar söktürücü ilaçlar, kardiyak glikozitler, beta 2 agonistler adı verilen astım ilaçlan ve akciğer hastalıklannda kullanılan ksantinler ile birlikte kullanıldığında, bu ilaçlara verilen cevap ve potasyum kaybı artabilir.
 • Diyabet ilaçlan (bu ilaçlara verilen cevap azalabilir)
 • • Fenobarbiton, pirimidon, fenitoin, karbamazepin, asetozolamid gibi sara ilaçlan (FLANTADİN dozunun artmlması gerekebilir)

 • Doğum kontrol hapları gibi östrojen içeren ilaçlar (FLANTADİN dozunun azaltılması gerekebilir)
 • Rifampisin ve rifabutin gibi tüberküloz ilaçlan (FLANTADİN dozunun artırılması gerekebilir)
 • Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (bu ilaçlara verilen cevap azalabilir)
 • Bazı kas gevşeticiler (uzun süreli gevşemeye veya akut kas hastalığına neden olabilir)
 • • Hazımsızlık ve mide yanması tedavisinde kullanılan antiasitler (antiasitlerle FLANTADİN’in kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız).

 • Canlı virüs aşıları hastalığa yol açabilirken diğer aşılara karşı bağışıklık yanıtı azalabilir.
 • FLANTADIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın