Fixef Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

FIXEF nedir ve ne için kullanılır?

FİXEF, sefıksim adlı bir ilacın etkin maddesini içermektedir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir.

FİXEF bakterilere bağlı gelişen bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. FİXEF’in kullanıldığı

enfeksiyonlar şunlardır:

 • Yutak (farinks) iltihabı (farenjit)
 • Bademcik iltihabı (tonsilit)
 • Orta kulak iltihabı (otitis media)
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)
 • Alt solunum yollarında akut bronş iltihabı (bronşit)
 • İdrar yolları sisteminde akut komplike olmayan idrar kesesi ve idrar yolu iltihapları (sistit ve
 • üretrit)

  • Rahim ağzı (servikal)/idrar yolu (üretral) ve dışkı bölgesinde (rektal) komplike olmayan bel soğukluğu (gonere)

  FİXEFin görünümü ve kutunun içeriği

  Her ambalajda 5 veya 10 adet bir yüzü ortadan çentikli film tablet bulunmaktadır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FIXEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, FTXEF’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok seyrek olarak ölümcül olabilen şoka kadar her şiddette aşırı duyarlılık reaksiyonları (örn.yüzde ödem, dilin şişmesi, solunum yollarının daralması ile birlikte içsel üst solunum yolları ödemi, kalp atım hızının artması, solunum zorluğu, kan basıncında şoka neden olabilecek kadar düşme). Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) bildirilmiştir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Çok seyrek olarak bildirilen (FİXEF alan bireylerin % 0.01’inden fazla ama % 0. Tinden azında görülen) olası yan etkiler kan pıhtılaşma bozuklukları, antibiyotiğe bağlı kolit (örn. psödomembranöz enterokolit), ilaç ateşi, senam hastalığı benzeri reaksiyon, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile seyreden kansızlık olabilir. Yalancı membranlarla karakterize bağırsak iltihabı (psödomembranöz kolit) gelişmesi halinde doktorunuz uygun tedavileri verecektir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın (FİXEF alan kişilerin % 10’undan fazlasında görülen) yan etkiler midede dolgunluk, bulantı, kusma, gaz ve iştahsızlıktır.

  Yaygın olarak bildirilen diğer olası yan etkiler (FİXEF alan kişilerin %1’inden fazla ama % 10’undan azında görülen) başdönmesi, dokunmada his kaybı, yumuşak dışkı veya ishaldir.

  Seyrek olarak bildirilen (FİXEF alan bireylerin % 0.1 ’inden fazla ama % 1 ’inden azında görülen) olası yan etkiler aleıjik cilt döküntüleri, bulantı, gaz, karın ağnsı, hazımsızlık, kusma. Karaciğer enzimlerinde yükselme ve sarılık görülebilir.

  Çok seyrek olarak baş ağnsı, böbrekte iltihap, hepatit, tıkanma sarılığı, geçici aşın aktivite, kasılma tipi nöbete eğilimdir.

  Diğer sefalosporinlerde de olduğu gibi bazen kanama-pıhtılaşma süreçleri etkilenebilir, bu nedenle pıhtılaşma tedavisi alan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  FIXEF Nasıl Kullanılır?

  FİXEF günde bir tablet olarak kullanılır. Arzu edildiğinde günlük toplam doz 2 eşit parçada kullanılabilir.

  FİXEF, ağız yoluyla doğrudan alınır.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı:

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği

  Önemli derecede böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer FlXEF’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FIXEF

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FİXEF’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FIXEF Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir FİXEF dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız. Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

  FIXEF Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  FİXEF tedavisi sonrası olumsuz bir etki beklenmemektedir.

  FIXEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FIXEF Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Eğer sefıksime ya da FİXEF’deki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

  FIXEF Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer daha önce kolit (kalın bağırsak enfeksiyonu) geçirmiş iseniz

  Eğer böbrek yetmezliği sorununuz varsa

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FIXEF İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  FİXEF besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütünde FİXEF saptanmamıştır ancak, yeterli klinik araştırma sonuçlan elde edilene kadar ya emzirmenin kesilmesi ya da FİXEF tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Sefıksimin araç ve makine kullanımını doğrudan etkilediğini düşündürecek bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, altta yatan hastalık ya da sefıksimin bazı yan etkileri (öm. mide-bağırsak sistemi rahatsızlığı) araç ve makine kullanımını etkileyebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Karbamazepin; FİXEF bu ilacın kandaki miktannı arttınr.

  • Probenesid; FİXEF ilacın kandaki miktannı artırır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FIXEF prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın