Fexadyne Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

FEXADYNE nedir ve ne için kullanılır?

FEXADYNE’nİn etkin maddesi feksofenadin hidroklorür’dür. 1 film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür (168 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, eflatun renkli, bir yüzü “180’“ baskılı, kapsül biçimli (oblong) film kaplıdırlar.

FEXADYNE, 20 filrn tabletlik blistcrler içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

FEXADYNE’nm 2 dozaj şekli mevcutlur. FKXADYNE 180, bir film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür İçerir. FEXADYNE 120, bir film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür içerir.

FEXADYNE, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi helirtileri aynca kronik idiyopatik ürtiker denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı ve kızarma gibi belirtileri İyileştirirler.

• Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza FEXADYNE’i, kronik idiyopatik ürtiker adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:

Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FEXADYNE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri oluna, FEXADYNE’i almayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

• Zorlukla vc hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız

• Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, FEXADYNE’e kaışv ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini Hark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağnsı, uyuşukluk, bulantı, baş dönme», yorgunluk Bunlar F£XADYNE’mn zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi hir.yan etki ite karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

FEXADYNE Nasıl Kullanılır?

Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 180 mg’dır (Günde 1 adet, FEXADYNE 180 mg Film Tablet).

FEXADYNE ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce alınız.

Hazımsızlık şikayetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antasit ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçlann alınmasıyla, FEXADYNE’nin yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel risk gruplarım (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Eğer FEXADYNE ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FEXADYNE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FEXADYNE den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FEXADYNE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FEXADYNE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

FEXADYNE tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızanklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.

FEXADYNE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FEXADYNE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer F£XADYNE’nin içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

FEXADYNE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sizde karaciğcr ya da böbrek problemleri var ise

Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (FEXADYNE gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir) ileri yaşta iseniz

Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz, FEXADYNE’nin sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan FEXADYNE’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç vc makine kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Alüminyum vc magnezyum hidroksit içeren antasitler (FEXADYNE ile bu tip antasit ilaçlann uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FEXADYNE Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürünün her bir film tableti, 0.0005 mmol’den (ya da 0.0115 mg) daha az sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirmemektedir.

FEXADYNE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın