Ferrum Hausman Şurup Ne İşe Yarar? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Ferrum Hausman nedir ve ne için kullanılır?

Ferrum Hausman, 150 ml’lik renkli şişede sunulan bir şuruptur.

Ferrum Hausman, etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin (kansızlık) tedavisi ve bu tür anemilerden korunmada, hamilelik, emzirme ve çocukluk döneminde demir eksikliği tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ferrum Hausman’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ferrum Hausman’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basmcı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ferrum Hausman’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Astım

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Hazımsızlık,

Karında rahatsızlık hissi,

Bulantı, kusma

Midenizde yanma hissi

Ağzınıza acı su gelmesi

Hafif kann ağnsı

Deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızanklık.

Baş ağnsı

İdrar ve dışkı renginde değişiklik

‘Bunlar Ferrum Hausman’ın hafif yan etkileridir.’

ferrum hausman kilo aldırırmı

Ferrum Hausman Nasıl Kullanılır?

Ferrum Hausman yetişkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra, günde 2-3 defa 1 ölçek (5 mİ) kullanılır.

Yaşlılarda Kullanımı

Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

Ferrum Hausman sadece ağızdan kullanım içindir.

Meyve veya sebze suları ile karıştırılarak alınabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Günde 1 -2 defa 1 ölçek (5 mi)

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ferrum Hausman’ı ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.

Eğer Ferrum Hausman’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Ferrum Hausman

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

Ferrum Hausman

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

.

Ferrum Hausman Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ferrum Hausman ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Ferrum Hausman kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ferrum Hausman Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarlılığınız varsa

Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa

Demire karşı aşın duyarlılılığımz varsa

Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)

Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa

Talasemi hastalığınız varsa

İlerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa

Düzenli olarak devamlı kan transfıizyonu gerektiren durumlannız varsa

HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemiş ise

Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

Ferrum Hausman Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer mide ülseriniz varsa Ferrum Hausman kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Ağızdan demir ilaçlannın kullanımı sırasmda dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.

Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.

Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alman demir karaciğerde depolanır ve ancak hastalıklann ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden aynlarak kullanılır hale gelir.

“Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Ferrum Hausman İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Ferrum Hausman FORT yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.

Süt ile beraber alınmamalıdır. Kalsiyum içeren ürün ve ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Arada en az 2 saat süre bırakılmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ferrum Hausman’ı doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ferrum Hausman’ı doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.

Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alınan demir miktarına göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep olmaz.

Araç ve makina kullanımı

Araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

Ferrum Hausman Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan şeker ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Ferrum Hausman’m diğer ilaçlar ile etkileşimi söz konusu değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Ferrum Hausman prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

Yorum yapın