Ferplex Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

FERPLEX nedir ve ne için kullanılır?

FERPLEX kahverengi, şekersiz, vişne aromalı oral çözelti olup polietilen kapaklı, 15 ml’lik tek kullanımlık flakonlarda kullanıma sunulmaktadır.

FERPLEX, etkin madde olarak 40 mg Fe+3 (üç değerli demir)’e eşdeğer miktarda demir proteinsüksinilat içerir. Demir proteinsüksinilat bir demir formudur. İnsanlarda demir, kırmızı kan hücrelerinin esas maddesi olan hemoglobin adlı proteinin üretimi ve görevi için çok önemlidir

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FERPLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FERPLEX’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERPLEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü
 • Baygınlık
 • Derinin ve gözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.’

  ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık
 • İshal
 • Bulantı
 • Karın ağrısı, mide ağrısı ve kramp
 • Dışkı ve idrar renginde koyulaşma
 • ‘Bunlar FERPLEX’in hafif yan etkileridir.’

  FERPLEX Nasıl Kullanılır?

  FERPLEX yetişkinlerde 1 ya da 2 flakon iki eşit doza bölünmüş olarak tercihen yemeklerden önce alınır.

  Gebelik ve emzirme sırasında kullanımında sakıncası yoktur.

  Hekiminizin önereceği süre kadar kullanılmalıdır (Ortalama 2-3 ay).

  Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra vücudün demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

  FERPLEX ağızdan kullanım içindir.

  FERPLEX solüsyon , direkt olarak flakondan ya da su ile seyreltilerek içilir

  Çocuklarda Kullanımı

  : Doktorunuzun önerisine göre tercihen yemeklerden önce günde 1.5 ml/kg (4mg/kg demire eş değer) şeklindeki dozaj ikiye bölünerek uygulanır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  : Yaşlılardaki kullanımı aynen erişkinlerdeki gibidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer hastalıklarında kullanılmamalıdır.

  Eğer FERPLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FERPLEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FERPLEX kullandıysanız; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal görülebilir. Sersemlik, renk solukluğu veya siyanoz, hatta şok gelişebilir. Hastanın kusturulması ve/veya mide yıkanması gerekebilir. Zehirlenme üzerinden zaman geçmiş ise vücuttaki fazla demiri bağlayacak desferoksamin gibi bir ilaç kullanılabilir.

  6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla fazla miktarda alınması/yutulması ciddi zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

  FERPLEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FERPLEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FERPLEX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedavi erken kesilmemelidir, çünkü bu durumda varolan hastalığınızın tedavisi yarım kalmış olacak ve yeterli iyileşme gerçekleşmeyecektir.

  FERPLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FERPLEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Demire veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

  Demir yüklenmesi durumunuz (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa, (bu durum kronik karaciğer ve pankreas hastalığına yol açabilir.)

  Demir eksikliğine bağlı olmayan kansızlık durumunuz varsa,

  Kronik pankreatit ve karaciğer sirozu hastalığınız varsa kullanmayınız.

  FERPLEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Demir eksikliği yada demir eksikliği anemisine neden olan ve tedavi edilmiş bir hastalığınız olup olmadığını öğreniniz.

  Süte dayanıksızlığınız varsa, bu üründe sütten elde edilen protein içerdiğinden alleriye neden olabilir.

  Düzenli alkol kullanıyorsanız,

  Hepatit (sarılık), mide ülseri, barsağın iltihaplı hastalıkları ve pankreas hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

  Kanamanız devam ediyor, menstürasyon kanamanız şiddetli ve uzun süreli yada hamilelik gibi özel bir durumunuz yoksa bu ürünü 6 aydan fazla KULLANMAYINIZ.

  Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez

  Dışkıda kan aranması için yapılan testler FERPLEX kullanımı sırasında yapıldığında yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavi kesilmelidir.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  FERPLEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Süt, yumurta, kahve, çay ve diyetsel lifler içeren yiyecekler demir emilimini azaltabilirler. Bu nedenle FERPLEX bu gibi gıdaların alımından bir saat önce veya iki saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FERPLEX hamilelikte demir desteği olarak kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FERPLEX emzirme döneminde demir desteği olarak kullanılır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi bildirilmemiştir.

  FERPLEX Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde bulunan sorbitol E420 nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  FERPLEX propilen glikol içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  FERPLEX her flakonda 15 mg sodyum sakkarin içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  FERPLEX Sodyum metil-4-hidroksibenzoat E219 ve Sodyum propil-4-hidroksibenzoat E217 içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  FERPLEX’in tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik), bifosfonat grubu ilaçlar, kinolon grubu antibakteriyeller, penisilamin, tiroksin, levodopa, karbidopa, alfa-metildopa ile eş zamanlı kullanımı bu ilaçların emilimini azaltabilir. FERPLEX ile bu ilaçların alınışları arasında en az 2 saatlik bir zaman aralığı olmalıdır.

  FERPLEX’in antiasitler ile birlikte kullanımında demir emilimi azalır.

  FERPLEX ile birlikte kullanımında, kloramfenikol demir emilimini geciktirebilir.

  Eş zamanlı olarak 200mg’ın üzerinde C vitamini ile birlikte alınması demirin etkinliğini arttırır.

  FERPLEX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın