Ferplex Fol Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

FERPLEX FOL nedir ve ne için kullanılır?

FERPLEX FOL, kutuda 10 adet 15 ml’lik flakon olarak sunulan bir solüsyondur.

FERPLEX FOL, etkin madde olarak üç değerlikli demir’e eşdeğer demir proteinsüksinilat ve rezervuarlı kapak içerisinde bastırmakla çözelti içerisine giren kalsiyum folinat pentahidrat içerir.

• Demir protein süksinilat bir demir formudur. İnsanlarda demir kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin adlı proteinin üretimi ve görevi için çok önemlidir

• Folinik asit yeni hücrelerin üretilmesi ve korunması için gerekli bir vitamindir. Bu durum özellikle hücre bölünmesinin hızlı olduğu gebelik ve anne karnındaki bebek için önemlidir.

FERPLEX FOL vücutta demir (demir eksikliği anemisi) veya folat’ın (megaloblastik anemi) az bulunması sonucu ortaya çıkan kansızlığın önlenmesi veya tedavi edilmesinde kullanılır. Bu durum çocuklarda veya gebelikte, doğum sonrasında veya emzirme sırasında ortaya çıkabilecek kansızlıkların tedavisini de içerir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FERPLEX FOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Asagıdakilerden biri olursa, FERPLEX FOL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERPLEX FOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Döküntü

• . Baygınlık

• Derinin ve gözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Asagıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• İshal

• Bulantı

• Karın-mide ağrısı

Demir ürünleri dışkı renginin siyah veya koyu griye dönüşmesine neden olabilir.

Bunlar FERPLEX FOL’ün hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

FERPLEX FOL Nasıl Kullanılır?

• FERPLEX FOL yetişkinlerde doktorunuzun önerisine göre 1-2 flakon iki eşit doza bölünmüş olarak tercihen yemeklerden önce alınır.

• Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra vücudun demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

• Genelde, aşırı mensturel kanaması, gebelik gibi özel gereksinimi olan haller dışında 6 aydan fazla kullanımı uygun değildir.

FERPLEX FOL sadece ağızdan kullanım içindir.

Flakon üzerindeki koruyucu kapak kuvvetlice ileriye itilip kaldırıldıktan sonra kapağın tam ortasındaki hazneli kısım kuvvetlice aşağıya bastırılır ve flakon iyice çalkalanır. Daha sonra kapak açılıp su ile ya da direkt olarak flakondan içilir.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuzun önerisine göre tercihen yemeklerden önce 1.5 ml/kg şeklindeki dozaj 2 veya 3’e bölünerek uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel Kullanım Durumları

FERPLEX FOL, ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Eğer FERPLEX FOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FERPLEX FOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FERPLEX FOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FERPLEX FOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FERPLEX FOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

FERPLEX FOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERPLEX FOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Demir yüklenmesi durumunuz (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa

Demire veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılılığınız varsa

Demir kullanım bozukluğunuz (aplastik anemi, kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) veya talasemi hastalığınız varsa

Demir eksikliğine bağlı olmayan aneminiz varsa

Ciddi karaciğer, pankreas ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

Folat yetersizliğine bağlı olmayan ancak başka bir vitamin olan B12 vitamini yetmezliğine bağlı megaloblastik aneminiz varsa, bu durumda B12 vitamini FERPLEX FOL ile birlikte kullanılmalıdır.

FERPLEX FOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Düzenli alkol kullanıyorsanız

Hepatit (sarılık), mide ülseri ve iltihaplı barsak hastalığı tanınız varsa

Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olabilir. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavi kesilmelidir.

Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.

Süte dayanıksızlığınız varsa FERPLEX FOL sizde ciddi alerjik reaksiyona neden olabilir.

FERPLEX FOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Sebzeler,süt, kahve ve çayda bulunan bazı maddeler demir emilimini azaltabilirler. Bu nedenle FERPLEX FOL bu gibi gıdaların alımından iki saat önce veya sonra alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. FERPLEX FOL hamilelikte demir ve folat takviyesi olarak kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. FERPLEX FOL emzirme döneminde demir ve folat desteği olarak kullanılır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

FERPLEX FOL Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her flakonda 15 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

FERPLEX FOL metil paraben sodyum ve propil paraben sodyum içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

FERPLEX FOL propilen glikol ve mannitol içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

FERPLEX FOL, tetrasiklinler, bisfosfonatlar, kinolonlar, penisilamin, tiroksin, levadopa, karbodopa, alfa-metildopa gibi ajanların emilimini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Bu ilaçlar Ferplex Fol uygulamasından en az 2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır.

Demir emilimi, 200 mg’ın üzerinde askorbik asitin eş zamanlı uygulaması ile artabilmekte veya antiasid kullanımı ile azalabilmektedir. Kloramfenikol demir tedavisine cevabı geciktirebilir.

Bazı kanser ilaçları (aminopterin, metotreksat ve diğer pterinik türevleri) folik asidin etkinliğini azaltabilir. Bu yüzden Ferplex Fol bu ilaçlarla tedavi gören hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FERPLEX FOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın