Famodin Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

FAMODIN nedir ve ne için kullanılır?

FAMODİN etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin FL reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.

FAMODİN 30 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

FAMODİN, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Mide (gastrik) ve ince barsağınızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,
 • Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroösofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FAMODIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa FAMODİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz:

 • Ani gelişen yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı veya ağızdaki yaralar, soluk ten, yorgunluk, solunum güçlüğü, koyu idrar, enfeksiyonlara daha sık yakalanma, akyuvar ve alyuvar sayısındaki azalmaya bağlı olarak el ve ayaklardaki karıncalanma ve uyuşukluk, bir tip beyaz kan hücrelerinin (agranülositoz) sayısında önemli düşüş, tüm kan hücrelerinde azalma
 • Şiddetli soluk alamama veya aniden soluk almada kötüleşme, akciğerlerde olası bir iltihabın göstergesi olan öksürük veya ateş (bazen ölümcül olabilen)
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen, içi sıvı dolu kabarcıklar (bazen ölümcül olabilen toksik epidermal nekroliz), dudak, göz ve ağızda oluşan döküntü, kızarıklık, kabartı, cildin soyulması ve ateş gibi şiddetli deri reaksiyonları (Stevens-Johnson Sendromu)
 • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafılaksi), solunum güçlüğü, eklem ağrısı
 • Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi
 • Kabızlık, ishal
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • İştah kaybı
 • Bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz
 • Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • Bitkinlik
 • Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir)

 • Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır
 • Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir)

 • Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında normalden farklılık ortaya çıkması
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafılaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
 • Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
 • Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
 • FAMODİN’in bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
 • Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
 • Göğüs kafesinde sıkışma hissi
 • Karaciğer enzimlerinde anormallikler, karaciğerdeki içindeki safra yollarında bir engel sonucu safra akımının yavaşlaması veya tamamen durması (intrahepatik kolestaz), hepatit
 • Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonları
 • Eklem ağrısı, kas krampları
 • İktidarsızlık, libido azalması
 • FAMODIN Nasıl Kullanılır?

  FAMODİN’i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

  Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

  Duodenal ülser ve gastrik ülser:

  Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg’dır.

  Gastroözofageal reflü (GÖRH):

  Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

  Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

  Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılama hallerinde):

  Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg’dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

  FAMODİN sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır. Doktorunuz FAMODİN dozunu yarıya düşürebilir.

  Eğer FAMODİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  FAMODIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FAMODİN’derı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FAMODIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FAMODİN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  FAMODIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FAMODIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • FAMODİN’de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine aleıjiniz varsa
 • Aynı ilaç grubundan (H2reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz
 • FAMODIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.
 • FAMODİN tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle FAMODİN tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FAMODIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  FAMODİN tabletleri öğünlerden farklı bir zamanda alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FAMODİN’i ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FAMODİN anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız FAMODİN kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  FAMODİN kullanırken sersemlik ve baş ağrısı gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  FAMODIN Etken Maddesi Nedir?

  FAMODİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  FAMODİN’in genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçlan yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

 • Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)
 • Probenesid (gut için kullanılır)
 • Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
 • Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
 • Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)
 • FAMODIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın